Oficjalna wizyta Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Izraelu dnia 11.IX.2006 r. (nagranie wykonane na użytek prywatny)

 

Prezydent Lech Kaczynski przybywając dnia 11.IX.2006 r. z oficjalna wizytą do Izraela, na spotkaniu zamkniętym z izraelskimi politykami, żydowskimi intelektualistami polskiego pochodzenia i byłymi żołnierzami Armii Andersa  zapowiada, że: "nie ważne kto będzie rządził w Polsce, to polityka wobec Izraela się nie zmieni".

  

">Prezydent Lech Kaczyński - Zdrada państwa i Narodu Polskiego - mason , kry

  

Prezydent Lech Kaczyński na spotkaniu zamkniętym dnia 11.IX.2006 r. przyznaje, że jest świadomy niebezpieczeństwa dla Polski jakie stwarza poparcie dla Izraela, ale jednak świadomie je podejmuje ze względu na "dobro  wyższe", jakim jest bezpieczeństwo narodu żydowskiego zamieszkującego Izrael.

Stwierdza również, że obecność wojsk polskich poza granicami (między innymi w Iraku), jest podyktowana tą dbałością i szczególnymi stosunkami, jakie prezydent RP, jak również cała polska elita polityczna zawiera w imieniu polskiego społeczeństwa.

Nasuwa się pytanie, dlaczego były prezydent Lech Kaczyński nie poinformował o tych wszystkich rewelacjach swoich własnych rodaków, których oficjalnie reprezentował.

 

art. 129 kk "Kto  będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczna organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 10".  

 

 

">Krzysztof Krawczyk & Goran Bregovic - Mój przyjacielu

 

 

Prezydent Lech Kaczyński zdradził żydom w Izraelu, że Wojsko Polskie przebywa w Iraku i Libanie ze względu na interesy żydów z Izraela i wszystko jedno, kto w Polsce wygra wybory, bo i tak Wojsko Polskie będzie nadal stało na straży syjonistycznych interesów.

 

Taka jest istota tzw. demokracji w Polsce - Rzeczpospolita Polska ma służyć żydowskim interesom. Taki system władzy jest żydokracją.

Fragment nocnej audycji z Radia Maryja, podczas której dr hab. Jerzy Robert Nowak (prawdziwe nazwisko: Moritz Neuman) wypowiedział się krytycznie na temat Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

" target="_blank" title="" rel="nofollow" dir="ltr" class="yt-uix-redirect-link" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: transparent; cursor: pointer; color: rgb(153, 153, 153); text-decoration: none;">

 

Polecam również inną audycję Radia Maryja na ten temat z "Aktualności dnia"

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php...

Oto posłanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego - do członków loży masońskiej, niedawno reaktywowanej w Warszawie, loży żydowskiej B'nai B'rith wygłoszone przez minister Ewę Junczyk-Ziomecką - [Warszawa, 9 września 2007 r.]: 

http://www.polskapartianarodowa.org/i...

[W "Wydarzeniach prasowych" zamieszczanych na oficjalnej stronie Prezydenta RP nie znalazła się informacja o spotkaniu minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej ani tekst posłania.]

Dokumenty rejestracji sądowej loży B'nai B'rith w Polsce: 

http://www.polskapartianarodowa.org/i...

Powrót B'nai B'rith do Polski: 

http://www.polskapartianarodowa.org/i...

B'NAI B'RITH OTWIERA NOWĄ LOŻĘ W WARSZAWIE: 

http://www.polskapartianarodowa.org/i...

W Polsce, która prowadzi wojny na świecie w interesie Izraela, a Lech Kaczyński powiedział o tym otwarcie w Jerozolimie do żydów, ministrami zostało dwóch obywateli brytyjskich: Sikorski i Rostowski.

 

Sikorski kandydując na stanowisko prezydenta RP ujawnił, że wysłał mail do brytyjskiego ministerstwa, w którym zgłosił, czy też wyraził zamiar zrzeczenia się obywatelstwa brytyjskiego. Nikt nie starał się uzyskać w Londynie potwierdzenia, żaden dziennikarz ani polityk nie szukał odpowiedzi, czy Sikorski dopełnił wszystkie formalności i czy rząd brytyjski pozbył się go z rejestru obywateli.

 

Rostowski także został mianowany ministrem w rządzie RP jako żyd i obywatel brytyjski a rozgłasza publicznie ukrytą wiedzę o wojnie, która ma być sprowadzona na uśpione w pokoju Narody Europy, żeby wprowadzić Nowy Porządek Swiata.

 

Ten zaś zniesie dotychczasową niesprawiedliwość, jak zniósł Gierek rubrykę narodowość w paszportach, i nie będzie już kryptosyjonizmu, bo nie będzie już potrzeby ukrywać się przed goim.

 

A brytyjski żyd Rostowski używający w Polsce imienia Jacek, choć w brytyjskiej metryce wpisane ma dwa inne imiona, jest po prostu prekursorem tej Mesjańskiej Przyszłości Narodu, który Talmud uznaje za jedyny Naród na świecie, gdyż reszta dla Chazara i kabalisty z czerwoną opaską na ramieniu to tylko bydło, które trzeba namówić co parę lat do tego, żeby poszło do urny wybrać sobie kapo i blokowego w systemie zniewolenia Narodu Polskiego.

  

">Krzysztof Krawczyk - Mój przyjacielu (przeróbka)

 

 

 

  

dzieło kartografów- Mapa Europy 

 

 

Posta przygotowała,

Krystyna Trzcińska