Zaliczyłam już I kurs weryfikacyjny. II kurs weryfikacyjny na hakera opłaciłam. Co dalej?

 

 

 

 

 

Haker (ang. hacker) – osoba o bardzo dużych, praktycznych umiejętnościach informatycznych (lub elektronicznych), która identyfikuje się ze społecznością hakerską. Hakerzy odznaczają się bardzo dobrą orientacją w Internecie, znajomością wielu języków programowania, a także świetną znajomością systemów operacyjnych, głównie tych z rodziny Unix i pochodnych (BSD, GNU/Linux itp.).

 

 

Zaliczyłam już I kurs weryfikacyjny.

Opłaciłam II kurs weryfikacyjny. Nauka online od 13.02.2021 r.

 

 

Ale ewentualnego III etapu – około 23 tyś zł, to już sama finansowo nie wydolę. Serio.

Dlatego poszukuję firmę, która zasponsoruje moją naukę, jeśli zostanę pozytywnie zweryfikowana po drugim etapie.

 

Kto zasponsoruje Krystynie Trzcińskiej III etap szkolenia na hakera?

 Może mnie zsponsoruje #MinisterstwoFinansów? Może #NASK?

 

 

 

Kto w Polsce szkoli - na hakera?

 

 

Trzy etapowe szkolenie na hakera w Polsce, umożliwia poniższy zespół profesjonalistów:

1. COLLEGIUM DA VINCI niepubliczna uczelnia wyższa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kutrzeby 10 (kod pocztowy 61-719), wpisaną do Rejestru Szkół Wyższych Niepublicznych pod numerem 90, NIP 7831121773, reprezentowana przez dr. inż. Krzysztofa Nowakowskiego - Rektora Uczelni zwaną dalej Uczelnią oraz

2. HACKERU Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16a (kod pocztowy 02-092), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000818636, REGON: 385071728, NIP: 5223174432, reprezentowaną przez: pana Marcina Ostrzyckiego – Prezesa Zarządu zwaną dalej HackerU

 
Autor: Krystyna Trzcińska