Obowiązek posiadania imienia i nazwiska wynika także z przepisów regulujących prawo aktów stanu cywilnego, każdy taki akt od chwili aktu urodzenia przez małżeństwo aż po zgon musi mieć wpisane imię i nazwisko

Waszawa dnia 04.01.2021 r.
Krystyna Trzcińska
ex żona dr hab. Andrzeja Trzcińskiego

Do wszystkich poniższych adresatów:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Biuro Terenowe Warszawa-Ursynów
02-796 Warszawa - Ursynów - Kabaty,
ul. Dembego 23B
e-mail: cot@zus.pl

Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
al. KEN 61 (metro Imielin),
02-777 Warszawa 
centrala: (22) 44 37 100, fax: (22) 44 37 291
email: ursynow.urzad@um.warszawa.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock
e-mail: ncbj@ncbj.gov.pl
e-mail: rzecznik@ncbj.gov.pl
e-mail: andrzej.strupczewski@ncbj.gov.pl
NCBJ,
Zakład VI.
ul. Hoża 69,
00-681 Warszawa.
Gmach główny,
pok. 308.
email: katarzyna.deja@fuw.edu.pl

CENTRALA ABW W WARSZAWIE
ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa
email: poczta@abw.gov.pl
email: rzecznik@abw.gov.pl

KANCELARIA SEJMU
Ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa,
województwo MAZOWIECKIE
listy@sejm.gov.pl

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
e-mail: listy@prezydent.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

Stały Przedstawiciel RP przy UE
Przedstawiciel RP w COREPER I
Arkadiusz Pluciński
email: arkadiusz.plucinski@msz.gov.pl
Sekretariat: ilona.kowalczyk@msz.gov.pl
email: adrian.biernacki@msz.gov.pl
email: edgar.szewczyk@msz.gov.pl

United Nations Headquarters
New York, NY 10017
USA
e-mail inquiries@un.org

Ośrodek Informacji ONZ
unic.poland@unic.org

W związku z zaistniałym faktem, skutecznego wybudzenia dr hab. Andrzeja Trzcińskiego ze śmierci klinicznej (zabójstwo promieniami krótkofalowymi, w wykonaniu zadania służbowego), w wyniku talmudycznego przestępstwa grasującej w okupowanej przez chazaro/masonów Lechii, obecnie zwanej Polską,

wnoszę - o zwrot wybudzonemu ze śmierci, dr hab. Andrzejowi Trzcińskiemu Jego:

1. Dowodu Osobistego

i przyznanie i wypłacanie należnej Jemu

2. emerytury, w związku z osiągnięciem w chwili śmierci, wymaganego wieku emerytalnego (obecnie ma 67 lat). Jednocześnie oczekuję, nadzoru NCBJ, nad etapem skutecznego przyznania dr hab. Andrzejowi Trzcińskiemu, wypracowanej w NCBJ emerytury,

 
3. skutecznego wystąpienia, o zwolnienie wybudzonego po 13 dniach ze śmierci dr hab (?) Andrzeja Trzcińskiego z obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką, ze względu na Jego stan zdrowia (niedotleniony organizm – 13 dni w ogóle nie oddychał),

 
4. wydania ważnego zakazu, objęcia wybudzonego ze śmierci dr hab Andrzeja Trzcińskiego, szczepieniem.

Moim zdaniem, dr. Andrzeja Trzcińskiego w godzinach Jego pracy, zamordowała Policja w Komisariacie Policji na Wilczej w Warszawie, rzekomo dlatego że zagrażał mojemu życiu, co jest ewidentnym, talmudycznym oszustwem, w celu podania oficjalnie jakiegoś uzasadnienia na okoliczność popełnionego przestępstwa na dr. Andrzeju Trzcińskim – zabójstwa.

Komisariat Policji na Wilczej w Warszawie w wykonaniu zadania służbowego miał zlecone zamordowanie mnie i dr Andrzeja Trzcińskiego, jako świadków mających dokładną wiedzę, na temat korupcji w Sądzie Okręgowym w Warszawie i w Sądzie Rejonowym w Warszawie.

Według mnie, wiedzę na temat wybudzenia dr Andrzeja Trzcińskiego ze śmierci, posiada Narodowe Centrum Badań Jądrowych, gdzie Andrzej był zatrudniony od chwili podjęcia pierwszej Jego pracy zawodowej, do chwili uśmiercenia Go w godzinach pracy w wykonaniu przestępstwa, zleconego przez grupę przestępczą chazaro/masońską, grasującą w Lechii, obecnie zwanej Polską.

Ponieważ dr hab. Andrzejowi Trzcińskiemu, jako że do nadal po wybudzeniu nie zwrócono Dowodu Osobistego, to jest pozbawiony praktycznie wszelkich praw dochodzenia jakichkolwiek roszczeń (brak dowodu – bytu, jako osoby żywej), dlatego - Ja, Krystyna Trzcińska, jako ex żona Andrzeja Trzcińskiego, zobowiązuję wymienione w tytule niniejszego pisma, wszystkie organy, do dopilnowania wykonania obowiązków wobec dr hab. Andrzeja Trzcińskiego, wymienionych na wstępie niniejszego pisma, czyli: między innymi: zwrotu Dowodu Osobistego i przyznania należnej emerytury, w związku z osiągnięciem przez Niego już w chwili śmierci klinicznej, wieku emerytalnego.

 

UZASADNIENIE

 na powyższe, zawarłam w moich poniższych postach, opublikowanych na Neon24.pl

Obowiązek Dowodu Osobistego, dla wybudzonych ze śmierci - Krystyna Trzcińska - NEon24.pl

Telepatyczny przekaz na Twitterze - zbrodni na A. Trzcińskim - Krystyna Trzcińska - NEon24.pl

 Zakaz maseczek i szczepień zabitym służbowo i wybudzonym - Krystyna Trzcińska - NEon24.pl


Autor: Krystyna Trzcińska