§ 15. pkt. 2 ZARZĄDZENIE Nr 5 MSWiA z dnia 19 lutego 1999 r. niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zneutralizowanie lub maksymalne ograniczenie skutków zdarzeń grożących dekonspiracją wykonywanych zadań służbowych.

 

 

 

 

 Jako ex żona Andrzeja Trzcińskiego,

  • nie wyrażam zgody, na zakrywanie twarzy (noszenie maseczki), przez wybudzonego po 13 dniach ze śmierci - dr Andrzeja Trzcińskiego.

Nauczycielka z Wielkopolski zwyciężyła! Nie musi przychodzić do pracy z osłoną twarzy, bo "to tylko wytyczne" - Kontrrewolucja.net

Na skutek zbrodni popełnionej przez chazaro/masono/jezuitów - dr Andrzej Trzciński oficjalnie zabity rzekomo dnia 16.01.2019 r. - 13 dni nie oddychał. Komórki Jego ciała pozbawione były tlenu, czyli obumarłe.

Jeden z najlepszych fizyków jądrowych zmartwychwstał 13 dnia - Krystyna Trzcińska - NEon24.pl

Co znaczy, że obecnie wybudzony ze śmierci Andrzej Trzciński (67 lat), musi wręcz obowiązkowo stosować procedury dotleniania organizmu, a nie może być przez nikogo zobowiązany do zakrywania ust i nosa, w ramach chazaro/masono/jezuickiej hucpy, stosowanej wobec Sławian, w okupowanej przez nich Lechii, obecnie zwanej Polską.

W takiej sytuacji włączenie wybudzonego ze śmierci dr hab. Andrzeja Trzcińskiego, do wykonywania talmudycznego nakazu, sfabrykowanego pod jurysdykcją talmudyczną, w okupowanej przez chazaro/masono/jezuitów Polsce - zakrywania twarzy (nakaz noszenia maseczek), tylko po to, aby chazaria mogła policzyć swoich niewolników i nacieszyć oko swoją władzą, gdyż innego uzasadnienia takiej hucpy – brak, jest kolejnym wprost bestialstwem, dokonywanym na bezbronnej osobie, gdyż pozbawionej bezprawnie nawet Dowodu Osobistego, na co nigdy nie może być zgody, chociażby tylko mojej, syna Pawła i wnuka Grzesia!

Obowiązek Dowodu Osobistego, dla wybudzonych ze śmierci

Chazarska zabawa w maseczki, może obowiązywać tylko chazarów, a nigdy Sławian. Z tej przyczyny, że mamy innych protoplastów, czyli inne geny.

Sławianie mają doskonałe, bezbłędne DNA. Protoplasta Sławian jest nieśmiertelny, czyli że jest Bogiem.

Protoplasta chazarów, nigdy nie był bogiem, nie był więc istotą nieśmiertelną. Co znaczy, że chazarzy, nielegalnie przebywając na terytorium Lechii, obecnie zwanej Polską, jako istoty niższe genetycznie, nie mogą narzucać swojej woli, rasie najdoskonalszej we Wszechświecie, czyli – Sławianom, którzy jednocześnie są potomstwem Władcy Planety Ziemia, czyli potomstwem Thot’a z Egiptu. Które to swoje potomstwo z Egiptu, pod koniec Swojego I etapu życia na Ziemi - Thot przewiózł Wimanem, w różne miejsca Europy. Co znaczy, że całą Europę, Władca Planety Ziemia – Thot, przeznaczył dla Swojego Egipskiego potomstwa. Zatem nikt nie jest władny zmienić decyzji Władcy Planety Ziemia. Chazarzy muszą zdawać sobie sprawę, że walkę o planetę Ziemia, przyjdzie im prowadzić z samym oficjalnym, niekwestionowanym - Władcą Planety Ziemia, czyli z SamOn’em. Wskutek czego – przestaną istnieć!

W wyniku przestępstwa talmudycznego, sfabrykowania zadania służbowego przez adwokata Andrzeja Pacochę i przez jego nieformalną drużynę chazaro/masono/jezuicką, upoważniającego do służbowego zabicia dr Andrzeja Trzcińskiego na podstawie § 15. pkt. 2 Dz.Urz.MSWiA.99.2.14 2000.06.23 zm. Dz.Urz.MSWiA.2000.2.16 § 1 ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta oraz środków, którymi się posługuje przy wykonywaniu zadań służbowych. (Dz. Urz. MSWiA z dnia 7 kwietnia 1999 r.), czyli „niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zneutralizowanie lub maksymalne ograniczenie skutków zdarzeń grożących dekonspiracją wykonywanych zadań służbowych”.

§ 15. Przełożeni policjanta, któremu wydano dokumenty zobowiązani są do:
1) organizacji służby nie zagrażającej policjantowi wykonującemu zadania służbowe,
2) niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zneutralizowanie lub maksymalne ograniczenie skutków zdarzeń grożących dekonspiracją wykonywanych zadań służbowych.

Ta zabójcza podstawa prawna, to zacytowany wyżej § 15 pkt. 2)

"niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zneutralizowanie lub maksymalne ograniczenie skutków zdarzeń grożących dekonspiracją wykonywanych zadań służbowych."

To właśnie na tej podstawie, giną świadkowie w sprawach, kiedy grozi dekonspiracja wykonywanych zadań służbowych, zleconych na podstawie analizowanego powyżej zarządzenia, sfabrykowanego pod jurysdykcją talmudyczną, które to zarządzenie jak i wcześniejsze z 1996 r. jako nieistniejące (pozorne), to nie podlegają wykonaniu: Dz.Urz.MSW.96.9.59 ZARZĄDZENIE 0063/96 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych

Talmudyczne mordy w Polsce, w wykonaniu zadań służbowych - Krystyna Trzcińska - NEon24.pl

Chazaria, to nacja wadliwa genetycznie (rodzą się z genem choroby psychicznej – psychopaci i mają jeszcze wiele innych wad genetycznych), a więc stoją w hierarchii, znacznie niżej od Sławian – będących jednocześnie między innymi - władcami terytorium Polski.

Poza tym, protoplasta Sławian - SamOn (z takim imieniem własnym przybył na Ziemię), w kolejności nazywanym niebieskookim Atlantyder’em na Atlantydzie, niebieskookim Thot’em w Egipcie, niebieskookim Światowidem w Lechii - jest niekwestionowanym Władcą Planety Ziemia!
Co znaczy, że wadliwi genetycznie chazarzy, nie mogą bezkarnie zmieniać genów doskonałego genetycznie potomstwa Władcy Planety Ziemi – czyli Sławian.

Dlatego wybudzony ze śmierci dr Andrzej Trzciński, jako nielegalnie pozbawiony Dowodu Osobistego, mający z powodów oczywistych, niekwestionowanych, nie dotleniony organizm, to w żadnym razie, nie może być poddany jakimkolwiek szczepieniom, w tym i na chazarski covid z jakimkolwiek numerem.

Poniżej, wykaz innych niż genetyczne, ubocznych skutków szczepionek Pfizera.

Znamy skutki uboczne szczepionki Pfizera. Niektóre są poważne

Jako niebieskooka Sławianka, czyli potomek prawowitego Władcy Planety Ziemia, SamOn’a (z takim imieniem własnym przybył na Ziemię), następnie zwany Atlantyder’em na Atlantydzie, Thot’em w Egipcie (Sławianie są potomstwem Thot’a w Egipcie), Światowidem - na terenach Europy, ludu posługującego się godłem Ibisa (symbol Thot’a - można go rozpoznać w sztuce egipskiej przez głowę ibisa) i flagą biało/czerwoną (zjednoczenie Egiptu Górnego i Egiptu Dolnego (symbolem władzy nad obydwoma królestwami była podwójna korona- biała Egipt Górny i czerwona Egipt Dolny) 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thoth.svg#/media/Plik:Thoth.svg

  • jako ex żona, zakazuję prawa, poddania dr hab. Andrzeja Trzcińskiego szczepieniom na tzw. Covid-19, z uwagi na to, że po wybudzeniu ze śmierci dr hab Andrzeja Trzcińskiego, ma utrudnione  swobodne oddychanie (maseczki), co zagraża Jego życiu, a wynika wprost - expressis verbis (z pominięciem jakiegokolwiek postępowania), gdyż w sytuacji zakrycia nosa i ust, Andrzej cierpi na bladość twarzy, jak u trupa. Co znaczy, że nadal ma niedotleniony organizm, nie z własnej winy, a z powodu przestępstwa talmudycznego dokonanego na Nim, pod jurysdykcją talmudyczną, gdyż z powodu bezprawnego zabicia Go promieniami mikofalowymi, na skutek zmowy przestępczej chazaro/masonów, którzy grasują w sądach, sprzedając sprawy zawisłe przed sądami na terytorium Lechii, - obecnie zwanej Polską., Za co, nie dość że nie ponoszą kary, to jeszcze bezkarnie sięgają po pomoc organów, obecnie pozornego, talmudycznego - państwa, będącego nielegalnie pod żydo/msońską okupacją, w celu aby według ich widzi misię - zlecić nakaz zamordowania osób, które posiadaną wiedzę o stosowanej w sądach korupcji, czym zagrażają bezpieczeństwu chazaro/żydów, sprzedających sprawy zawisłe przed sądem, w okupowanej Lechii, obecnie zwanej Polską. Skoro dr hab. Andrzej Trzciński niedawno wybudzony ze śmierci, ma widoczne gołym okiem objawy niedotlenienia organizmu, to nie może być poddany szczepieniom! Nielegalnym szczepieniom można poddać tylko zdrowe osob, które wyrażą zgodę, na dobrowolne pozbawienie ich życia! Ponadto, dr Hab. Andrzej Trzciński, jako nadal oficjalnie martwy z powodu kwalifikowanego zaniechanie zwrotu Jemu posiadanego Dowodu Osobistego, narażony jest na kolejne bezkarne pozbawienie Go życia, co wynika z treści poniższego linka.

 Telepatyczny przekaz na Twitterze - zbrodni na A. Trzcińskim

„Jak nie będzie chciał zachylać czasoprzestrzeni, to On wie, co wtedy. On już był w czyśćcu, to wie, jak tam jest”

Dr Andrzej Trzciński został zabity w wykonaniu zadania tzw służbowego, pod jurysdykcją talmudyczną, czyli w wykonaniu talmudu, zleconego policji przez zbrodniarzy chazaro/masońskich, grasujących w Lechii, obecnie zwanej Polską, okupowanej podstępnie przez całe zastępy zbrodniarzy chazaro/masońskich, posługujących się bezkarnie talmudem, na co są dowody, świętowania w Sejmie i w Kancelarii tzw. chazarskiego prezydenta, wrogiego Sławianom święta tzw. hanuki, czyli zwycięstwa nad gojami.

Ponadto, niedopuszczalne jest, aby wadliwe, błędne twory - jakimi jest chazaria, na terytorium niebieskookiej  najdoskonalszej Rasy Panów, czyli Sławian, mogły bezkarnie szczepionkami mieszać w DNA rasy, stojącej najwyżej we Wszechświecie!!

 https://www.facebook.com/niebocentryzm/videos/130870985509537/

Wszelkiej maści mieszańce Sławian z innymi nacjami, też należą do Władcy Planety Ziemia - SamOn'a, dla Którego nie ma problemu naprawienia genów i DNA, uszkodzonych wskutek mieszania krwi i talmudycznych szczepionek.

Autor: Krystyna Trzcińska