ASYRYJSKA ŚWINIA, BAILOŃSKI KANANEJCZYK z Konstantynopola

Bolek nie jest Polakiem

Jak sam przyznaje, wywodzi się z cywilizacji  turańskiej.-mongoł.

Pierwsze dwie minuty!      

">

 

Dowody na to, że Bolek L. Wałęsa nie Kłamał

Niekompletna lista ARYSTOKRATYCZNYCH i rycerskich tytułów Bolka Lecha Wałęsy nadanych mu przez OBCYCH nam PANÓW - Wrogów Polski i Słowian(Nie ma informacji w języku polskim! Dlaczego?) -

 

-- należy zejść do "Decorations"

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_awards_and_honors_received_by_Lech_Wa%C5%82%C4%99sa

 (A. Kwaśniewski, tak jak L. Wałęsa jest rycerzem KTÓLOWEJ ANGLII.z tytułem "Knight Grand Cross of the Most Honourable Order of the Bath" (Rycerski Zakon Łaźni) - British order of chivalry.)

 

Od początku tak zwanej cywilizacji rządzi światem, niszczy go i zniewala.Kainowa./ Kananejska.(Canaan).ARYSTOKRACJA.

Oczywiście również Polskę zżera.-.NIERZĄD-NICA BABILONU WIELKI-EGO.

 

Arystokratyczne.(FRANCEjskie.= niemieckie = euroPEJSKIE).herby.rodowe "polskich" p-REZYDENTÓW.

fr.wikipedia.org/wiki/Armorial_des_pr%C3%A9sidents_de_la_Pologne

  

 Clan Ślepowron   Herb Nałęcz    HerbPomian      Herb Korczak

      I.Mościcki         E. Raczyński     L. Kaczyński      B. Komorowski

    S. Ostrowski 

   W. Jaruzelski

 

                Herb własny Lecha Wałęsy, prezydenta Polski

 

 

"Lech Wałęsa. Człowiek z teczki"

">

 

 

Promotorzy..DEMOCRACJI..SOCJALISTYCZNEJ =.oxymoron

 

ŚlepoWRON. -.Wojskowa.Rada.Ocalenia.Narodowego.13/XII/1981

 

Oryginalna pełna wersja !        ">www.youtube.com/watch

 

 

 

 

 

 

Bogumił Boguchwał