Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2751 komentarzy

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

Talmudyczne mordy w Polsce, w wykonaniu zadań służbowych

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej oraz środków,

którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych.

Na Neon24.pl wiele lat temu założyłam bloga, który zatytułowałam:

"Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości ".

[Dla ścisłości, do mego bloga, kilka lat temu z mego przyzwolenia, dołączył zablokowany na Neon24.pl @Bogumił Boguchwał, który na moim blogu przeważnie tylko komentuje (ja raczej nie). Napisał też kilka niepodpisanych postów (poniżej 5). Obecnie czasami podpisuje (jak nie zapomni?) swoje komentarze, jako Bogumił Bogusław].

Dzisiejszy mój post, jak najbardziej wpisuje się w tytuł bloga: "Rozliczmy spec słuzby i wymiar sprawiedliwości".

Zamachowcy i seryjni mordercy w Polsce, działają niepodważalnie na podstawie poniżej wskazanego aktu, pozorującego prawny, a faktycznie wprowadzającego na terytorium Sławian - POLSKĘ, na zlecenie żydo/masonerii stosowanie talmudu, przez zydowskie sądy działające pod jurysdykcją talmudyczną.

Poniżej link do pliku pdf zawierającego pełny tekst tego tzw. akt, sankcjonującego talmudyczne mordy na terytorium Polski. Można też skorzystać z tekstu tego tzw. włączonego  poniżej w zał. 1

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000993/O/D20150993.pdf

Jurysdykcja talmudyczna (stosowanie talmudu przez okupacyjne organy państwa, wobec ludności  autochtonicznej) w Polsce, została wprowadzona przez żydostwo okupujące Polskę,  na pewno zaraz po II WŚ. Mam na tą okoliczność dokumenty (nieistniejące/pozorne), o tym świadczące.  których tutaj nie włączam.Temat wymaga bowiem, bardziej oględnego omówienia, w oddzielnym poście. 

Żydzi wprowadzili w POLSCE jurysdykcję talmudyczną
https://trzcinska.neon24.pl/post/119951,zydzi-wprowadzili-w-polsce-jurysdykcje-talmudyczna

W tym poście, postaram się przedstawić tylko historię powstania tzw. aktu prawnego (pozornyego), na podstawie którego (nielegalnie), ale zostały zalegalizowane mordy w wykonaniu spec służb lub osób udzielajacych pomocy spec służbow w zamordowaniu, jako w wykonaniu zadania służbowego.

Pierwsze pojawienie się tego aktu to  zarządzenie 0063/96 r. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1996 r, metryczka poniżej:

Dz.Urz.MSW.96.9.59 ZARZĄDZENIE 0063/96 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych
46 Zbigniew Siemiątkowski 7 lutego 1996 31 grudnia1996

W dacie "wydania" tego pozornego aktu prawnego, Ministrem Spraw Wewnętrznych był Zbigniew Siemiątkowski Kiedy po raz pierwszy (kilka lat po śmierci Marka Papały - Komendanta Głównego Policji) odszukałam ten akt w internecie, jeszcze mogłam wyświetlić jego treść. Natomiast trochę potem, wycofano ten akt  z elektronicznych systemów prawnych. Poszłam więc do biblioteki, aby skserować sobie jego treść z dziennika urzędowego drukowanego, ale akurat właśnie tego Dziennika Urzędowego w archiwach biblioteki nie było. Inne, wcześniejsze i późniejsze były. Spytałam właściwego pracownika biblioteki: dlaczego nie ma (Dz. Urz. MSW z dnia 16 września 1996 r.? Otrzymałam informację że pewno został wycofany z jakichś powodów.

Muszę sprawdzić, ale według mnie, napisałam pismo do MSW, aby mi udostępnili treść tego zarządzenia. Według mnie otrzymałam jednak odpowiedź, że zarządzenie jest tajne i dlatego nie mogę otrzymać, nawet do wglądu treści tego zarządzenia. Tak zapamiętałam, Przy okazji, muszę znaleźć odpowiedź i uzupełnić ten wpis, o zdjęcie wysłanej i otrzymanej odpowiedzi?.

Powstaje pytanie: dlaczego ten nielegalny tzw. akt prawny: zarządzenie 0063/96 r. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1996 r, w kilka lat później żydowski okupant Polski, usiłuje ukryć? Odpowiedzią na zadane pytanie, będzie niestety również kolejne pytanie: czy Marek Papała, jako Komendant Główny Policji został zamordowany, również w wykonaniu zadania służbowego, w związku z niewykonaniem polecenia sądu żydowskiego w Polsce (tzw. sędzia Małgorzata Boniecka-Płaczkowska), której polecenia Marek Papała, jako Komendant Główny Policji  był zobowiązany  wykonywać, na podstawie zarządzenia 0063/96 r. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1996 r?

Moim zdaniem Marek Papała, został zamordowany w wykonaniu zadania służbowego, w związku z odmową wszczęcia, właśnie wobec mnie, czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak chciał tego:  skorumpowany Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny, reprezentowany przez byłą już wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie - Monikę Nowicką, Małgorzata Boniecka-Płaczkowska, jako sędzię przewodniczącą w mojej sprawie rozwodowej, zainicjowanej nielegalnie, w trybie pozaprocesowym i żydo/mason adwokat Andrzej Pacocha . 

47 Leszek Miller 1 stycznia 1997 31 października1997
Po Siemiątkowskim, kolejnym Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji był Leszek Miller. 

Kiedyś słyszałam w radio, wywiad z Leszkiem Millerem, już jako Prezesem Rady Ministrów, kiedy opowiadał, że, co przytoczę oglednie własnymi słowami: będąc Ministrem Spraw Wewnetrzych i Administracji, poinformowano go, że są takie przepisy, na podstawie których można zrobić wszystko, np. wbrew woli i wiedzy każdego najemcy lokalu, właściciela nieruchomości, można wmeldować dowolną osobę/y. Miller nie zauważył w tym wzmiankowanym akcie, podstępu i niebezpiecznej sytuacji dla ludności autochtonicznej, zatroszczył się tylko o siebie, mówiąc żartobliwie: "tylko mi tego nie zróbcie".

Marek Papała, był pozornym Komendantem Głównym Policji, od 03 stycznia 1997 r. do 29 stycznia 1998 r.  

Czy Marek Papała, jako komendant Główny Policji, zginął 25 czerwca 1998, w wykonaniu zadania służbowego zatwierdzonego i zleconego  przez  Policję, na podstawie zarządzenia 0063/96 r. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1996 r?  Według mnie, nnych możiwości - brak. Dokładnej podstawy prawnej nie można podać (nr. paragrafu), skoro akt ten został utajniony?   Ale czytałam treść tego zarządzenia i był paragraf, w treści jeszcze bardziej dorozumiałej, niż ten, zmieniony w treści , jak w  kolejnym zaktualizowanym zarządzeniu. 

Czy dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych utajniło ten akt w elektronicznych systemach prawnych, usunęło dziennik  urzędowy, nawet z bibliotek a być może i z zasobów innych organów, w okupowanej przez żydo/masonerię Polsce, aby nie można było wskazać faktycznej podstawy prawnej zamordowania Marka Papały?

 

 

nadinsp. Marek Papała
Od 3 stycznia 1997 r. do 29 stycznia 1998 r. - komendant główny Policji

 

48 Janusz Tomaszewski 31 października1997 3 września1999

Kiedy zginął Marek Papała , to Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji był Janusz Tomaszewski. Janusz Tomaszewski, rzekomo był budowlańcem. Nie był więc osobą kompetentną do sprawowania nadanej mu  władzy na stanowiski Ministra Spraw Wewnętrzny, w okupowanej przez żydo/masonerię Polsce.  

Powstaje pytanie: czy była pewność, że Janusz Tomaszewski  z wdzięczności za nadane mu stanowisko, podpisze w treści każde pismo, podsunięte mu do podpisania przez żydo/masonerię?

Z daty sprawowania władzy przez Janusza Tomaszewskiego, jako Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wynika że podpisał zaktualizowane talmudyczne zarządzenie z dnia 19 lutego 1999 r. (patrz metryczka aktu poniżej). Ten akt można pobrać z internetu. 

Dz.Urz.MSWiA.99.2.14 2000.06.23 zm. Dz.Urz.MSWiA.2000.2.16 § 1 ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta oraz środków, którymi się posługuje przy wykonywaniu zadań służbowych. (Dz. Urz. MSWiA z dnia 7 kwietnia 1999 r.) 

§ 15. Przełożeni policjanta, któremu wydano dokumenty zobowiązani są do:

1) organizacji służby nie zagrażającej policjantowi wykonującemu zadania służbowe,
2) niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zneutralizowanie lub maksymalne ograniczenie skutków zdarzeń grożących dekonspiracją wykonywanych zadań służbowych.

Ta zabójcza podstawa prawna, to zacytowany wyżej § 15 pkt. 2)

"niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zneutralizowanie lub maksymalne ograniczenie skutków zdarzeń grożących dekonspiracją wykonywanych zadań służbowych."

To właśnie na tej podstawie, giną świadkowie w sprawach, kiedy grozi dekonspiracja wykonywanych zadań służbowych, zleconych na podstawie analizowanego zarządzenia

49 p.o. Janusz Pałubicki 3 września1999 7 października1999

 

50 Marek Biernacki 7 października1999 19 października2001

 

Obecnie te same zbrodnicze żydo/masońskie przepisy (jurysdykcja talmudyczna), zostały usankcjonowane nielegalnie (pozornie), już jako rozporządzenie. Poniżej metryczka tego rozporządzenia, a pełny tekst w zał. 1 lub można pobrać na własny komputer plik pdf, zalinkowany na wstępie posta.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych

§ 13. Przy zlecaniu zadań służbowych z wykorzystaniem dokumentów przełożeni obowiązani są do:
1) organizowania służby i określania zadań w sposób niezagrażający bezpieczeństwu policjanta lub osoby udzielającej pomocy;
2) niezwłocznego podjęcia działań w celu usunięcia lub maksymalnego ograniczenia skutków zdarzeń grożących ujawnieniem wykonywanych zadań służbowych.

§ 14. Do wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

 

Talmudyczne zamachy na życie sławianki Krystyny Trzcińskiej http://trzcinska.neon24.pl/post/147023,talmudyczne-zamachy-na-zycie-slawianki-krystyny-trzcinskiej

Jak nie dopuścić do postępowania pod jurysdykcją talmudyczną
http://trzcinska.neon24.pl/post/147052,jak-nie-dopuscic-do-postepowania-pod-jurysdykcja-talmudyczna

Napisałam ten post, z uwagi na to, że dnia 16.01.2019 r. o 2 w nocy policja powiadomiła mego syna, że Andrzej Trzcinski nie żyje, zmarł w pracy. Syn natychmiast wsiadł w taksówkę i pojechał do pracy Andrzeja Trzcińskiego, czyli do Narodowego Centrum Badań Jadrowych ul. Hoża 69, gdzie Andrzej Trzciński przepracował od ukończenia studiów, aż do swojej śmierci rzekomo w dniu 16.01.2018 r. Syn widział leżącego na podłodze w pracy, w swoim pokoju  - Andrzeja Trzcińskiego i Policjantów  wokół ciała. Andrzej Trzciński miał 66 lat. Robił habilitację. Codziennie pracował do 12 w nocy, czyli do odjazdu ostatniej kolejki metra. Tego dnia tj. 15.01.2019 r. syn dzwonił do Andrzeja Trzcińskiego w różnych godzinach, od godz. 19 i później parę razy. Andrzej Trzciński nie odbierał telefonu. Akt  zgonu Andrzejowi Trzcińskiemu wystawiono dopiero dnia 29.01.2019 r. Syn codziennie sie dopytywał o ciało Andrzeja Trzcińskiego. Ciągle rzekomo nic nie było wiadomo. Rzekomo były straszne kolejki do sekcji zwłok. W akcie zgonu nie podano miejsca znalezienia  zwłok. Gdzie zmarł Andrzej Trzciński? Dlaczego już dnia 15.01.2019 r. nie odbierał telefonu, a ma wpisaną datę śmierci: dnia 16.01.20019 r?

Powstaje pytaanie: czy Andrzej Trzcinski został zamordowany w wykonaniu zadania słuzbowego, przez specsłuzby, lub osobę udzielającą pomocy specsłużbom? 

Andrzej Trzciński fizycznie nie był na nic chory. Nie brał leków, nie chodził do lekarza, nigdy nie narzekał że mu coś boli, odżywiał się najlepiej, jak obecnie można, a rzekomo zmarł na sece?

Moje pytanie: czy  wobec Andrzeja Trzcińskiego specsłużby posłużyły się np. paralizatorem, uprzednio zwabiając go na Komendę Policji, jak i mnie Policja chce zwabić? Andrzej Trzciński od wstapienia do kancelarii prawnej żydo/masona adwokata Andrzeja Pacochy, był świadkiem wielu przestępstw sądu wobec mnie i z tego bez skrupółów korzystał (był mieszańcem, po matce chazarem, czyli z zasady psychopatą, co nie zależało od niego), w okresie juz 22 lat  i świadkiem przestępstw  innych orgaów żydowskiego okupanta Polski wobec mnie. . 

zał. 1 

 

Jan Michna Komendant Policji  sam osobiście dzwonił do Głównego Urzędu Ceł, Departament Informatyki (o czym informowała wszystkich sekretarka Beata, żądając pozbawienia mnie nagrody z okazji Dnia Celnika. Powstaje pytanie: kto wymuszał na Michnie, jako na Komendancie Głównym Policji dzwonienie do mnie do pracy i żądanie pozbawiania mnie środków do życia?

Istnieje prawdopodobieństwo, że to ta sama osoba/y, wymuszała/y na Marku Papale, wszczęcie wobec mnie czynności operacyjno-rozpoznawczych, których Marek Papała nie wszczął (i z powodu nieposłuszeństwa, był nieprzydatny, jako Komendant Główny Policji dla żydo/masońskiej mafii w sądzie, rozwijającej swoją działalność , korupcyjną,  tylko wszczął to postępowanie Jan Michna. Jan Michna musiał więc w dalszym ciagu wykonywać polecenia żydo/masonów, jako sądu zydowskiego w Polsce (żydo/mafii), i dlatego dzwonił do mego  miejsca zatrudnieia, z masońsskim naakazem pozbawwieenia mnie nagrody z okazji Dnia Celnika. Wszyscy w Departamencie Inform,atyki byli bardzo zaskoczeni, że nie otrzymałam nagrody, nie ustępowali, dopytywali sie, o cco chodzi. W koncu sekretarka Beata, powiedziała że to nikt od nas mnie nie pozbawił nagrody, a tylko z zewnątrz był telefon, zakazyjący wypłacenia mi nagrody. 

Zpewne ci sami  żydo/masoni(?) naciskali na komornika,  o czym komornik mi osobiście mówił [że naciskają na niego w sądzie, żeby pobrał ode mnie grzywnę, pomimo że nie była mi nałożna, nie było takiego zdarzenia t(brak dowodów z dokumentów),  ponadto i  komornik nie miał tytułu wykonawczego ani tytułu egzekucyjnego, ale powiedział, że bardzziej mu się opłaca pobrać ode mnoe grzywnę arbitralnie, bo wtedy go obronią, nie dardzą mu nic zrobić. A jak nie pobierze, to mogą jeszcze mu coś zrobić (taki sens)]. 

gen. insp. Jan Michna
Od 29 stycznia 1998 r. do 25 października 2001 r. - komendant główny Policji

grafiki pobrałam internetu
obraz ustawy: Krystyna Trzcińska

KOMENTARZE

  • @
    Jan Michna zlecił zabójstwo komendanta Głównego Policji Marka Papały, mówi o tym świadek do Pawła Bednarza.

    https://www.youtube.com/watch?v=BzNx8sDhEgo&t=153s

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY