Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2739 komentarzy

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

Piskorski musi być uwolniony bez kaucji

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Uiszczając, niezasądzoną „kaucję”, na podstawie nieistniejącego (pozornego) tzw. „orzeczenia” (nie podlegającego wykonaniu), w sprawie wypuszczenia z więzienia, nielegalnie przetrzymywanego Mateusza Piskorskiego,


wszyscy będziemy winni - legitymizacji jurysdykcji talmudycznej w Polsce i wykonywania przez żydo/masońskiegon okupanta Polski, arbitralnie, nakazów/zakazów talmudu.
 
Mateusz Piskorski, niepodważalnie, jest przetrzymywany w więzieniu, arbitralnie, z nakazu żydo/masonerii (innych możliwości – brak!).
 
Wobec Piskorskiego, moim zdaniem, to żydo/masoneria arbitralnie wydała nakaz uwięzienia i zakaz Jego wypuszczenia z więzienia, w okresie jak dotychczas ~ 3 lat!
 
Dlaczego uważam, że za bezprawnym uwiezieniem Mateusza Piskorskiego stoi żydo/masoneria, okupująca terytorium Sławian, obecnie zwane Polską?
 
W okupowanej przez żydo/masonerię Polsce, prokuratura, sądy i inne organy działają arbitralnie (bez podstawy prawnej) wobec Sławian (rasy białej) pod jurysdykcją talmudyczną, czyli według nakazów/zakazów talmudu, w postępowaniach prowadzonych w trybie pozaprocesowym, zainicjowanych przez żydo/masonerię, w tym i jezuitów?
 
Powstaje pytanie: kto zainicjował, zawnioskowanie wszczęcia wobec Mateusza Piskorskiego czynności operacyjno-rozpoznawczych, na ten moment chwilowo jest bez znaczenia.
 
Istotny jest jedynie fakt, że wobec Mateusza Piskorskiego zostało wszczęte inieistniejące (pozorne) postępowanie, w trybie pozaprocesowym.
 
W trybie pozaprocesowym, ofiara żydo/masonerii, w każdym przypadku jest całkowicie pozbawiona prawa do sądu i prawa do wymiaru sprawiedliwości, a więc jest całkowicie pozbawiona prawa do obrony, co ma miejsce w przypadku Mateusza Piskorskiego.
 
Mateusz Piskorski, jako ofiara żydo/masonerii do sądu/prokuratury może pisać tylko pisma (do wypisania długopisu :D). Natomiast w trybie pozaprocesowym jest całkowicie pozbawiony prawa do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia na każdym etapie postępowania. Nie mając wiążącego rozstrzygnięcia prokuratury, sądu, Piskorski dotychczas nie mógł ani razu złożyć skutecznie np. zażalenia!
 
W postępowaniach w prokuraturze i w sądach, w każdym przypadku prowadzonych w trybie pozaprocesowym, Piskorskiego reprezentuje z wyboru – mecenas Paweł Osik.
 
Powstaje pytanie: dlaczego Osik, będąc opłacany sowicie (kilkanaście tysięcy zł. miesięcznie?) działa na szkodę Piskorskiego?
 
Dlaczego, Osik nie przerwie tej żydo/masońskiej farsy? Dlaczego Osik na zwołanej np. konferencji prasowej, oficjalnie nie oznajmi, w sposób dorozumiały dla każdego w Polsce, że Piskorski nie otrzymał ani jednego ważnego pod względem formalno-prawnym orzeczenia, podlegającego wykonaniu i zaskarżeniu, które by mogło się uprawomocnić?
 
Kartki papieru w sprawach Piskorskiego, które wychodzą na zewnatrz z budynku prokuratury czy też z budynku sądu, z powodu ich wad formalno-prawnych, nie są orzeczeniami, to nie mają mocy dowodowej dokumentu urzędowego, a tym samym nie są oświadczeniami woli, dlatego nigdy nie mogą się uprawomocnić! Pisma pozorujące tylko orzeczenie, nie mogą zostać skutecznie doręczone, to nie rozpoczynają biegu terminu zaskarżenia nieistniejącego orzeczenia, a tym samym termin zaskarżenia nieistniejącego (pozornego) orzeczenia, nigdy nie może dobiec końca!
 
Dlatego tzw. decyzja, naznaczająca kaucję za uwolnienie z więzienia Mateusza Piskorskiego w kwocie 300 tys zł, 500 tyś zł, z powodów jej wad formalno-prawnych, nie uzyskała mocy dowodowej dokumentu urzędowego, to nie jest oświadczeniem woli, a tym samym nie podlega wykonaniu.
 
Osik powołujący się na to, że jest prawnikiem (mecenasem) z wyboru Mateusza Piskorskiego, ma bezwzgledny obowiązek zwołać konferencje prasową, na której powinien oficjalnie przyznać, że wobec Piskorskiego, zarówno prokuratura jak i sąd, nie wydali ani jednego wiążącego orzeczenia, to Piskorski cały czas jest człowiekiem wolnym, a w wiezieniu przebywa – nielegalnie! Pismo o naznaczeniu kaucji zarówno I jak i II instancji z powodów wad formalno-prawnych nie ma mocy dowodowej, gdyż nie uzyskało postaci dokumentu urzędowego, to nie podlega wykonaniu ani zaskarżeniu, nigdy nie może się uprawomocnić!
 
Powstaje pytanie:
 • dlaczego komornicy, służba więzienna wykonują nieistniejące (pozorne) tzw. „orzeczenia”?
 • dlaczego nie odmówią nielegalnego wykonania nieistniejących (pozornych) „orzeczeń”?
Odpowiedź jest prosta! Zarówno służba więzienna jak i komornicy, świadomie uczestniczą w żydo/masońskiej zmowie przestępczej, mając zagwarantowaną bezkarność z nakazu/zakazu żydo/masonerii, jako nielegalnego okupanta terytorium Polski! Służby te wiedzą, że jak się znajdzie ktoś "uczony", to żydo/masoneria ich obroni, nic im się nie stanie, a osoba "u*ierdliwa" zostanie uciszona?
 
Powstaje pytanie: czy Nabil al-Malazi wiceprzewodniczący partii „Zmiana” jest masonem, bo w jednym z filmów widziałam, jak palcami dłoni pokazywał poniższy symbol masoński? Miałam zwidy?
 
 
Skoro Osik, jako mecenas Piskorskiego, nie posiada ani jednego ważnego pod względem formalno-prawnym orzeczenia prokuratury, sądu, to Piskorski musi być zwolniony natychmiast z wiezienia bez żadnej kaucji!
 
Wtedy wszyscy obecni na konferencji prasowej powinni udać się na miejsce nielegalnego więzienia Piskorskiego i żądać zwolnienie z więzienia, nielegalnie przetrzymywanego Piskorskiego.
 
Wcześniej można napisać pismo do sądu - o stwierdzenie nieistnienia wszystkich tzw. orzeczeń wydanych wobec Piskorskiego, z powodu ich wad formalno-prawnych, a tym samym z powodu naruszenia procedury sądowej, wymaganej do wydania ważnego orzeczenia, gdyż jurysdykcja talmudyczna na terytorium SŁAWIAN, zwanym obecnie POLSKĄ, a wcześniej LECHIĄ, jest – nielegalna, niedopuszczalna!
 
Napisałam, co wiedziałam, a teraz wszyscy (?) do dzieła, w celu aby to opinia publiczna zarządała zwolnienia Piskorskiego w trybie natychmiastowym! Gdyż nie ma ważnych orzeczeń w obiegu prawnym, upoważniających do więzienia Piskorskiego! A tym samym nie ma co uchylać, przed wypuszczeniem z więzienia Mateusza Piskorskiego!
 
Wniesienie nie zasądzonej „kaucji” (korupcja) jest nielegalne, a tym samym podlega karze zarówno strona wnosząca niezasądzoną tzw. „kaucję”, jak i strona aprobująca wpłatę nienależnej, jako ze niezasadzonej kwoty, wpłaconej na wskazane konto, przez organy żydo/masońskiego okupanta Polski.
 
My Sławianie, musimy pamiętać, że żydzi oszukują, kłamią i nie tylko to.
 
Dlatego nie należy wierzyć żydo/masońskim organom i prasie, mediom, okupującym terytorium Sławian - Polskę.
 
A to znaczy, że mamy bezwzględny obowiązek żądania upubliczznienia orzeczeń, o nałożonej kaucji za wypuszczenie z więzienia Mateusza Piskorskiego i przy okazji wszystkich innych tzw. orzeczeń, które okaże - wtedy, że nie są orzeczeniami, co już stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w Sztrasburgu!

 

KOMENTARZE

 • co już stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w Sztrasburgu!
  kiedy ? i jak ?
 • w pełni sie zgadzam z autorką listu panią Krystyną Trzcińska !
  Ale nie wierzę że pisanie pism protestujących coś w tym zamordyzmie żydowskim coś da ! [ bo czy w obozie koncentracyjnym np. Majdanku pisanie przez więzniów listów protestacyjnych miało by sens ? ]
  a Polska takim Obozem koncentracyjnym dla Słowian jest !

  Owszem w państwie Demokratycznym pisanie miało by sens ! ale w Polsce nie ma demokracji więc pisanie nie ma żadnego sensu bo żydostwo te pisma potraktuję jako papier do wycierania swoich żydowskich du... ! przy tym śmiejąc się z tych naiwnych polaczków !!

  WIERZĘ ŻE !
  Wyzwolenie przyniesie nam Rosja gdy wybuchnie wojna między Rosją a żydami z USA ! wtedy pozbędziemy się okupantów żydowskich !!!!


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @Autor
  W jaki sposób chce Autorka rozliczyć specsłużby i resort sprawiedliwości. Jeżeli opinia o tym, że Ziobro chce posprzątać po pisowskiej demonstracji siły, to i tak najpierw Polacy muszą rozliczyć siebie, bo to jednak my chodzimy do urn wyborczych, głosując na tych, czy innych. Dopóty, dopóki Polacy będą trwać w przekonaniu, że PiS i PO są w Polsce jedynymi ugrupowaniami politycznymi, to nic się nie zmieni, a popisowska swołocz nadal będzie zamykać ludzi bez jakiegokolwiek sądu w myśl ich zasadzie - ,,kto nie z nami, ten przeciwko nam".
  Każdy wyborczy głos oddany na PiS bądź PO, jest aktem zbrodni przeciwko Polsce. Obie partie należy zlikwidować, uznając je za organizacje przestępcze.
  Dopóki się tego nie zrobi, zawsze będziemy jedynie wasalami i nie ma tu najmniejszego znaczenia, czyimi.
 • "Udział w postępowaniu"
  Ruch Społeczny
  „NOWA POLSKA”
  18 – 430 Wizna ul. Stefana Czarnieckiego 151 tel. 514699182
  E-mail: rs.nowapolska@gmail.com
  Wizna, 18 maja 2018 r.


  Mazowiecki Wydział Zamiejscowy
  Departamentu do Spraw Przestępczości
  Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie
  00 071 Warszawa
  ul. Krakowskie Przedmieście 25


  Na podstawie art. 90 i 91 kpk zgłaszam udział stowarzyszenia zwykłego Ruch Społeczny „NOWA POLSKA” w postępowaniu sądowym z oskarżenia przeciwko dr Mateuszowi Piskorskiemu. W załączeniu przekazuję skan potwierdzenia wpisu do ewidencji oraz oryginał regulaminu Stowarzyszenia. Proszę o przesłanie tego pisma wraz z załącznikami do sądu w ślad za sporządzonym aktem oskarżenia przez prokurator Annę Karlińską.  Z poważaniem


  Andrzej Dziąba
 • @Analityk 12:29:19
  Kontynuując poprzedni wpis oznaczający formalny udział w postępowaniu karnym sądowym przeciwko dr Mateuszowi Piskorskiemu stwierdzam, że zmusić władzę do respektowania prawa można jedynie argumentem siły, a nie siłą argumentów. Autorka stwierdzając, że Piskorski musi zostać uwolniony bez uiszczenia kaucji, nie podaje, jak to zrobić. Oczywiście, gdyby niezadowolenie społeczne z powodu orzeczenia sądu II instancji, a wcześniej I instancji osiągnęło stan krytyczny, zmuszenie władzy do ustępstw byłoby możliwe. Ale czy można na to liczyć? Inicjując wraz z kilkoma osobami na początku 2017 r. akcję poparcia na rzecz uwolnienia dr Mateusza Piskorskiego, nie dysponowaliśmy istotnymi możliwościami nacisku. Z tego, co mi wiadomo, środowisko skupione wokół WPS z dr Pawłem Ziemińskim na czele, wykonało bardzo trudną pracę prawną i medialną, angażując nawet ONZ. I pomimo pozytywnych efektów, władza się nie ugięła. Teraz zamiast uporu żąda od sponiewieranego człowieka gigantycznych dla niego pieniędzy. Obawiam się, że trzeba je będzie niestety zebrać, zapłacić, a potem wystawić tej władzy stosowny rachunek.
 • @ele 09:24:08
  "Wyzwolenie przyniesie nam Rosja"
  Hmmm...
  Może tak a może nie, pamięta pan tych "polskich patriotów" przywiezionych tu na czołgach, chyba byśmy sobie tego nie życzyli, a dzięki zamerykanizowaniu, mówiąc oględnie, życia politycznego, rooscy mogą powtórzyć manewr stalina.
 • Do @provincjal 09 12:55:51
  Panie provincjal ! wtedy żydo-bolszewia Stalina przywiozła żydowskich bolszewików którzy to do dziś rządzą Polska nielegalnie !

  Dziś ROSJA TO KRAJ SŁOWIAŃSKI ! a żydów Putin pogonił z Rosji !i to jest dobry objaw ! panie provincjal patrz pan do przodu bo warto !

  a tak w temacie obcych wojsk w Polsce ma pan swoje zdanie ? tak tylko pytam z grzeczności .


  POLSKA KRAJEM NEUTRALNYM ! bez obcych wojska w Polsce !!!


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @Analityk 12:47:11
  Rzeczywiście WPS od początku aresztowania Mateusza stara się wspierać Go w zmaganiach z bezprawiem PiS i wpływami anglosasko-banderowskimi, ale to nie my byliśmy sprawcami interwencji ze strony roboczej grupy przy ONZ ds. arbitralnych zatrzymań. Uczestniczymy także, w miarę możliwości czasowych, w tym, co eufemistycznie nazywane jest "rozprawą", albo "posiedzeniem sądu" ws. Mateusza Piskorskiego, a co w istocie ilustruje upadek praworządności w Polsce pookrągłostołowej.
  Staramy się także wspierać Mateusza listownie w ramach cenzurowanej korespondencji, która do Niego trafia.
  Uważamy za błąd podejmowanie inicjatywy zmierzającej do zapłacenia bezprawnej, horrendalnej " kaucji", czyli wymuszonego okupu.
  Pieniądze zbierane winny być na szeroką akcję propagandową ( ulotki, plakaty, filmy itd ), uświadamiającą zmanipulowanych obywateli RP o skali bezprawia PiS wobec Polaków mających własne, samodzielne, pro polskie poglądy. Casus Mateusza Piskorskiego jest przykładem eskalacji praktyk totalitarnych i antypolskich za pomocą aparatu państwowego będącego obecnie w rękach PiS.
 • @stanislav 19:38:29
  Żeby uzmysłowić sobie horrendalność kwoty orzeczonej "kaucji", to opierając się na wysokości obecnej płacy minimalnej w Polsce netto = 1634 zł. Kaucja to oznacza wpłacanie całej miesięcznej płacy minimalnej przez 25, 5 lat, a zatem darmową pracę niewolniczą na rzecz reżimu państwowego, aż do okresu nabycia praw emerytalnych :))))

  Tak przestępcy o statusie prokuratorów, we współpracy z przestępcami w togach, inspirowani przez bandytów rządowych działających wg. zagranicznych instrukcji usiłują zastraszyć Polaków i złamać ich wolę oporu i walki o suwerenną Polskę.
 • @ele 14:36:53
  Dobrze napisane .Salute .
 • @stanislav 19:47:33
  Magdalenkowa hołota powinna za to beknąć . Salute .
 • @stanislav 19:38:29
  Dziękuję za skorygowanie mojej informacji.
 • @Jan Twardowski 10:07:57
  POPis to ugrupowania ,,zagranicy,, ciężko będzie je rozwalić.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY