"Myśmy żydowinów z Jeruzalem nie sprowadzali. Dotychczas nie wiadomo, co za diabeł ich do nas zagnał .... "

Marcin Luter (niem. Martin Luther, ur. 10 listopada 1483 r. w Eisleben, zm. 18 lutego 1546 r. tamże) – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca luteranizmu.

Marcin Luter w swoim dziele "o żydach i ich kłamstwach": pisze: 

"Myśmy żydowinów z Jeruzalem nie sprowadzali. Dotychczas nie wiadomo, co za diabeł ich do nas zagnał .... "

Skoro Luter żyjąc w XIV wieku, nie wiedział skąd się żydki na terytorium SŁOWIAN wzięli, to podpowiem, że odpowiedzi na zadane przez Lutra pytanie, udzielił Jan Długosz, która to odpowiedz Długosza, jest zacytowana w linku poniżej:

Jan Długosz: Pomory SŁOWIAN sprowadzone przez żydów
http://trzcinska.neon24.pl/post/141975,jan-dlugosz-pomory-slowian-sprowadzone-przez-zydow

Żydki na terytorium SŁOWIAN, zjawili się wraz z pomorami. Słowianie nie mogli się skutecznie oprzeć napływowi żydków, ponieważ żydzi ich zaskoczyli, sprowadzając na SŁOWIAN pomory z zaskoczenia, rano były już zatrute studnie.

Tak żydki zaskoczyli nie tylko mieszkańców królewskiego miasta Goniądza, ale i mieszkańców innych miast królewskich: Knyszyn, Augustów ....!

Cytuję z pamięci: "Przybyli żydzi i był pomór. Żydzi (30 rodzin) zajęli domostwa pomarłych mieszkańców królewskiego miasta Goniądza. Żydki zamieszkali w słowiańskich domach, nie remontowali domostw, nic nie robili.(..) Po jakimś czasie okazało się że grupka mieszkańców królewskiego miasta Goniądza, przeżyła i skądś się pojawiła, wróciła do swoich domostw, a tam żydki gospodarzą  i był 2 pomór zgotowany przez żydków dla tych Goniądzan, którzy przeżyli pierwszy pomór. Wszystkich tych talmudycznych zbrodni, żydki się dopuszczali na mieszkańcach królewskiego miasta Goniądza, pomimo że w tym czasie tubylczy Goniądzanie  korzystali z przywileju królewskiego: De Non Tolerandis Judaeis (łac. przywilej nieakceptowania Żydów)! Potem jeszcze były 3 ogromne pożogi, też sprowadzone przez żydków. Po wymordowaniu mieszkańców Goniądza, żydki oficjalnie przejęli miasto, rzekomo w uzasadnieniu, istnienia potrzeby zasiedlenia miasta, żeby nie stało puste! Dzisiaj żydki sprowadzają się do Goniądza, w powołaniu się na fakt, że oni, lub ich rodzice mieszkali w Goniądzu"!

Kto upomnii się o mieszkańców, królewskiego miasta Goniądza, korzystających z przywileju: De Non Tolerandis Judaeis (łac. przywilej nieakceptowania Żydów), a zgładzonych przez żydowskich przybłędów?

Kiedy żydki zamierzają zapłacić, za ludobójstwo popelnione na mieszkańcach Goniądza?

Żydki, za zbrodnie ludobójstwa na mieszkańcach królewskiego miasta Goniądza, musicie ponieść konsekwencje!

Przywrócić do życia mieszkańców Goniądza, póki co, się nie da (reinkarnacja)!

Jakby tego było mało, to jeszcze teraz żydowscy zbrodniarze, na mieszkańcach Goniądza i ich pomioty, przyjeżdzają do Goniądza, z pretensjami do nieruchomości.

Ta wzmianka opisana powyżej, to tylko małe preludium, do wielokrotnych zbrodni żydowskich, na mieszkańcach Goniądza, co wymaga jeszcze dokladnego przytoczenia faktów, udokumentowania i opisania.

Nie wstyd wam żydki?