"Lepiej znać prawdę niż łudzić się pięknymi kłamstwami".

Na okoliczność zaatakowania POLSKI przez żyda/masona Hitlera, czyli wybuchu II Wojny Światowej, nikt oficjalnie nie podaje prawdziwych powodów, a i Hitler prawdziwych powodów nie podał.

Znając fakty, należało by się zastanowić, dlaczego Hitler zaatakował terytoria odwieczne Rasy Białej - Słowian? 

Odpowiedź jest nieskomplikowana. Hitler, jako żyd/mason, zgodnie z nakazami/zakazami talmudu chciał ukraść, przejąć, zawłaszczyć, nasze odwieczne słowiańskie terytoria. Ta żydowska wesoła trupa, do nadal nie została ukarana! Co znaczy, że II Wojna Światowa trwa nadal!

Ale powstaje pytanie: jak udało się żydowi/masonowi Hitlerowi wciągnaąć Niemców, w swoje żydowskie, talmudyczne manipulacje, czyli uzyskać zgodę Narodu Niemiec na czynną napaść na ziemię SŁOWIAN, pod przywództwem żyda Hitlera i żydowskich generałów? Ano źida ci jak zwykle się się poprzebierali za rdzennych Niemców. Żydzi winni II WŚ dokonywali swoich zbrodni ludobójstwa SŁOWIAN w przebraniu za Niemców, który to naród zwiedli dodatkowo właśnie żydzi przebierańcy, obietnicami wypędzenia żydów ze słowiańskiego terytorium przejętego przez Niemcy!

Według mnie, naród niemiecki został zmanipulowany przez masonów/żydów i Vatykan. Niemcy myśleli że Hitler wypędzi żydów z terytorium SŁOWIAN, które aktualnie zajmowali. Nie jest dziwne, że Niemcy chcieli wypędzenia żydów z terytorium SŁOWIAN, które zawłaszczyli, ponieważ żaden kraj nie chce żydów mieć u siebie. Żydzi są przekleństwem narodów i to jest zawsze pewne i prawdziwe, jako dowód żydzi byli, są i będą  zawsze wypędzani ze wszystkich  krajów świata ! To pewne!

Ale dotychczas nie rozumiałam, dlaczego nie tylko SŁOWIANIE trafiali do żydowskich obozów śmierci? Dlaczego tam trafiali również międzi innymi i żydzi? Powód dla którego żyd Hitler i jego żydowskie komando likwidowało również żydów, zrozumiałam niedawno, czytając materiały znajdujące się w internecie, na temat pomorów i pożóg. Jednym z powodów wyłapywania żydów przez komando żydowskie była potrzeba wywiezienia żydów do Palestyny, aby na ukradzionym terytorium Palestyńczyków, stworzyć żydowski kraj. Ale to nie wyjaśnia przypadków, kiedy żydzi byli mordowani przez żydów w obozach koncentracyjnych i obozach śmierci, wybudowanych, w celu zagłady wszystkich SŁOWIAN. Hitler w II WŚ planował zgładzić 100 mln SŁOWIAN. 

Wyjaśnienie zdaje się być bardzo proste! W historii, Polacy byli ciągle okradani przez żydów, a to znaczy że POLACY nie posiadali złota, drogich kamieni szkachetnych. Złoto i inne bogactwa materialne trwałe, posiadali żydzi. Skąd żydzi mogli posiadać złoto i drogie kamienie szlachetne? Gdyby chwilowo przyjąć, a ja w to wierzę, jestem pewna, że to żydzi sprowadzali pomory na Europę, które to pomory, pożogi sprowadzone na SŁOWIAN przez żydów, pochłonęły min. ok 60% populacji Europy, i to tylko w XIV wieku. To by znaczyło, że żydzi sprowadzający pomory na Europę, przejęli majątki min. 60% populacji Europy! Jeśli żydzi zamieszkali w Europie, przejęli majątki zlikwidowanych SŁOWIAN w pomorach i pożogach, to oczywiste jest że talmudyczni żydzi/masoni/Vatycan, nie odpuściliby sobie (żydowska zachłanność na dobra materialne) aby przejąć ten majątek Europy, od tzw. przez nich "motłochu żydowskiego". Obecnie żydzi: masoni, Watykan, jezuici, bardzo się starają zwieść narody świata i w sposób najbardziej perfidny, odpowiedzialność za II WŚ przenieść na ofiary żydowskich zwyrodnialców, czyli na SŁOWIAN!

 

 

 

 

Żydowsko/masońsko/Watykańska II Wojna Światowa trwa do nadal, o czym świadczy chociażby fakt wykonywania żydowskich wytycznych, przedstawionych w poniższej grafice.

Żydowscy oprawcy SŁOWIAN, do nadal nie zostali ukarani i nie ponieśli finansowych skutków napaści i usiłowania likwidacji najdoskonalszej rasy ludzkiej na Ziemi - Rasy Białej, której protoplastami są braci: SAMON (znany pod róznymi nazwami np. Thot) i LHASE (imię nie zmieniane).