Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2751 komentarzy

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

Obalenie domniemania – istnienia źida kamienic w Warszawie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

POLSKA, tylko dla rdzennych POLAKÓW!! POLSKA to My: SŁOWIANIE, LACHY!! Zofia Flasińska: "Tak, my dokładnie tak robimy. No może tylko te kamienice (wskazała głową za oknem na te, na które ja poprzednio wskazałam głową), to nie, bo one są już NASZE".

Ja, Krystyna Trzcińska, jako rdzenna POLKA, na podstawie tzw. martwej ręki (POLSKA jest w stanie zawieszenia bytu, co wyjaśniam poniżej), w imieniu wszystkich rdzennych POLAKÓW, stwierdzam nieistnienie (bezskuteczność) ex-tunc (wstecz), wszystkich tzw. orzeczeń (postanowien, wyroków, wezwań, decyzji, zarządzeń), fabrykowanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, przez tzw. "źida sądy", na terytorium okupowanej przez masonów/żydów POLSKI. 

https://twitter.com/KTrzcinska/status/860695453083500545/photo/1

 

Jak to już udowodniłam tutaj, Rzeczpospolita Polska, jest faktycznie nieistniejącym (pozornym), nielegalnym tworem, pozorującym podstępnie - masońsko/żydowskie, nielegalne państwo - Rzeczypospolitą Polską, na terytorium POLSKI (terytorium SŁOWIAN, LACHÓW), okupowanej obecnie przez żydków/masonów.

Dlatego w uzasadnieniu tego, niczym niepodważalnego faktu, nieistnienia w sensie prawnym Rzeczypospolitej POLSKIEJ, ja - Krystyna Trzcińska, jako rdzenna POLKA, zwracam się:

- do przedstawicieli żydowskiego okupanta POLSKI, podszywających się w działaniu, pod faktycznie nieistniejącą, pozorną władzę tzw. Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż ten nielegalny twór RP, nie może wydać ani jednego ważnego aktu prawnego, podlegającego skutecznemu wykonaniu i ewentualnie skutecznemu zaskarżeniu, 

- w imieniu wszystkich rdzennych POLAKÓW (obecnie Polska pod względem prawnym, jest w stanie zawieszenia bytu, gdyż z winy podstępów masonów/żydów, POLSKA nie ma prawomocnych symboli narodowych), na podstawie prawa naturalnego, tzw. „martwej ręki” – kiedy to, każdy POLAK rdzenny, ma bezwzględny nakaz i obowiązek prawny, działać na rzecz i dobro swojej OJCZYZNY – POLSKI, obecnie znajdującej się faktycznie w stanie zawieszenia bytu, do czasu uprawomocnienia przez rdzennych POLAKÓW, swoich symboli narodowych, aby stać się państwem niepodległym, suwerennym i móc skutecznie przejąć władzę od masońsko/żydowskiego okupanta i oddać ją w ręce rdzennych POLAKÓW, wnoszę o:

  1. przyznanie się tzw. "źida sądów", rezydujących na terytorium okupowanej przez żydków POLSKi, że arbitralnie (bez ważnej podstawy prawnej), z premedytacją i w złej wierze, rozdysponowują między żydów, warszawskie kamienice, posesje, nieruchomości, na podstawie nieistniejących, pozornych "źida pism" jako tzw. "orzeczeń sądu", z powodów formalnych nie będących aktami prawnymi, a więc nie mających mocy dowodowej i nie spełniających wymogów dokumentów urzędowych (według prawa naturalnego obowiązującego na terytorium POLSKI). Nielegalne, bezprawne czynności tzw. "źida sądów", na terytorium okupowanej POLSKI, stosujących rozdawnictwo POLSKICH kamienic na obszarze Warszawy, twierdzę, że są w wykonaniu nielegalnych na terytorium POLSKI: nakazów/zakazów Talmudu (pod jurysdykcją talmudyczną), gdyż innej możliwości – brak!! 
  2. stwierdzenie przez tzw. "źida sądy", bezskuteczności ex tunc (wstecz), wszystkich swoich nielegalnych czynności, dotyczących bezprawnego uzurpowania sobie prawa, do rozdysponowywania na rzecz żydów, kamienic Warszawy, na podstawie nieistniejących (pozornych) kartek papieru tzw. „orzeczeń sądu” i bezprawnie, arbitralne wykonywanie zaboru POLAKOM kamienic, na rzecz żydów, przez źida/komorników, wbrew prawdzie obiektywnej, czyli przy braku ważnego prawa własności do kamienicy, a tylko w wykonaniu treści kartek papieru "źida sądów", nie będących aktami prawnymi! A więc w ramach zmowy przestępczej źidów: sądy, prokuratury, komornicy, policja, stosujące arbitralnie wobec POLAKÓW eksmisje, z posiadanych przez nich lokali w kamienicach, przejmowanych nielegalnie przez żydów, tylko na podstawie zwykłych kartek papieru lub fałszywych, talmudycznych w treści, źida oświadczeń wiedzy (oświadczenie wiedzy może przybierać dwa stany: prawdę lub fałsz), w treści pozorujących orzeczenia sądu, nielegalnie wykonywane przez tzw. "źida komorników" na podstawie nakazów/zakazów Talmudu – gdyż bez dowodu z ważnych dokumentów mających moc władczą i podlegających wykonaniu, czyli przy braku ważnego tytułu wykonawczego i egzekucyjnego, czyli spełniających formalne wymogi dokumentu urzędowego, mających moc dowodową!

Eksmisje polskich rodzin przy okrzykach: “wynocha polskie, brudne świnie !!!”
http://www.gazetawarszawska.com/judaizm-islam/1423-eksmisje-polskich-rodzin-przy-okrzykach-wynocha-polskie-brudne-swinie?start=168

Uzasadnienie

Jestem świadkiem, przypadkowego, przyznania sią wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Zofii Flasińskiej, na okoliczność że WSA w Warszawie (co wynika w sposób dorozumiały że i NSA), przyznają komu chcą (w domyśle masonom/żydom), akty nadania kamienic (POLSKICH) na obszarze Warszawy, który to moment przyznania się Zofii Flasińskiej opisuję poniżej (jako dowód kamienica przyznana dla rodziny Hanny Gronkiewicz-Waltz (Haka Grundbaum) - masonka/żydówka.

Jest postępowanie w sprawie kamienicy rodziny męża Gronkiewicz-Waltz
http://warszawa.onet.pl/warszawa-kamienica-rodziny-meza-gronkiewicz-waltz-nowe-fakty/vw6srzk

Ja Krystyna Trzcińska oświadczam, że Zofia Flasińska, jako wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Warszawie, sama, przypadkowo, dobrowolnie, przyznała się w rozmowie ze mną, że sądy rozdają kamiennice w Warszawie, komu tylko zechcą, bez dowodu, czyli bez potrzeby posiadania przez obdarowywanego masona/żydka, ważnego, aktu własności kamienicy.

Zdaję sobie sprawę, że pisząc powyższe, jestem zobligowana, oględnie przytoczyć treść prowadzonej rozmowy z Flasińską, jako wiceprezes Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Warszawie, w której to rozmowie, doszło do przypadkowego przyznania się Zofii Flasińskiej, że sądy rozdają arbitralnie "nadania własności kamienic" w Warszawie, „swoim”, czyli w znaczeniu, komu tylko zechcą.

A oto przebieg rozmowy, w częśći istotnej dla treści niniejszego posta: 

Nie pamiętam dokładnej daty (przypuszczam że między 2008-2009 r), kiedy to zapisałam się na rozmowę z wiceprezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w sprawie dotyczącej mego zatrudnienia, jako funkcjonariusza celnego mianowanego. Tego dnia przyjmowała Zofia Flasińska – jako tzw. wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w okupowanej przez żydków POLSCE.

Moja rozmowa dotyczyła rozstrzygnięcia z dnia 10 czerwca 2008 r Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mojej skargi nr 31388/02, na pozorne orzeczenie (nieistniejące) Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w którym to rozstrzygnięciu Trybunał zadecydował na uznanie mojej skargi za niedopuszczalną, ponieważ pismo NSA z powodów formalnych nie jest orzeczeniem i brak dowodów z dokumentów na okoliczność zwolnienia mnie, jako funkcjonariusza celnego mianowanego ze służby. Tak się przypadkowo złożyło, że to Zofii Flasińskiej mąż był w składzie 3 sędziów, którzy pozorowali wydanie orzeczenia, czyli sporządzając nieistniejące pozorne orzeczenie, pozbawili mnie faktycznie: 1) prawa do sądu ( a) prawa do prawidłowo ukształtowanej procedury sądowej i b) prawa do uzyskania wiązącego rozstrzygnięcia), 2) prawa do wymiaru sprawiedliwości (brak wiążącego rozstrzygnięcia (patrz pkt. b)), pozbawiło mnie prawa do złożenia skutecznie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, celem uzyskania merytorycznego rozstrzygnięcia).

Podczas tej rozmowy z Flasińską, powiedziałam że: NSA sfabrykował kartkę papieru, którą jej mąż (Flasiński - przewodniczący) zatytuował "wyrok''', w której treści napisał, że zostałam zwolniona ze służby (treść pisma dla tzw. wyroku NSA, faktycznie została do NSA dostarczona przez radcę prawnego Ministerstwa Finansów) i powołał się na pisma, które były tylko kartkami papieru (z powodu wad formalnych nie były aktami prawnymi), co słusznie zauważył Trybunał w Strasbourgu, pisząc w znaczeniu, że brak jest dowodów z dokumentów na okoliczność zwolnienia mnie ze służby.

Bezprawnie do służby nie zostałam dopuszczona do nadal, pomimo że brak jest dowodów z dokumentów urzędowych na okoliczność zwolnienia mnie, jako funkcjonariusza celnego mianowanego ze Słuzby Celnej (obecnie w Ministerstwie Finansów).

Żyd nie musi zapłacić gojowi ("Cuthean") zapłaty, której był mu winny za pracę.

Żydzi mogą kraść od Gojów: Baba Mezia 24a.

Jeżeli Żyd znajduje przedmiot zgubiony przez goja ("pogański"), to nie musi on być zwrócony. (Potwierdzony też w Baba Kamma 113b).

Żydzi mają okradać i zabijać Gojów: Sanhedrynu 57a.

Kiedy Żyd zamorduje goja ("Cuthean"), nie będzie żadnej kary śmierci. Jak Żyd okradnie od goja, może sobie zatrzymać. Baba Kamma 37b.
Goje są poza ochroną prawa i Bóg "wystawił ich pieniądze Izraelowi".

 

Żydzi mogą okłamywać gojów: Baba Kamma 113a.
Żydzi mogą użyć kłamstw ("wybiegów") by oszukać goja.

Pozorowanie zwolnienia mnie, jako rdzennej POLKI ze służby, pod jurysdykcją talmudyczną, odbywało się na zamówienie mego tzw. męża, żydka Andrzeja Trzcińskiego, pod potrzeby mojej sprawy rozwodowej, który u żydka/masona adwokata Andrzeja Pacochy, zamówił zwolnienie mnie ze służby, tylko dlatego że:

"mam lepszą robotę od niego, na co on się nie zgadza".

Lepiej brzmi w sądzie - "pozwana nie pracuje, a powód pracuję". Druzgocąca przewaga na rzecz powoda! Żydek/mason - adwokat Andrzej Pacocha, sporządzając pozew do sądu dla swego mocodawcy żyda Andrzeja Trzcińskiego - o rozwód,  napisał że nie pracuję, co było w danej chwili nie prawdą. Po przeczytaniu tego pozwu, zaprzeczyłam w obecności Andrzeja Trzcińskiego: "przecież ja pracuję", na co Andrzej Trzciński z uśmiechem na twarzy odpowiedział mi:

"ale to już tylko chwilowo, widocznie jeszcze coś przeszkadzało, jeszcze nie zdarzyli zwolnić, ale za moment będzie to prawdą, już pracują nad tym, żebyś nie pracowała (Pacocha mówił)". 

Dalej podałam Flasińskiej przykład: "skoro bez ważych dokumentów na okoliczność zwolnienia mnie ze służby, nie jestem dopuszczana do służby (nielegalnie, bezprawnie), to w takim razie NSA, WSA, nie mając dowodów z dokumentów, może np. napisać dla dowolnej osoby, dowolny w treści tzw. "wyrok", np. przyznanie kamienicy, pisząc w treści kartki papieru zatytułowanej "wyrok", że przyznaje kamienicę na podstawie posiadanego aktu własności, którego obdarowywana przez "źida sąd" osoba, faktycznie nie ma, i nie ma takiego dowodu fizycznie w aktach sprawy, często nawet: sfabrykowanego, podrobionego, sfałszowanego.

W uskutecznianiu tego typu przestępstwa, pomaga fakt, że akta sprawy są tajne. Nikt nie może zajrzeć do akt sprawy, jeśli nie ma zgody przewodniczącej wydziału. A przewodnicząca wydziału, zawsze może nie wyrazić zgody, na wydanie akt sprawy do wglądu. W ten sposób tzw. "źida sąd", może bezkarnie się dopuszczać dowolnych przestępstw, poświadczenia każdej nieprawdy, nieistniejącym (pozornym) tzw. orzeczeniem. 

Na co Flasińska mi odpowiedziała:

"Tak, my dokładnie tak robimy. No może tylko te kamienice (wskazała głową za oknem na te, na które ja przed chwilą przykładowo wskazałam głową), to nie, bo one są już NASZE".

Powstaje pytanie: czyje, to są dla tzw. "źida sędziów" - "NASZE"? Teraz po czasie, to już jestem pewna, że Flasińska mówiąc "NASZE", miała na myśli nie tylko sędziów, ale ogólnie: masonów/żydów?

Czy rodzina męża Gronkiewicz-Waltz, skorzystała dokładnie z takiej możliwości, do które przyznała się Zofia Flasińska, jako wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie?

Jak rdzenna POLKA, roszczę sobie i wszystkim rdzennym POLAKOM prawo wynikajace z dekretu sejmowego z r. 1570, aby żaden żyd nie mógł mieszkać i pracować na obszarze Warszawy.

Żydzi zamieszkujący i pracujący obecnie w Warszawie, muszą wskazać ważną podstawę prawną, upoważniającą do  zamieszkiwania i pracowania w Warszawie, w przeciwnym razie muszą opuścić Warszawę, POLSKĘ!

Ponieważ pewne jest, że masoni/żydzi nie mają ważnej podstawy prawnej, upoważniającej żydów do zamieszkiwania i pracy w Warszawie, a jednocześnie wiedząc że wszystkie przywileje tzw. żydowskie, są bezskuteczne, ponieważ brak jest ważnych dowodów z dokumentów, na okoliczność uzyskania przez żydów jakichkolwiek przywilejów, to znaczy, że bezwarunkowo żydzi muszą opuścić Warszawę, aby się działo zadość obowiązującemu do nadal aktowi prawnemu, jakim jest dekret sejmowy z 1570 r.

Z nakazów/zakazów dekretu sejmowego z 1570 r, obowiązującego do nadal na terytorium POLSKI, wynika wprost, że żaden żyd, nie mógł legalnie posiadać kamienicy w Warszawie!

A to znaczy, że żydzi nie mogą żądać zwrotu kamienic, których legalnie nie mogli posiadać! Również żydzi nie mogą mieć jakichkolwiek roszczeń w stosunku do POLSKI, również z uwagi na fakt, że to na skutek wywołania II WŚ przez masonów/żydówWatykań/jezuitów, w celu przeprowadzenia eksterminacji, ludobójstwa Słowian, cała Warszawa legła w gruzach, a Warszawę odbudowywali tylko rdzenni POLACY (SŁOWIANIE/LACHY)!

Ponadto, wszystko co jest na terytorium POLSKI, jest rdzennych POLAKÓW!!

A jak się masonom/żydom nie podoba polityka rdzennych POLAKÓW, na terytorium POLSKI - to WYNOCHA!! #wonżydkizPolski #freePoland

Masoni/żydzi/Watykan/jezuici/kler, jako winni wybuchu i trwania II WŚ, a tym samym i zniszczenia Warszawy, ludobójstwa prowadzonego na Słowianach, nie mają moralnego, etycznego prawa, do wyrażania jakichkolwiek roszczeń, w stosunku do rdzennych POLAKÓW, a mają tylko bezwzględny obowiązek wykonać nakaz rdzennych POLAKÓW - opuszczenia dobrowolnie WARSZAWY i POLSKI!! #wonżydkizPolski #freePoland 

Żydzi, to talmudyczni: kłamcy, oszuści, złodzieje, zbrodniarze!

TALMUDYCZNE WROGIE NAKAZY/ZAKAZY
http://trzcinska.neon24.pl/post/109414,talmudyczne-wrogie-nakazy-zakazy

„Żydzi to wierutni kłamcy i pijawki krwiożercze”
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydzi-to-wierutni-klamcy-i-pijawki-krwiozercze-2015-12

Oczywistym jest fakt, że POLACY rdzenni, nie chcą talmudycznych masonów/żydków, przechrztów na terytorium POLSKI (SŁOWIAN, LACHÓW)! 

KOMENTARZE

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY