Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2751 komentarzy

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

Świrski, nie świruj. RDI, to wielka źida hucpa!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„Reduta ma także na celu przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii, zwróconym przeciwko obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na pochodzenie”.

Ksenofobia może dotyczyć wszystkiego, co wiąże się z obcokrajowcami, osobami nieznanymi, innymi pod pewnymi względami.

Rasizm, dyskryminacja rasowa (z fr. le racisme od la race – ród, rasa, grupa spokrewnionych) – zespół poglądów głoszących istnienie różnic i nierówności pomiędzy ludźmi. Wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi.

Na wstępie, należałoby, aby każdy z Nas odpowiedział sobie w duchu:

- czy może być coś nagannego w ksenofobi i rasizmie tubylców czyli rdzennych POLAKÓW, zastosowanego wobec żydowsko/masońsko/watykańskiego okupanta, na terytorium POLSKI? 

Jedno jest pewne i niepodważalne:

POLACY rdzenni mają bezwzględny obowiązek przerwania żydowskiej okupacji na terytorium POLSKI, poprzez wypędzenie żydków z POLSKI! Innych mozliwosci - BRAK!

Czy taki obowiązek Narodowy może być naganny?

Każdy człowiek ma bezwzględny obowiązek chronić swoje życie i zdrowie, szczególnie w sytuacji gdy masońsko/żydowsko/watykański okupant, chce go Nas Słowian pozbawić, na naszej Polskiej, Słowińskirj, Lechickiej Ziemi, aby ją móc skutecznie zawłaszczyć.

OŚWIADCZENIE POLAKÓW (rdzennych), dotyczące NWO.
http://trzcinska.neon24.pl/post/127025,oswiadczenie-polakow-rdzennych-dotyczace-nwo

Mój niniejszy post, jest w odniesieniu się do poniższego postu Reduty Dobrego Imienia (RDI), w sprawie użycia przez RDI bezprawnie, nieprawdziwego, a kłamliwego sformułowania "Polski sąd".  

Polski sąd proponuje posiedzenie wyjazdowe w Niemczech – po rozprawie „Nasze Matki, nasi Ojcowie”
http://www.anti-defamation.org/rdiplad/aktualnosci/polski-sad-proponuje-posiedzenie-wyjazdowe-w-niemczech-po-rozprawie-nasze-matki-nasi-ojcowie/

Tak jak oburzającą jest podmiana nazw, dla tworzonych obozów koncentracyjnych, w okresie II WŚ na terytorium okupowanej POLSKI, przez zwyrodniałych zbrodniarzy: żydowsko/masońsko/niemiecko/watykańskich - na nieprawdziwe, kłamliwe sformułowanie "polskie obozy", tak również oburzającym jest sformułowanie "Polski sąd", mając na względzie zbrodnicze wyczyny żydów, podszywających się pod sędziów, w nieistniejącej (pozornej) Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium okupowanej POLSKI, przez masonów/żydów/Watykan.

Dlatego, w związku z nieuprawnionym użyciem przez RDI sformułowania: "Polski sąd", pełna oburzenia, protestuję, wręcz niniejszym postem wyrażam swój wyraźny sprzeciw, działając w imieniu wszystkich rdzennych POLAKÓW (prawo martwej ręki - zawsze pozwala działać każdej z osobna jednostce, na rzecz dobra POLSKI), przeciwko użyciu, przez moim zdaniem, żydowską Redutę Dobrego Imienia (RDI), niewłaściwego, sformułowania: 

"Polski sąd", w zamian "żydowski sąd, na terytorium okupowanej POLSKI, stosujący wobec rdzennych POLAKÓW nakazy/zakazy Talmudu, pod jurysdykcją talmudyczną ".

RDI - to Babilon Wielki na terytorium POLSKI!
http://trzcinska.neon24.pl/post/132460,rdi-to-babilon-wielki-na-terytorium-polski

Powstaje pytanie: czy gdyby Maciej Świrski nie był masonem, to czy zostałby powołany do Rady Dyplomacji Historycznej MSZ, w sytuacji gdy chce bronić w założonej fundacji, nieistniejącej (pozornej), nielegalnej masońsko/żydowsko/Watykańskiej - Rzeczypospolitej Polskiej i żydów posiadających bezskutecznie nadane obywatelstwo POLSKIE?

Maciej Świrski, prezes RDI został powołany do Rady Dyplomacji Historycznej MSZ
http://wpolityce.pl/polityka/300463-maciej-swirski-prezes-rdi-zostal-powolany-do-rady-dyplomacji-historycznej-msz

Fundacja RDI tytułująca się, chyba tylko dla zmyłki POLAKÓW, jako Polska Liga Przeciw Zniesławieniom, a jak dla mnie to, jest to fundacja żydowska, podszywający się pod POLSKĄ fundację, aby móc między innym bezkarnie: zakłamywać sytuację rdzennych POLAKÓW w okupowanej przez żydków POLSCE i obrażać POLAKÓW, na arenie międzynarodowej (internet) pisząc np: "Polski sąd", w niepodważalnej sytuacji, gdy wszem i wobec jest wiadomo, że faktycznie Polska znajduje się obecnie podstępnie, nielegalnie, pod żydowską okupacją, gdzie żydzi podszywajacy się pod sędziów, stosują wobec rdzinnie POLSKIEJ ludności, pod jurysdykcją talmudyczną - nakazy/zakazy Talmudu!

W takiej sytuacji użycie przez RDI sformułowania "Polski sąd", jest z gruntu kłamliwe, niezgodne z prawdą i prawem, narusza dobre imię POLAKÓW, czyli niszczy na arenie międzynarodowej (internet), dobra osobiste rdzennych POLAKÓW jak Naszą POLSKĄ: uczciwość, godność, sprawiedliwość, rzetelność, prawość, dobre imię, cześć, chwałę!!

Dlatego, jestem zmuszona żądać od RDI sprostowania, moim zdaniem użytego z premedytacją i w złej wierze, kłamliwego, obraźliwego dla rdzennych POLAKÓW sformułowania "Polski sąd", w zamian sformułowania: 

"żydowski sąd, na terytorium okupowanej POLSKI, stosujący pod jurysdykcją talmudyczną, wobec rdzennych POLAKÓW - nakazy/zakazy Talmudu "

Na terytorium okupowanej przez masonów/żydów/Watykan POLSKI, do nadal, nie ma POLSKIEGO SĄDU, a są tylko sądy masońskożydowskie - okupanckie, talmudyczne, stosujące wobec POLAKÓW (tzw. gojów), pod jurysdykcją talmudyczną, w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej (nieistniejącej, pozornej), uzurpatorsko, nielegalnie, arbitralnie - nakazy/zakazy Talmudu - wskutek podszywania się osób pochodzenia żydowskiego, pod rzekomo legalnych sędziów i sąd - którego na terytorium okupowanej przez żydków POLSKI, faktycznie jest - BRAK! Ponieważ żydowski okupant nie może wydać ani jednego ważnego aktu prawnego, będącego dowodem, mającego moc władczą i podlegającego wykonaniu!

W otoku poniżej zaprezentowanej, nielegalnej (bezskutecznej), pieczęci urzędowej Rady Regencyjnej, widzimy nielegalne masońsko/żydowskie symbole (dwie gwiazdki sześcioramienne), obrazujące przejęcie władztwa przez masonów/żydów/Watykan nad Radą Regencyjną.

Rada Regencyjna Królestwa Polskiego
http://lublin1918.tnn.pl/54-rada_regencyjna_krolestwa_polskiego.html

Co znaczy, że poczynając od dnia utworzenia Rady Regencyjnej, nielegalnie władztwo administracyjne nad terytorium POLSKI, przejęli masoni/żydzi.

Jednak, ponieważ w otoku pieczęci urzędowej okrągłej Rady Regencyjnej, masoni/żydzi umieścili nielegalnie (bez podstawy prawnej), a więc arbitralnie dwa masońsko/żydowskie symbole w formie gwiazdek, to pieczęć ta od samego początku, ex-tunc (wstecz) była i jest bezskuteczna i nie mogła do chwili obecnej wywołać jakichkolwiek skutków prawnych, mających charakter wiążący i podlegających wykonaniu!

Dlatego należy wyrzucić kości Piłsudskiego z POLSKIEGO, królewskiego Wawelu, gdyż masoni/żydzi sprowadzili żydka Piłsudskiego nielegalnie.

Piłsudski nigdy nie sprawował ważnych funkcji na terytorium POLSKI, gdyz nie miał ważnych dokumentów legitymizujących go do zajmowania stanowisk, które nielegalnie, z premedytacją i w złej wierze - sobie uzurpował, z przyzwoleniem mu na to nielegalnie przez: masonów/żydków/Watykan.

Piłsudski jako żyd, zgodnie z dekretem sejmowym z 1570 r. nie mógł nawet jako turysta wejść do miasta królewskiego Krakowa.

Na podstawie dekretu sejmowego z 1570 r. żydek/satanista/mason Piłsudski nie mógł też postawić nogi w Warszawie, nie mówiąc już o tym, że zgodnie z prawem, nie mógł piastowacć ważnego urzędu na terytorium POLSKI. 

Dlatego chciałabym, aby również oficjalnie dotarło do wiadomości Macieja Świrskiego, że POLACY rdzenni, obalili już domniemanie istnienia Rzeczypospolitej Polskiej.  

Obalenie domniemania, istnienia Rzeczypospolitej Polskiej
http://trzcinska.neon24.pl/post/138019,obalenie-domniemania-istnienia-rzeczypospolitej-polskiej

Reduta Dobrego Imienia
https://ewastankiewicz.wordpress.com/reduta-obrony-dobrego-imienia-polski/

"Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom została powołana dla inicjowania i wspierania działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji na temat historii Polski, a szczególnie przebiegu II wojny światowej, udziału w niej Polaków, stosunku Polaków do Żydów, na temat niemieckich obozów koncentracyjnych. Obok tego celem Reduty jest propagowanie wiedzy na temat historii i kultury polskiej oraz polskiej współczesności. Reduta ma także na celu przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii, zwróconym przeciwko obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na pochodzenie.
Cele te osiągniete mogą być różnymi drogami, lecz najważniejsza z nich to aktywne występowanie przeciwko oszczercom, których ataki w ciągu ostatniego roku wyraźnie się zwielokrotniły, czego wymownym dowodem jest cała sprawa niemieckiego paszkwilu na Armię Krajową “Unsere Muetter, unsere Vaeter”. Reduta nie spocznie w wysiłkach obrony dobrego imienia Polski wszędzie tam, gdzie tego będzie wymagała sytuacja. Równocześnie wzywamy Rząd Rzeczypospolitej do faktycznej, a nie udawanej obrony godności narodu, szkalowanego za granicą (a coraz częściej niestety i w Kraju). Będziemy wspierać te działania Rządu RP, które w naszej ocenie idą w dobrym kierunku, a krytykować i wskazywać te które szkodzą.
Wielkim, niewykorzystanym w odpowiedni sposób potencjałem są Polacy rozsiani po całym świecie. Reduta będzie korzysatać z aktywności, mądrości, kontaktów Polonii, tak aby oszczercy byli efektywnie ścigani. Pomoc Polonii jest w tym nieoceniona".

Obecnie Polacy rdzenni, są na etapie przerwania żydowskiej okupacji terytorium POLSKI. 

POLACY, przerwijmy okupację, bo inaczej żydy przejmą POLSKĘ
http://trzcinska.neon24.pl/post/138303,polacy-przerwijmy-okupacje-bo-inaczej-zydy-przejma-polske

A to znaczy że, w nieistniejącej, pozornej, bezskutecznej tzw. Rzeczypospolitej Polskiej, która jako państwo - nieistnieje, żydowscy przebierańcy, działając pod jurysdykcją talmudyczną, bezprawnie stosują i wykonują na rdzennych POLAKACH - nakazy/zakazy Talmudu, podszywając się pod POLSKICH sędziów, z racji że egzystują arbitralnie (bez ważnej podstawy prawnej), na terytorium POLSKI, w POLSKICH budynkach, przeznaczonych dla POLSKICH organów władzy sądowniczej.

Skoro tzw. Rzeczpospolita POLSKA, do nadal, nie ma prawomocnych symboli narodowych, w tym i Konstytucji RP, to nie może mieć prawomocnej władzy i nie ma.

Czyli że tzw. żydowska Rzeczpospolita POLSKA, jest tylko tzw. państwem nieistniejącym, pozornym, bezskutecznym, w którym żydowski okupant nie może wydać i nie wydaje, ani jednego ważnego aktu prawnego, mającego moc władczą i podlegającego wykonaniu, zarówno podszywając się pod "władzę ustawodawczą, "władzę wykonawczą", czy  "władzę sądowniczą".

Pieczęć prezydenta II RP, też ma w otoku pieczęci nielegalny symbol, nie przewidziany przez prawo, co skutkuje jej nieistnieniem, bezskutecznością nielegalnej pieczęci. 

 

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY