Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2751 komentarzy

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

POLACY (SŁOWIANIE), przerywamy żydowską okupację POLSKI!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

POLACY (SŁOWIANIE), startujemy z przerwaniem żydowskiej okupacji na terytorium POLSKI, od wyrzucenia PIŁSUDSKIEGO z WAWELU!

Zgłaszam konieczność podjęcia przez POLAKÓW (SŁOWIAN), pierwszego kroku koniecznego do wyjścia POLSKI spod żydowskiej okupacji, czyli od wyrzucenia zwłok żydka Piłsudskiego, wroga POLSKI i POLAKÓW z POLSKIEGO KRÓLEWSKIEGO WAWELU.

Masoni/żydzi wbrew woli narodu POLSKIEGO, przemocą umieścili prywatne zwłoki żydka Piłsudskiego w Kaplicy Królewskiej na Wawelu, w sytuacji gdy brak jest dowodów z dokumentów urzędowych na okoliczność, że w listopadzie 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę.

Piłsudski przejął władzę arbitralnie (bez podstawy prawnej) od zdradzieckiej, opanowanej przez masonów/żydów Rady Regencyjnej, na podstawie kartki papieru, nie mającej charakteru wiążącego, czyli na podstawie informacji (oświadczenie wiedzy).

Władzę w sposób wiążący od Rady Regencyjnej Piłsudski mógł przejąć skutecznie, tylko na podstawie ważnego dokumentu urzędowego, mającego charakter wiążący, a więc na podstawie oświadczenia woli Rady Regencyjnej. A takiego dokumentu na tą okoliczność nie stworzono! Ponadto Rada Regencyjna nie miała takich uprawnien prawnych!! 

Skoro brak jest dowodów z dokumentów urzędowych mających charakter wiażący, o przekazaniu żydkowi Piłsudskiemu władzy przez Radę Regencyją, to tym samym oznacza, że wszystkie dalsze czynności na terytorium POLSKI, jakie podejmował żydek Józef Piłsudski, były jego czynnościami prywatnymi, a więc nie mającymi charakteru wiążącego, nie podlegające wykonaniu, będącymi jego czynnościami prywatnymi (a praktycznie masonów/żydów), zawsze na szkodę POLSKI i POLAKÓW.

Dlatego POLSKA nie ma jakichkolwiek zobowiązań do przechowywania prywatnych zwłok żydka Józefa Piłsudskiego, będącego zatwardziałym wrogiem POLSKI i POLAKÓW, w Kaplicy Królewskiej na Wawelu!

Przeciąganie w czasie i przymuszanie POLAKÓW (SŁOWIAN) w nieskończoność do przechowywania prywatnych zwłok, jakiegoś żydka na Królewskim Wawelu (terytorium POLSKI), jest niedopuszczalne i bardzo drogie. Nie wiem, czy Israel zdaje sobie z tego sprawę i czy Israel w ogóle na to stać! Rachunek za przechowywanie żydka Piłsudskiego na Królewskim Wawelu, jest oczywiste że bedzie bardzo wysoki, szczególnie że takiej obrazy POLAKÓW, masoni/żydzi dopuścili się przemocą i wbrew woli Narodu POLSKIEGO (Słowian).

POLACY żądają od Izraela natychmiastowego rozliczenia się z POLSKĄ, za rozbójnicze przymuszanie POLAKÓW do przetrzymywania prywatnych zwłok, jednego z wrogich POLSCE i POLAKÓW żydków, na Królewskim Wawelu w POLSKIM Krakowie (na terytorium POLSKI)!  

Jest to jeden z przykładów ewidentnej masońsko/żydowska hucpy na terytorium POLSKI, za którą to zniewagę POLSKI i POLAKÓW, musi w trybie natychmiastowym słono zapłacić POLSCE - żyd międzynarodowy (ISRAEL)!

pic. 1.

Z uwagi na syntetyczny opis, stosunku żydka Piłsudskiego do POLAKÓW i jego nielegalnej działalności na terytorium POLSKI, zawarty w poście: Prawda o Piłsudskim http://wolnemedia.net/historia/prawda-o-pilsudskim/, zacytowałam go ponizej w całości.

"Prawda o Józefie Piłsudskim, jego planach co do Polski i kontaktach z innymi nacjami.

Dziękuję za to Selmanowi.

– W oparciu o carskie archiwa, Rosjanie twierdzą, iż był to Żyd o nazwisku rodowym Selman, stryjeczny brat F. Dzierżyńskiego. On sam podawał się za Litwina o nazwisku Ginet. Wśród zaufanych chlubił się, że ma w żyłach krew Butlerów, Selmanów i Ginetów.

– Ojciec Piłsudskiego przed powstaniem styczniowym był oberpolicmajstrem w Wa-wie. Znienawidzony przez Polaków, miał opinię gorliwego sługusa Rosjan, złodzieja, łapownika i okrutnika.

– Człowiek niemoralny, zuchwały, mściwy, pozbawiony skrupułów, o niezmierzonej ambicji i pysze. Aby móc poślubić rozwódkę Marię Juszkiewicz, w 1899 r. porzuca katolicyzm i przechodzi na protestantyzm. Druga żona Żydówka Perl–Szczerbińska (nieślubne dziecko Żyda Perla) – ślub w 1921 r. Miał wiele kochanek np. poetka K. Iłłakowiczówna – osobista sekretarka, lekarz E. Lewicka ( zmarła w dziwnych okolicznościach). Ekskomunikowany – kard. Sapieha nie pozwolił umieścić jego trumny w Kaplicy Królewskiej na Wawelu jako apostaty i wroga narodu, ale jego kamaryla wymusiła to siłą!

– Ideowo socjalista, zwolennik teorii Marksa, działający w zdominowanym przez Żydów ruchu socjalistycznym. W okresie rewolucji 1905 r. wszczynał bratobójcze walki – ma na sumieniu wielu zamordowanych Polaków.

– W utworzonych przez Piłsudskiego organizacjach strzeleckich było sporo Żydów, którzy później znaleźli się w Legionach, a dalej przeszli do kadry oficerskiej i generalskiej Wojska Polskiego.

– Kierowana przez niego POW, przez zakulisowe działania polityczne (mason A. Lednicki w Moskwie) i rozbijackie wśród mas żołnierskich, sparaliżowała powstanie 700 tys. armii polskiej w Rosji za rządów Kiereńskiego, organizowanej przez Narodową Demokrację.

– W momencie krytycznym dla powodzenia żydowskiej rewolucji bolszewickiej w Rosji, odmawia współdziałania z gen. Denikinem (IX 1919 r.), co było decydujące dla utrzymania się u władzy bolszewików (Żydów). W tajnych rokowaniach z bolszewikami zapewnił ich, że polski front nie drgnie, dopóki oni nie rozprawią się z „białymi”.

– Zionął nienawiścią do narodu polskiego – nazywał nas narodem idiotów, czego nie ukrywał wśród najbliższych. Polskę traktował jako mięso armatnie w planach przebudowy świata, a zwłaszcza Rosji. Znakomity aktor, mistrz demagogii i propagandy – wykreował się na patriotę zatroskanego o Polskę.

– (Piłsudski) Człowiek niewykształcony, prostacki w zachowaniu, przesądny (ważne decyzje podejmował pod wpływem impulsu lub z kart). Już jako Naczelnik Państwa brał udział w tajnych zebraniach masonów i uczestniczył w seansach spirytystycznych. Po trupach parł do władzy. Polityk bez głębszej wizji politycznej dla Polski, bez wiary w istnienie suwerennego państwa polskiego: zwolennik straceńczej idei powstańczej i podporządkowania się Niemcom.

– W listopadzie 1918 r. osadzony u władzy przez Niemców, którzy specjalnym pociągiem przywieźli go z Magdeburga do Warszawy (tajny układ z hr. Kesslerem). „Uwięzienie” w Magdeburgu (w luksusowych warunkach!) miało na celu zbudowanie mu pozytywnej legendy. Z polecenia Berlina wojska niemieckie oddały się mu do dyspozycji, a zależna od Niemiec Rada Regencyjna przekazała mu władzę (brak dowodów z dokumentów urzędowych na tą okoliczność! Co znaczy że brak dowodów z dokumentóe urzędowych na okoliczność przekazania przez Radę Regencyjna władzy Piłsudskiemu. Co znaczy, że masoni/żydzi arbitralnie, podstępnie, czyli nielegalnie przekazali władzę żydkowi Piłsudskiemu <dopisek Krystyna Trzcińska>). Wierny sojuszowi z Niemcami nie udzielił pomocy Powstaniu Wielkopolskiemu, był przeciwny odzyskania Gdańska i dostępu do Bałtyku (!). Osadzenie u władzy Piłsudskiego było dalekowzrocznym pociągnięciem Niemców, neutralizującym w ten sposób politykę R. Dmowskiego i znienawidzonego przez nich Obozu Narodowego. Postawili na Piłsudskiego, który zoologicznie nienawidził Dmowskiego i ideologii narodowej. Chorobliwie nienawidził Rosji, a był obojętny na polską politykę wobec Zachodu. Stał się narzędziem niemieckiej racji stanu.

– U zarania niepodległości wprowadził proporcjonalną ordynację wyborczą, co dało w Sejmie 1/3 posłów z mniejszości narodowych. Z tymi mniejszościami wchodził w układy przeciw większości polskiej reprezentowanej przez obóz narodowy. Ta „idealna” demokracja po-wodowała chaos polityczny, a Polskę czyniła państwem słabym. Jemu nie chodziło o dobro Narodu, a jedynie o zdobycie absolutnej władzy dla siebie.

– Marszałek samozwaniec. Samouk wojskowości, sam siebie mianował Marszałkiem Polski (19.03.1920 r.)!!! Nigdy nie służył w wojsku, nie miał żadnego doświadczenia bojowego – Legionami dowodzili zawodowi wojskowi austriaccy (Austriacy otwarcie przyznawali, iż jest dyletantem wojskowości, ale trzymają go ze względów politycznych). Był rasowym rewolucjonistą.

– W imię realizacji masońskiego planu politycznego dla Europy Środkowej, polskim kosztem i krwią polskiego żołnierza zaczął tworzyć państwa obcym nacjom (???!!!): Litwę, Łotwę, Białoruś i Ukrainę, co było przeciwne żywotnym interesom Polski. Naszym interesem było szybkie scalenie ziem kresowych z resztą kraju. Z tego powodu opóźniał zorganizowanie odsieczy dla Lwowa oraz wdał się w niepotrzebną wojnę z Rosją (kosztowa nas 200 tys. zabitych żołnierzy i cywilów!). O podjęciu przygotowań do wojny z Rosją nie informował ani rząd, ani Sejm. Z wojskowego punktu widzenia kampania była dyletanckim przedsięwzięciem (ocena historyków wojskowości), z góry skazanym na klęskę. 12 sierpnia 1920 r. w momencie krytycznym dla egzystencji państwa, tchórzy i składa rezygnację z funkcji Naczelnego Wodza i Naczelnika Państwa (dezercja!). W tej sytuacji powinien być rozstrzelany, ale niezdarny premier chłop Witos nie stanął na wysokości zadania i ukrył ten fakt przed narodem. Następnie „udaje się do Puław” (jedzie do konkubiny pod Nowy Sącz). Wraca nad Wieprz i obejmuje dowodzenie grupą uderzeniową; opóźnia atak o jeden dzień – rusza dopiero 16 sierpnia już po rozegraniu bitwy pod Warszawą. To opóźnienie pozwoliło Rosja¬nom ujść przed całkowitym zamknięciem kotła i totalną klęską, która natychmiast rozstrzygnęłaby wojnę.

– 12 maja 1926 r. siłą obala legalny rząd – w bratobójczych walkach zginęło 379 Polaków, a 920 zostało rannych. W ówczesnej sytuacji politycznej Europy była to zbrodnia, której owoce zebraliśmy w 1939 r. Zamach był inspirowany i finansowany przez Anglików za pośrednictwem lóż masońskich. Polityka angielska (żydowska) na obszarze Eu-ropy Wschodniej w rządach ludowo–narodowych spostrzegła możliwość umocnienia państwa polskiego i odrodzenia się polskości, co było zagrożeniem jej interesów. I znów Piłsudski stał się narzędziem w obcych rękach przeciwko Narodowi Polskiemu! Masoneria udzieliła Piłsudskiemu całkowitego poparcia: propagandowego, organizacyjnego i finansowego. Po objęciu władzy, przeorientował politykę zagraniczną: zawiesił sojusz wojskowy z Francją, a Polskę wprzągł w sferę polityki niemieckiej – braterstwo broni z Niemcami. W celu wykończenia przeciwników politycznych zakłada obóz koncentracyjny w Berezie Kartuskiej (1934 r.), gdzie maltretowano polskich patriotów. Specjaliści od propagandy, okres rządów Piłsudskiego podają jako wzorcowy przykład prania mózgów całemu narodowi i wykreowania na „Wodza Narodu” osoby niegodziwej, szkodliwej dla Polski. Zaprowadzono ścisłą cenzurę, fałszowano fakty historyczne, wyniki wyborów, delegalizowano partie narodowe, likwidowano ludzi niewygodnych politycznie, utrącano wszelkie przejawy racjonalnego myślenia narodowego – w zamian kreując sentymentalny „patriotyzm”.

– Na jego polecenie skrytobójczo zamordowano wybitnych generałów Polaków (potencjalnych kandydatów na stan. Naczelnego Wodza): gen. Zagórskiego, gen. Rozwadowskiego, gen. Malczewskiego, gen. Hempela, gen. Franka; innych zdymisjonował (np. Dowbór–Muśnicki, M. Januszajtis, J. Haller, Szeptycki, Sikorski). Na generałów mianował ludzi miernych, ale ślepo sobie oddanych. Wojsko uczynił prywatnym folwarkiem.

– R. Dmowski po odbytym z nim spotkaniu 21.05.1920 r., stwierdził: „To człowiek niepoczytalny, nie da się z nim sensownie rozmawiać!”. Otaczał się ludźmi małymi, służalczymi i bezkrytycznymi. Wybitny uczony prof. F. Koneczny rządy piłsudczyzny oceniał jako zapaść cywilizacyjną Polski, narzucenie narodowi mieszanki cywilizacyjnej bizantyńsko–turańsko–żydowskiej. Rydz Śmigły w prywatnych rozmowach z zaufanymi osobami uważał Piłsudskiego za człowieka nienormalnego.

– Kluczowe stanowiska w państwie powierzał tylko Żydom i masonom. Zakładał tajne szkoły Żydom z KPP (!).

– Szeroko popierał sprawy żydowskie. W r. 1927 przyznał obywatelstwo polskie 600 tys. Żydów rosyjskich (tzw. Litwakom), którzy całkowicie opanowali handel, a „zapomniał” o 2 mln Polaków w ZSRR, których w latach 30. mordowano, a resztki wywieziono na Syberię i do Kazachstanu. W późniejszym okresie przyjął 200 tys. Żydów niemieckich. Żadne państwo w Europie nie chciało ich przyjąć zdając sobie sprawę, jakie to przyniesie szkody tym narodom, a wyniszczony naród polski podstępnie opanowany przez Żydów na czele z Piłsudskim–Selmanem stał się cieplarnią dla żydostwa. (Co ciekawe, dzisiaj potomkom Polaków w Kazachstanie odmawia się wizy jeśli nie znają języka, jednak kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Izraela paszporty do Polski dostaje co rok bez problemu. „My polski? Niech się goje uczą jiidysz!”)

– Rozbroił armię. Po maju 1926 r. dezorganizuje naczelne władze wojsko-we, likwiduje Ścisłą Radę Wojenną, a Sztab Generalny pozbawia zasadniczych kompetencji. W Wyższej Szkole Wojennej ograniczono zakres nauczania: już nie ma tworzyć doktryny wojennej i szkolić wyższych dowódców. Stworzył w armii wielką biurokrację, niezdolną do planowania, dowodzenia, szkolenia i wychowania. Staje ona na przeszkodzie do modernizacji i rozwoju sił zbrojnych, a partyjna polityka personalna dokonuje reszty. Rydz–Śmigły po objęciu w 1935 r. Ministerstwa Spraw Wojskowych był załamany stanem wojska pozostawionego przez Piłsudskiego. Do 1939 r., mimo wielkich wysiłków, nie dało się tego naprawić.

– Megaloman. W testamencie przekazał swój mózg do badań Uniwersytetowi Wileńskiemu (ha, ha, ha!) – człowiek, którego życie prywatne było wysoce niemoralne, niewykształcony, wysławiający się wulgarnie i po chamsku, rewolucjonista, agent wywiadów austriackiego, niemieckiego i japońskiego, o rękach splamionych bratobójczą krwią, polityk na usługach niemieckich, polityk bez racjonalnego programu politycznego… miał o sobie tak wysokie mniemanie! Celem jego polityki było powstanie antyrosyjskie i uzyskanie księstwa nadwiślańskiego zależnego od Niemiec… I co dalej?! Gdzie strategiczny program narodowy? Jak urządzić państwo? Jakie dalekosiężne cele polityki zagranicznej? Obóz piłsudczyków nie posiadał głębszego programu politycznego. To była grupa ludzi–marzycieli, przebiegła i bez-względna w walce o zdobycie i utrzymanie władzy za wszelką cenę – to był ich cały program polityczny! Po śmierci „wodza” rozpadli się, nie pozostawili po sobie żadnego programu ideowego, żadnych planów rozwoju narodu!

– W latach 1930. prowadził tajne konszachty z hitlerowcami, wg tych umów Polska miała z Niemcami uderzyć na ZSRR, oddać Niemcom Pomorze i Gdańsk w zamian za Litwę i Kłajpedę!

– Okres międzywojenny był bezlitosną walką z Narodem (włącznie z eksterminacją fizyczną Polaków myślących narodowo) o zmianę jego duszy katolicko–narodowej na socjalistyczno–kosmopolityczną. Prześlado¬wał i rozwiązywał organizacje narodowe, np. OWP, ale organizacje żydowskie – nawet te jawnie faszystowskie, jak np. Bejtar – mogły działać swobodnie, a nawet miały poparcie władz! Bejtarowcy byli fanami polityki Hitlera, pozdrawiali się tak jak hitlerowcy, liczyli na pomoc Hitlera w założeniu państwa żydowskiego w Palestynie, które wg ich planów miało być bazą niemiecką nad Morzem Śródziemnym. Oto ocena jednego z polskich kapłanów spod Łańcuta wygłoszona na kazaniu w 1933 r. „ (…) On jest duchem ciemności, który z dnia zrobił noc. Z wolnej Polski czeluście piekielne. Rządzi on Polską, jako duch wschodu i barbarzyństwa. Zatruł ducha narodu, zdeptał jego honor. Zdemo¬ralizował znaczną część społeczeństwa. Mimo tego spodlona część narodu buduje mu pomniki i cześć boską oddaje. Odebrano życie i zdrowie najlepszym ludziom. Panoszą się zdrajcy, złodzieje i judasze. (…)”.

– Piłsudczycy do niebywałych rozmiarów rozkręcili propagandę ubóstwiającą Piłsudskiego, jako nadczłowieka i zbawcę Polski, wydali ustawę zabraniającą pisania czegokolwiek negatywnego o Piłsudskim! Propaguje ona naiwny, sentymentalny patriotyzm (patriota – jeździec bez głowy) i jest zawsze nieświadomym narzędziem politycznym naszych wrogów. To im „zawdzięczamy” trzy katastrofy narodowe: wyprawę kijowską, klęskę wrześniową i powstanie warszawskie.

– Znamienne fakty: Niemcy po zajęciu Polski w 1939 r. wystawili przy jego grobie na Wawelu wartę honorową (sic!). Zaś Żydzi przyznali mu honorowe obywatelstwo Izraela, obdarowali go działką ziemi, jeden z kibuców nazwali jego imieniem, utworzyli muzeum Piłsudskiego i zawsze okazują mu cześć, a znając ich wrodzoną pogardę do gojów, to już samo mówi za siebie.

Autor: Robert Grunholz (członek ZKwP i LW)
Źródło: Nowy Ekran

OŚWIADCZENIE AUTORA

1. Nie nienawidzę Piłsudskiego. Jeśli dzięki tej legendzie jakieś osoby są patriotami i uważają, że warto uprawiać kult jego osoby to niech to robią. Moja prowokacja miała jednak na celu zmuszenie ich do zweryfikowania paru prawd na temat Naczelnego Wodza i zdeformowania go, aby z legendy stał się pomnikiem patriotyzmu i przy okazji prawdy historycznej.

2. Tak, mam do niego żal, gdyż kiedy była możliwość razem z „białymi” rozprawić się z czerwoną hołotą, on wolał poczekać, aż to jego dawni rewolucyjni koledzy rozprawią się z rosyjskimi patriotami. Jak widać, nie wyszliśmy na tym najlepiej. Mam też żal o to, że jego legenda przysłoniła obraz prawdziwego zwycięzcy Bitwy Warszawskiej, którego zdjęcie umieściłem na górze, a chodzi tu o generała Tadeusza Rozwadowskiego.

3. Mój stosunek do Rosji i Rosjan nie jest skrajnie negatywny, gdyż obecnej formy FR, ani ZSRR za Rosję nie uznaję. Podobnie za Rosjan nie uznaje rządzących nią wtedy, jak i dziś ludzi. Mam ku temu powody, oraz jasne historyczne dowody, które przedstawiłem w komentarzach już trzy razy i do których nikt nie raczył się odnieść (łatwo krytykować za brak dowodów, jednak kiedy się pojawiają wszyscy milkną).

4. Chciałbym, aby polski ruch narodowy zweryfikował historię naszego kraju. Zamiast kultu Józefa Piłsudskiego pragnę kultu generała Tadeusza Rozwadowskiego, Jędrzeja Giertycha i Romana Dmowskiego. Mam ku temu prawdo, jak każdy tutaj obecny. Chciałbym czcić powstania wielkopolskie, chciałbym żądać prawdy na temat Jedwabnego i ludobójstwie na Polaków na Wołyniu, a powstanie styczniowe, czy warszawskie otoczyć pamięcią, lecz smutną i nieporównywalną do naszych ZWYCIĘSTW!

5. Przepraszam wszystkich niezorientowanych. Liczyłem na to, że po prowokacyjnym wpisie o Marszałku nastąpi wysyp komentarzy i odpowiedzi zawierających dowody historyczne, które oczyściłyby Józefa Piłsudskiego z wielu rzeczy, jakie mu się zarzuca (również te, o których nie wspomniałem). Zamiast tego wszyscy byli świadkami prymitywizmu i chamstwa niektórych obecnych tutaj blogerów, oraz anonimowych komentatorów. Od tej pory oni do komentowania mojego bloga prawa NIE MAJĄ, a wszystkim zalecam ich ignorowanie. Bez nicków.

6. Dziękuje thotowi za rzucenie światła na Mickiewicza. Po raz kolejny: zamiast rozpaczliwego wrzasku i płaczu, że ktoś bezcześci nasze narodowe symbole, proponuje znaleźć symbole prawdziwe miast mitów, bądź te symbole z rzekomych pomówień oczyścić. Uwaga: oczyszczeniem NIE SĄ inwektywy i wyzywanie kogoś od ruskich agentów.

7. Związek Kozaków w Polsce nawiązuje do tradycji kozaczyzny przedwojennej, która ramię w ramię z polskimi patriotami ginęła walcząc z nawałą bolszewicką. Z TYM się utożsamiam, a nie z ich wcześniejszą historią. Na przekór narodowcom odpowiadam, że oni też się utożsamiają z powstańcami, jednak nie wspominają że np. w czasie drugiej wojny światowej różne obozy partyzanckie donosiły na siebie wzajemnie okupantom. Utożsamiacie się z tym, patrioci?! Nie?! Tak samo ja nie pochwalam kozackich rajdów na jakieś mieściny".

Kolejne kroki prowadzące do przerwania skutecznie żydowskiej okupacji na terytorium POLSKI, to ustalenie POLSKICH symboli narodowych, ich uprawomocnienie i przejęcie władzy na terytorium POLSKI pod prawomocnymi symbolami narodowymi POLSKI! Innych możliwości - brak!

Terytorium POLSKI jest POLSKĄ, a nie jakąś tam żydowsko/masońską Rzeczpospolitą, z jakimiś tam w kolejnych latach, przypisanymi  numerkami.

Na terytorium POLSKI, czyli w POLSCE, żydki nie mają nic do powiedzenia! A jak się żydkom wola POLAKÓW (SŁOWIAN) nie podoba, to - zabierajcie żydki "dupę w troki" i wynocha z POLSKI, taka jest wola NARODU POLSKIEGO (SŁOWIAN), jako prawowitych władców na tej POLSKIEJ ZIEMI!

Obecne symbole narodowe (masońsko/żydowskie), jako że są nielegalne, to są bezskuteczne, a to znaczy że nigdy nie mogły się uprawomocnić, to niepodlegają zaskarżeniu w żadnej formie i nigdy się nie uprawomocnią, dlatego nie mają mocy władczej, korzystanie przez rządzących żydków z nielegalnych symboli narodowych np. pieczęci, jest czynnością bezskuteczną, i nie podlega - wykonaniu!

Dlatego, wszystkie szkody i krzywdy wyrządzone POLSCE i POLAKOM (SŁOWIANOM) w imieniu masońsko/żydowskiej Rzeczpospolitej z jakimś numerkiem, przez ich od zawsze nielegalne żydowskie rządy na terytorium POLSKI, sprawowane w imieniu kolejnych Rzeczpospolitych, muszą POLAKOM wynagrodzić żydki, które nam te nielegalne żydowskie rządy podstępnie zaimplementowały, wbrew naszej POLAKÓW wolnej woli i wiedzy!

pic.2.

Wszystkie kolejne żydowsko/masońskie Rzeczpospolite, były nielegalne, działały arbitralnie (bez ważnej podstawy prawnej), a tylko z uzyciem fałszywej pieczęci urzędowej (okrągłej), co znaczy że ich rządy były - bezskuteczne!

Rządzące arbitralnie POLSKĄ żydki na terytorium POLSKI (okupacja żydowska POLSKI), pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), nie mogły wydać ani jednego ważnego aktu prawnego i nie wydały, do nadal!

A co za tym idzie: działania w tym okresie SEJMU, SENATU, jako nielegalnej władzy ustawodawczej jest - bezskuteczne! To samo z tzw. "władzą" wykonawczą i sądowniczą! 

Skoro od czasu bezskutecznego rozporządzenia o godle z 1927 r, wszystkie Konstytucje są bezskuteczne to nie można było potwierdzić uchwalenia lub zmiany Konstytucji, ważną pieczęcią urzędową (okragłą), tzn. że wszelkie działania tzw. prezydentów i "władzy" masońsko/żydowskiej na terytorium POLSKI  (tzw. organów państwa) są - bezskuteczne! 

POLACY (Słowianie), a nawet żydki w tym i chazary, nie mogą skutecznie wybrać prezydenta na terytorium POLSKI, na podstawie serwowanych nam przez masonów/żydów, nieistniejacych (pozornych) czyli bezskutecznych Konstytucji. 

Dlatego żydki podstępnie, wybierają prezydenta RP na podstawie swoich żydowskich uchwał "uchwalanych" przez Instytut Żydowski w Warszawie! Duda na żydowskiego prezydenta został namaszczony uchwałą nr. 4 z dnia 2 kwietnia 2015 r. (pic. 2).

Pozorowane wybory na podstawie: bezskutecznej, nieistniejącej, pozornej KONSTYTUCJI RP, mają służyć tylko symulowaniu działania faktycznie nielegalnych Rzeczpospolitych RP rzekomo na podstawie prawa, czyli w celu ogłupienia POLAKÓW, w przypadku wyborów: że to niby NARÓD POLSKI ma wpływ na wybór Prezydenta RP.

Jednak my POLACY (SŁOWIANIE), nie potrzebujemy Prezydenta RP na swoim POLSKIM terytorium. POLSKA to nie nie jest to samo, co Rzeczpospolita, w tym i masońsko/żydowska "Rzeczpospolita POLSKA".

Masońsko/żydowskiej Konstytucji RP, jako: nieistniejącej, pozornej, a więc i bezskutecznej, nie można uchylić, ani też nie można zmienić, do czego podjudzają rzesze żydowskich trolli, utrzymywanych przez żydowską nielegalną "władzę", ze Skarpu Państwa POLSKIEGO!

Dlatego POLACY po usunięciu zwłok żydka Piłsudskiego z Naszego POLSKIEGO KRÓLEWSKIEGO WAWELU, ustalą symbole narodowe POLSKI i je uprawomocnią!

POLACY mając prawomocne symbole narodowe, wybiorą Swoje POLSKIE (Słowiańskie) władze, te wraz z NARODEM POLSKIM (SŁOWIAŃSKIM), uchwalą KONSTYTUCJĘ POLSKI.

Na podstawie uchwalonej, prawomocnej KONSTYTUCJI POLSKI, POLACY (SŁOWIANIE) wypędzą żydków z POLSKI, aby POLACY (SŁOWIANIE- 16 kanałów krwi), mogli samodzielnie, po wsze czasy prowadzić swój SŁOWIAŃSKI NARÓD, ku chwale naszej rasy białej i SŁOWIAŃSKICH przodków!

Aby podać kilka przykładów bezskuteczności rządów żydowskiego okupanta na terytorium POLSKI to wspomnę, że wszelkie przejmowanie nieruchomości POLAKÓW (Słowian) pod żydowską okupacją są - nielegalne, nie mają mocy władczej, nigdy nie mogły się uprawomocnić, a tym samym nie podlegają wykonaniu, czyli podlegaja zwrotowi prawowitym ich właścicielom - POLAKOM (SŁOWIANOM)!

Wszelkie umowy międzynarodowe podpisywane zawsze, przez nielegalne masońsko/żydowskie rządy, sprawowane w kolejnych masońsko/żydowskich Rzeczpospolitych z przypisanym numerkiem, jako rzekomo w imieniu POLSKI są - bezskuteczne!

Wszelkie wyłudzone odszkodowania przez żydków, a wypłacane żydkom, przez nielegalnie rządzących żydków na terytorium POLSKI (żydowska okupacja POLSKI) - są bezskuteczne i podlegają zwrotowi POLAKOM (SŁOWIANOM) przez Światowego żyda (Izrael)! 

POLACY (SŁOWIANIE), musimy przerwać tą żydowską hucpę na terytorium POLSKI, będącą okupacją POLSKI! Innych możliwości brak!

Musicie mi uwierzyć, że pierwszym krokiem do przerwania żydowskiej okupacji, powinno być:

- pokojowe wyrzucenie żydka PIŁSUDSKKIEGO, wroga POLSKI i POLAKÓW -  z POLSKIEGO KRÓLEWSKIEGO WAWELU!!

Żydek PIŁSUDSKI na WAWELU, przynosi tylko hańbę  NARODOWI POLSKIEMU (SŁOWIANOM)!

Ponadto, żydki nie mają co szukać w POLSCE, gdyż POLSKA nie jest zainteresowana wejściem do żydowskiego NWO. 

Hańbą dla dumnej rasy białej (16 kanałów krwi) POLAKÓW (SŁOWIAN), jest oglądanie na naszej pięknej POLSKIEJ (SŁOWIAŃSKIEJ) ZIEMI, talmudycznych żydków (10 i max 13 kanałów krwi mają chazary, po uszlachetnieniu się wskutek mieszania krwi z rasą białą)! 

Dlatego #wonżydkizPOLSKI #freePOLAND!!

My POLACY (SŁOWIANIE) musimy wyjaśnić całemu ŚWIATU, konieczność wyrzycenia żydka PUIŁSUDSKIEGO, wroga POLSKI i POLAKÓW z NASZEGO POLSKIEGO KRÓLEWSKIEGO WAWELU!!

MY POLACY (SŁOWIANIE), oczekujemy w tym temacie, pomocy nie-żydów, z wszystkich narodów ŚWIATA!!

Krystyna Trzcińska

KOMENTARZE

 • ---- Witam :))
  -ŚWIADOMOŚĆ i ODWAGA w myśleniu potrzebna jest Polakom jak deszcz na wiosnę. Bardzo łatwo sprawdzić żydoskie pochodzenie Piłsudskiego . Weszłam przez internet do ARCHIWUM w Kijowie , tam jak byk ! stoi , że protoplastą jest BUTLER.

  ----------------------OPTYMISTYCZNY AKCENT -Polacy BUDZĄ się !!

  https://www.youtube.com/watch?v=fQdljjWUgHY
 • #@
  Zgadzam się.
  Ale najpierw zacznijmy się organizować.
  I nauczmy się szanować siebie na wzajem
  Bo inaczej nas zgniotą jak dżdżownicę
  I tak nasza sytuacja jest opłakana.
  Przestańmy na siebie patrzeć pod kątem różnic.
  Katolik czy rodzimowierca, kapitalista czy socjalista, miłośnik Rosji lub rusosceptyk.
  Wszyscy siedzimy w tym samym bagnie
  I tak samo zgniata nas ten walec upokorzenia.
  Zacznijmy patrzeć na siebie pod kątem tego, co nas łączy.
  Każdego z nas denerwuje codzienne czytanie, że jesteśmy do niczego, że nas los jest przesądzony, że Polska jest drenowana bez oporu przez każdego bandziora.
  Dużo ludzi narzeka na antypolonizm Piłsudskiego i słusznie, ale sami się zachowują jak Piłsudski. Przykładów jest dużo i na NEoNie.
  Za antypolskie słowa powinno się usuwać posty, a za powtarzanie tego typu wybryków - ban.
  Marzę o tym, aby zebrać kilku dedykowanych patriotów i obić ziemkiewicza na marmoladę. Nawet jeżeli jest o de mnie większy i potężniejszy. Moje bariery psychologiczne zostały przekroczone.
 • PREAMBUŁA KONSTYTUCJI...
  0. W Imię Boga Jedynego My Polacy raz na zawsze i po wieczne czasy
  bez możliwości zmiany ustalamy, że POLSKA jest Krajem Polaków.

  1. Kierujemy się tylko i wyłącznie tym, że nikt nie ma prawa
  inicjowania przymusu (rzeczywistego lub zagrożonego) przeciwko
  innej osobie, nigdy.

  2. Jedynym uprawnionym użyciem siły jest obronna przeciwko
  rzeczywistej pierwszego użycia siły.

  3. Człowiek ma pełne prawo być pozostawiony w spokoju (nie doznający
  szkody lub zagrożenia szkodą), tak długo, jak on sam jest spokojny.

  4. Obowiązuje dobrowolna wymiana, gospodarka rynkowa oparta na
  zasadach wzajemnie uzgodnionych, bez cienia oszukiwania.
  5. Kraj Polaków Polska po wieczne czasy i bez możliwości zmiany jest
  Krajem Neutralnym i nasi żołnierze obrońcy nie będą przebywać na
  innych terytoriach ani obce wojaska na naszym.

  5.Nikt nie może pełnić żadnych urzędów ani funkcji publicznych kto:
  a) Nie jest Polakiem do 10 tego pokolenia, ani kto ma męża czy żonę
  innej narodowości co potwierdzą wykonaniem badań genetycznych
  przed ubieganiem się o funkcje czy urzędy publiczne w dwóch
  cieszących się zaufaniem publicznym i renomą ośrodkach i
  przedstawionych publicznie oraz badań
  psychotechnicznych i psychologicznych wykazujacych brak wad
  człowieczeństwa, osobowości, charakteru.
  b) Nie kultywuje On ani mąż czy żona obrzędów innych narodów.
  2 Każdy, ale to każdy kto pełni jakąkolwiek funkcję czy urząd publiczny
  co roku dokonuje taki sam zestaw badań potwierdzających pełnię
  sprawności umysłowej i brak uszczerbku czlowieczeństwa.
  3 Starajacy sie i podlegajacy corocznym sprawdzianom wykonują te
  badania na swój koszt w losowo wybranych w jawnym publicznym
  losowaniu ustalonych ośrodkach.
  4 Kontrolą powyższego zajmuje sie Najwyższa Sądowa Służba Rozjemcza
  5 Każdy ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny i słowa bez
  wyjątków bez żadnych immunitetów czy wyjatków.
  6 Każdy może zakwestionować osobę pełniącą Służbę Publiczną w
  ,,Sądowniczej Służbie Rozjemczej"
  7 Jedyną do wydawania działań rozjemczych i wyroków jest ,,Sądowa
  Służba Rozjemcza" i poza nią nie może istnieć żadna inna droga.
  8 Sądowa Służba Rozjemcza jest zorganizowana następująco:
  Powiatowa, Wojewódzka, Najwyższa i nie ma poza nią ani nie może
  być nic innego.
  9. Sedziowie Sądowej Służby Rozjemczej to 1 sędzia zawodowy i 3
  wybieranych w publicznym jawnym losowaniu sposród ludu lokalnego.
  10.Nie ma żadnego wyznaczania czy to biegłych czy czegokowiek
  innego, obowiązuje zawsze i wszędzie publiczne jawne losowanie z
  dostepnych osób.
  11. Wyroki SSR wydaje co najmniej stosunkiem głosów 3 do 1
  12. Każda osoba pełniąca funkcje czy urzedy publiczne jest poddawana
  corocznemu uwierzytelnianiu przez głosowanie tak aby np: sędzia
  zbyt surowo sądzący został odrzucony.
  13 Krajem Polaków Polską zarządza z pełną odpowiedzialnością przed
  Najwyższą Sądową Slużbą Rozjemczą PREZYDENT a pierwszego
  z ministrów jego gabinetu nazywamy PREMIEREM.
  14 Tak jak to już Bóg przykazał jednym jedynym podatkiem, bez
  żadnych ale to żadnych innych opłat po wieczne czasy i bez
  możliwości zmiany jest 10% danina od przychodu bez żadnych
  wyjatków czy zwolnień oprócz spadków co każdemu zapewnia
  sprawiedliwy udział w utrzymaniu Kraju i zapewnia jasność,
  czytelność, łatwość co uwolni olbrzymie zasoby ludzi i środków .

  ITP.... :) CDN

  Czytałem, że kiedy żle sie dzieje to NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM jest

  UCIECZKA DO PRZODU :)

  Dopiero tak zorganizowany Kraj przyciagnie nawet innych ludzi jak to drzewiej bywało :)
  I nie bedzie pospolitą rzeczą o którą nikt nie dba jak o nic nie wartą a
  stanie się UMIŁOWANYM UKOCHANYM KRAJEM POLAKÓW
 • @andrzejw 10:47:06 Dzięki za przyłączenie się do spontanicznego zrywu POLAKÓW (Słowian), do wypędzenia żydków z POLSKI
  Przeczytałam zaprezentowaną przez Ciebie, część Preambuły Konstytucji POLSKI. Dobrze, że w części ją już zaprezentowałeś. Jest czas na jej przeanalizowanie. Dobra robota :). Już czytając projekt zaprezentowanej przez Ciebie w treści części Preambuły przyszłej Konstytucji POLSKI zauważam że: Prezydent nam POLAKOM nie jest potrzebny. Prezydent, w ramach masońsko/żydowskich Rzeczpospolitych, był potrzebny masonom/żydom, jezuitom, aby mieli niczym nieograniczone możliwości, w sposoby niczym nieskrępowany, niezauważony, penetrować życie w POLSCE. Mając dostęp niczym nieskrępowany do wszystkich informacji z terytorium POLSKI i z zagranicy z możliwością żądania, udzielenia wszelkich informacji potrzebnych Izraelowi, z jednoczesną możliwością wpływu Izraela, wchodzącego nieoficjalnie w miejsce Prezydenta Rzeczpospolitej RP (masońsko/żydowskiego), na każdą sprawę, na terytorium POLSKI i w sprawach polityki zagranicznej, dotyczącej terytorium POLSKI. To między innymi pozorny masońsko/żydowski Prezydent na terytorium POLSKI, jest tubą Izraela, a więc szkodzi POLSCE i POLAKOM. W interesie POLSKI, nie leży nadal tworzenie wrogiego bytu, w formie Prezydenta. Tak uważam :-)
 • Krystyna Trzcińska Ej to nie tak nie tak...
  ...funkcja to co innego niż ten sam błąd co winna broń a to czlowiek strzela a... Pan Bóg kule nosi :)
  Prezydent jak Ojciec Narodu jak Łukaszenko :)

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY