Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2742 komentarze

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

OŚWIADCZENIE POLAKÓW (rdzennych), dotyczące NWO.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

POLACY, musimy przerwać nieformalną, nielegalną okupację POLSKI przez masonów/żydów, zamierzających przeprowadzić eksterminację POLAKÓW, pod potrzeby wprowadzenia przez ONZ światowych rządów szatana diabła (NWO), na planecie Ziemia.

ONZ planuje depopulację ludności świata  do poziomu 0.5 mld, które to dążenie zostało zapisane na "Kamieniach Przewodnich" (ONZ tłumaczyło na wybrane języki treści zapisane na Kamieniach Przewodnich).

Dlatego cele ONZ wskazane w Agendzie 2030, dotyczą tylko 0,5 mld ludności, która może przeżyć do 2030 roku masońsko/żydowski/satanistyczny ucisk, hucpę, chipowanie, szczepiania, wojny, głód, choroby, epidemie, pomory, pożogi, smugi chemitrails, w których to wprost bestialskich zwyrodnieniach, żydzi mają wiekowe doświadczenie/praktykę, to jako rdzenna POLKA, oświadczam że POLACY (rdzenni) nie identyfikują się z polityką ONZ i wprowadzeniem Agendy 2030, poprzedzonej depopulacją około 95 % ludności Świata.

Oświadczam też, że zgodnie z prawdą obiektywną, POLSKA nie przynależy do ONZ, gdyż od 1927 r. (z uwagi na nieistniejące, pozorne, z winy podstępów masonów/żydów - rozporządzenie o godle), POLSKA jest faktycznie w stanie "zawieszenia" bytu/istnienia.

Czyli że w okresie, gdy POLSKA jest w stanie zawieszenia bytu, to nikt nie może być uprawniony do podejmowania jakichkolwiek czynności prawnych w imieniu POLSKI! Nikt też nie był uprawniony w okresie zawieszenia bytu POLSKI, zmieniać granic POLSKI np. po II Wojnie Światowej.

Jeśli chodzi o granice zachodnie POLSKI, to POLACY byli uprawnieni je przyjąć, działając na podstawie "prawa martwej ręki" (zawsze, każdy POLAK (rdzenny), nawet w stanie zawieszenia bytu POLSKI, jest uprawniony działać  na korzyść POLSKI), jako I transzę odszkodowania/zadośćuczynienia, za niemiecko/żydowsko/watykańsko/Jezuicką napaść na POLSKĘ i za zniszczenia wojenne POLSKI: materialne i niematerialne.

A to znaczy, że podstęp żydowski, polegający na wmawianiu POLAKOM, że POLSKA przystąpiła do Unii Europejskiej, podpisała szereg umow międzynarodowych, że POLSKA pobrała kredyty, jest niczym nie uprawnione, gdyż zgodnie z prawdą obiektywną brak jest dowodów z dokumentów urzędowych na tą okoliczność.

Masoni/żydzi pozorują sprawowanie rządów na terytorium POLSKI, działając w tym okresie pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), które to nielegalne czynności masonów/żydów w imieniu POLSKI, nie mogą wywoływać dla POLSKI (będącej w stanie zaweszenia bytu - brak prawomocnych wzorów symboli narodowych), jakichkolwiek negatywnych skutków prawnych. Masońsko/żydowsjkie rządy na terytorium POLSKI za szkody spowodowane w okresie zawieszenia bytu POLSKI, musi odpowiedzieć Izrael jako nieformalny okupant, który okupuje terytorium POLSKI podstępnie, niejawnie, swoimi "zwyrodnialcami", podszywającymi się pod POLAKÓW, podczas gdy faktycznie POLAKAMI nie są, a tylko posługują się językiem POLSKIM.

Co znaczym, że w okresie zawieszenia bytu POLSKI, nikt nie może podejmować jakichkolwiek czynności prawnych, w Imieniu POLSKI!!

Dlatego wszystkie czynności prawne podejmowane przez polskojęzycznych masonów/żydów, jako rzekomo POLAKÓW, są bezskuteczne, gdyż były podejmowane przez osoby niekompetentne, nieuprawnione, działające tylko pod fałszywą pieczęcia urzędową (okrągłą), czyli działajacymi prywatnie na rzecz Izraela, jako zdrajcy, kolaboranci lub agenci, funkcjonariusze, tajnych specsłużb Izraela.

POLACY (rdzenni) za prywatne czynności podejmowane przez osoby nieuprawnione, faktycznie będące tylko polskojęzycznymi przybłędami, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej.

Wnoszone opłaty  w imieniu POLSKI,ze Skarbu Państwa POLSKIEGO, przez żydódziałających pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą),  na przykład na poczet kosztów działania ONZ, Unii Europejskiej, w sytuacji gdy niepodważalnie byt POLSKI jest w stanie zawieszenia istnienia - są bezskuteczne, dopóki zawieszenie bytu POLSKI, nie zostanie odwieszone (nie zostanie stwierdzone nieistnienie rozporządzenia z 1927 r, o godle, jako bezskutecznego, z powodu niedopuszczalności nielegalnego podstawienia masońsko/żydowskich symboli, w zamian POLSKICH symboli narodowych, co skutkuje tym że POLSKA do nadal nie ma prawomocnych symboli narodowych. Te używane obecnie symbole narodowe, jako rzekomo POLSKIE, są nielegalne, a więc - niedopuszczalne! Taka prawda). W tym poście nie poruszam szczegółów dotyczących bezskuteczności ex-tunc (wstecz) rozporządzenia o godle z 1927 r. Moje poprzednie posty opublikowane na Neon24.pl zawierają szczegółowe omówienie problemu. 

A to znaczy, że opłaty wnoszone do ONZ, przez pozorne, nieprawomocne rządy masonów/żydów na terytorium POLSKI, podlegają w całości wraz z odsetkami zwrotowi przez Izrael, do Skarbu Państwa POLSKIEGO. 

Oświadczam, że POLACY rdzenni, nie są zainteresowani rządem światowym (NWO), który zobowiązuje się zapewnić dobrobyt dla 0,5 mld ludzi na Ziemi, o czym Agenda 2030 i Kamienie Przewodnie, ale tylko po uprzednio przeprowadzonej depopulacji, czyli eksterminacji ok. 95% lidności świata.

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

Polacy liczyli na pomoc polskojęzycznego Karola Wojtyły, w celu wyjścia POLSKI z pod masońsko/żydowskiej okupacji na terytorium POLSKI. Ale Jan Paweł II jako: żyd, mason illuminata, po objeciu tronu papieskiego, okazał się być wrogiem POLSKI i POLAKÓW, a nawet ludzkości, co dowodzi niniejszy akt podpisany i ogłoszony przez Jana Pawła II.

 Poniżej przedstawię tekst akt podpisanego i ogłoszonego przez Jana Pawła II w

 1. języku angielskim (EN)

2. w języku niemieckim (DE)

 3. w języku polskim (PL) 

zał. 1. (EN) akt ludobójstwa, eksterminacji ludności Świata, podpisany i ogłoszony przez polskojęzycznego Jana Pawła II (papieża masońsko/żydowskiego)

 

zał. 2. (DE) akt ludobójstwa, eksterminacji ludności Świata, podpisany i ogłoszony przez polskojęzycznego Jana Pawła II (papieża masońsko/żydowskiego)

 

zał. 3.(PL) akt ludobójstwa, eksterminacji ludności Świata, podpisany i ogłoszony przez polskojęzycznego Jana Pawła II (papieża masońsko/żydowskiego), tłumaczenie tekstu z jężyka angielskiego na POLSKI translatorem Google.

Jan Paweł II aktem podpisanym przez siebie i ogłoszonym, dał nakaz czipowania ludności świata i karania śmiercią osób przeciwnych rządom NWO. Co dzięki 16 artykułom JP2 daje ONZ możliwość w imieniu i na rzecz NWO, eksterminacji ludności świata.

A tym samym, już sama groźba zastosowania 16 artykułów JP2, wobec niepoddanej papieżowi (Watykanowi) ludności świata, stwarza realne warunki do utworzenia światowego rządu NWO, wrogiego ludności świata.

W moim mniemaniu, taki akt podpisany i ogłoszony przez Jana Pawła II, stawia tego papieża na pierwszym miejscu, największych zbrodniarzy w historii Świata.

Poniżej prezentuję film, który pokazuje nam oblicze, tego moim zdaniem największego zbrodniarza wszechczasów: 

Wielki skandal podczas przemówienia Jana Pawła II https://www.youtube.com/watch?v=U3LDXX55LEg

Powstaje pytanie, czy SŁOWIANIE pozwolą masonom/zydom/illuminatom/ONZ na eksterminację Słowian?

Odpowiedź na postawione pytanie może zawierać poniższa treść film:

Odezwa do Słowian. Wszyscy patrzeć i słuchać  

https://www.youtube.com/watch?v=JOtT_s5XpQc&feature=share

 

Autor: Krystyna Trzcińska

KOMENTARZE

 • Niestety NWO nie jest teorią spiskową
  są już do tego stopnia pewni swojego, że obnoszą się z tym satanizmem publicznie. Tutaj jest artykuł o tych "Kamieniach przewodnich":
  https://marucha.wordpress.com/2013/06/10/amerykanski-stonehenge/
 • Szanowna Pani...
  Mam nadzieję, że krytykując hierarchów Kościoła RK, nie próbuje Pani niszczyć Świętego Apostolskiego Kościoła Powszechnego, bo wtedy być może za Pani przyczyną wielu ludzi utraciłoby Wiarę. A to właśnie Wiara Polaków była tym, co spowodowało że Polska została wybrana przez Matkę Boską na Jej Królestwo. Jak już wiemy z naszej Historii, wiążą się z tym konkretne Błogosławieństwa, ale nadal warunkiem jest by Polacy byli silni Wiarą, o co z całego serca w czasie swoich spotkań z Polakami błagał, przypominał, od Polaków żądał właśnie Papież Jan Paweł II. Być może był zmuszony do podpisania pewnych ziemskich, czyli nic nie znaczących w Obliczu Pana Boga papierów, ale jego ogólny wyraz Wiary był jednoznaczny: Totus Tuus.... to w odniesieniu do naszej Królowej Matki Boskiej Królowej Polski. Zaś to jego nawoływania, nawet wykrzykiwania MUSICIE BYĆ MOCNI, WIARĄ...
  jest tylko i wyłącznie nawoływaniem Polaków do nieodchodzenia od naszej Siły, danej nam przez Matkę Boską Królową Polski, bo wtedy jak także wiele razy nam mówił: NIE LĘKAJCIE SIĘ...
  Cóż nam wtedy zrobi jakieś tam ziemskie NWO, gdy na naszych sztandarach będziemy mieli: KTÓŻ, JAK BÓG.... Czym oni są w Obliczu Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej?
  Polecam lekturę artykułów pod poniższym linkiem:
  https://jozefbizon.wordpress.com/mancinelli-nmp-polska/
 • @Jan Paweł 20:44:56
  Brak dowodów na to, że polskojęzyczny JP II, kierował zacytowane przez Pana słowa do POLAKÓW. Z tego co wyczytałam w internecie, JP II #agent #illuminata #mason #jew został "wybrany" na Papieża przez masonów/żydów i dla nich służył: "musicie być mocni wiarą ...", "nie lęąkajcie się ... ", moim zdaniem było kierowane do masonów/żydów.

  Tadeusz Boy Żeleński w 1932 roku napisał książkę o panoszącym się klerze pt. „Nasi okupanci”, pisząc w niej między innymi: „Gdziekolwiek wyłoni się paląca kwestia, w której ludzie głowią się i radzą, co czynić, aby na świecie było trochę lżej i trochę jaśniej, natychmiast wysuwa się złowroga czarna ręka i rozlega się grzmiący głos: „Nie pozwolimy! Nie wolno wam nic zmieniać, nic poprawiać. Wszystko musi zostać po dawnemu, niczego tknąć nie pozwolimy z gmachu ciemnoty i ucisku. Ktokolwiek chciałby ulżyć doli człowieka na ziemi, sprzeciwia się prawu Boga, sprzeciwia się woli bożej”.

  Poparcie Piusa XII dla hitlerowskiej napaści na Polskę znalazło swój wyraz w encyklice z 20 października 1939 roku. Papież uznał, ją za „walkę interesów o sprawiedliwy podział bogactw, którymi Bóg obdarzył ludzkość.”

  Kościół uznał wszystkie rozbiory Polski za zgodne z wolą bożą, a wszystkie powstania zostały przez Watykan potępione, co ogłoszone zostało ze wszystkich ambon przez wszystkich księży we wszystkich kościołach na terenie całej byłej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Watykan po zakończeniu II Wojny Światowej, ocalił kilka tysięcy zbrodniarzy wojennych, którzy z watykańskimi paszportami wyjechali z Europy i tym samym uratowało się od stryczka.

  „Księża będą zawsze wykorzystywać ciemnotę i przesądy ludu. Będą posługiwać się religią jak maską, pod którą kryje się zbrodniczość ich poczynań” – Tadeusz Kościuszko.

  Warto przypomnieć także słowa Józefa Beck’a – „Do najbardziej odpowiedzialnych za tragedię mojego kraju należy Watykan. Zbyt późno uświadomiłem sobie, że prowadziliśmy politykę zagraniczną służącą egoistycznym interesom Kościoła katolickiego.”

  Artykuł „Stefan Wyszyński, pomyłka tysiąclecia”: Obecnie Kościół jest najbogatszą instytucją w Polsce i największym posiadaczem ziemskim. W skali globalnej polski Kościół ma w swym ręku tereny 400 razy większe niż Watykan. Składamy się na składki ZUS dla zakonnic i księży, Kościół nie płaci podatków, dodatkowo ma zagwarantowane zatrudnienie w instytucjach państwowych, samorządy zgodnie z prawem przekazują Kościołowi nieruchomości z 99% bonifikatą, Kościół jest także największym beneficjentem środków unijnych, finansujemy uczelnie katolickie, fundacje i stowarzyszenia, Kościół nie musi ujawniać ani dokumentować swoich finansów, do tego podobnie jak służby specjalne może zbierać o nas wszelkie dane w tym tzw. dane wrażliwe i nie podlega z tego tytułu żadnej kontroli GIODO, no i oczywiście księża nie muszą informować o przestępstwach organów ścigania, wystarczy, że powiedzą, że wiedzę o tych przestępstwach uzyskali podczas spowiedzi.

  Wielki skandal podczas przemówienia Jana Pawła II https://www.youtube.com/watch?v=U3LDXX55LEg
 • @Krystyna Trzcińska 09:30:27
  Proszę Pani... wiele tego Pani napisała, ale to wszystko nadal tylko o ludziach którzy być może przeniknęli do Świętego Apostolskiego Kościoła Powszechnego, by go zniszczyć od środka. Pani (wraz z całą już armią dawnych wiernych), jest niejako dopełnieniem tego działa zniszczenia Kościoła. Jak wiemy, walka z Chrystusowym Kościołem trwa od samego początku, więc to co dzieje się teraz nie jest niczym nowym. Wręcz przeciwnie, jest już bardzo zaawansowanym atakiem, bo bogatszym o te dwu tysiącletnie niechlubne doświadczenia. Ostatni zaś, bardzo perfidny zamach na Kościół miał, jak wiemy, miejsce w latach 50-tych, gdy ówcześni SB-ecy werbowali do seminariów swoich ludzi, którzy teraz są biskupami, wykładowcami w seminariach i oni wychowują teraz kolejne pokolenia księży dla których Sakrament Kapłaństwa nie jest już powołaniem a zwykłym, jak każdy inny, zawodem (sam słyszałem księdza, który na kazaniu tak mówił).
  Wierzę, że Pani nie ma wątpliwości, że Jezus Chrystus był na Ziemi i zostawił nam Swój Kościół.
  Czy w związku z tym, my wierni, mamy bezczynnie się przyglądać, jak niszczą nam nasz Kościół i dokładać się do tego dzieła zniszczenia.
  Jezus Chrystus objawił nam Ewangelię i mógł na tym zakończyć Swoją rolę, ale jak wiemy, nie zostawił nas samych, bo właśnie w Jego Kościele dokonują się np Cuda np Objawienia czy Cuda Eucharystyczne (oczywiście mam na myśli tylko te uznane), które tworzą Kanon Wiary i stąd mówimy o świętym Jego Kościele.
  Pani natomiast, ciągle mówi o czynach ludzi szatana, którzy przeniknęli do Kościoła RK.
  Natomiast co do majątku Kościoła RK, to powstawał on także z darów wiernych, np za modlitwę. Tzn ktoś np umierając bezpotomnie zapisywał swój majątek Kościołowi w zamian za modlitwę.
  Chociaż jak wiemy, Kościół RK modli się za zmarłych wszystkich, nie tylko za tych którzy mają pieniądze.
  Zachęcam do głębszych przemyśleń a nie powtarzania sloganów wrogów Kościoła RK (także na jego łonie)
 • @Krystyna Trzcińska 09:30:27
  A to co Pani proponuje pod linkiem który Pani wskazała, jest bezczelną, widoczną gołym okiem, sztuczką techniczną.
  Nie podejrzewałam Panią o taką manipulację, bo zna się Pani na komputerach i jego możliwościach...
 • @Jan Paweł 17:31:33
  Film spod podanego przeze mnie linka, umieścił na YouTube chyba ksiądz z Białegostoku "Napalony Wikary". Nie chcę nawet pomyśleć że umieścił by na YouTube zmanipulowany film.
 • @Krystyna Trzcińska 18:03:54
  Proszę spojrzeć, jak te wycia nie pasują do mimiki i emocji Jana Pawła II. Pod koniec swojego życia, JP II bardzo się zmienił, już nie było widać tej radości a jedynie wielki żal z powodu tryumfu cywilizacji śmierci, przed którą chciał nas uchronić.
  Zaś co do księży, to oboje wiemy, że są różni.
 • @Nathanel 21:28:47
  W poście są zawarte:
  1) 10 art. wypisanych na Tablicach Przewodnich 1979 r. treść na różne języki tłumaczyło ONZ
  2) 16 art. podpisanych i ogłoszonych przez JP2,
  3) 17 art. celów Agendy 2030,
  4) film pokazujący JP2 w czasie jego już niedołężności,
  5) cytaty wypowiedzi różnych znanych osób i instytucji.

  Faktycznie treści materiałów z 3 pierwszych punktów na pewno nie powstały w umysłach normalnych ludzi, a tylko w umysłach osób sfiksowanych psychicznie, a więc w umysłach masońsko/żydowskich psychopatów w tym i Illuminatów. Jakie umysły mają ci psychopaci, obrazuje przykładowy film, który na YouTube umieścił rzekomo ksiądz o nicku "Napalony Wikary". "Napalony Wikary" tylko umieścił film na YouTube, pokazujący JP2 w okresie jego niedołężności fizycznej i psychicznej. Z powodu że ktoś umieścił film JP2 w chwili jego niedołężności, nikt o zdrowych zmysłach nie może sugerować że "Napalony Wikary", kwalifikuje się na pensjonariusza w Tworkach!
  To tylko żydzi, kiedy im się ukaże hucpę żydowską lub jak w przypadku filmu, żydowską nicoś, to już robią AJ-WAJ, jak to zrobił Nathanel w treści swego powyższego komentarza.
 • @LoneStar1776 21:08:51
  Bardzo ładnie to ująłeś...
 • Obniżenie i utrzymanie wielkości populacji na znośnym dla przyrody, środowiska, planety poziomie to KONIECZNOŚĆ,
  w tym by przetrwała ludzkość!!!

  Trochę danych w skrócie:
  Światowa Org. Zdrowia (WHO) oraz Bank Światowy podają, iż rocznie w wypadkach samochodowych ginie na świecie ponad 1,2 mln osób, a ok. 50 mln odnosi obrażenia!!
  W Polsce ok. 1 os. na 70 (łącznie ok. 700 000) jest zakażona wirusem HCV powodującym zapalenie wątroby typu C (potocznie żółtaczkę)(1 gram zakażonej wydzieliny wystarczy do zakażenia 1 mln ludzi! – To nie pomyłka), a ok. 1 os. na 1 000 HIV – ze stałą tendencją wzrostową zakażeń w obydwu wypadkach!! Prawie 80% zakażeń wirusem HCV (powodującym WZW typu C) prowadzi do przewlekłej choroby wątroby, zakażenie wirusem HBV (wywołującym WZW typu B) jest przyczyną ok. 80% przypadków raka wątroby!!
  www.o2.pl / www.sfora.pl | 24.11.2009 14:34 RAPORT, UNAIDS, WHO: Pod koniec 2008 roku z HIV/AIDS żyło na całym świecie 33,4 mln ludzi. Dwa miliony osób zmarło w ubiegłym roku na AIDS. 2,7 mln osób się zaraziło. Codziennie zaraża się tym wirusem 7400 osób, w tym 1200 dzieci.
  Każdego roku miliony ludzi, losowo, umiera z głodu (40 milionów)!!
  Z powodu wojen kilka-kilkaset tys.!! http://wsiz.rzeszow.pl/kadra/mfutyra/Dokumenty_Local_WSIiZ/Biedy%20Afryki,%20A.%20Zwoli%C5%84ski.pdf
  Wg szacunkowych danych w 14 500 wojnach w historii ostatnich 5000 lat zginęło łącznie ponad 3,6 mld ludzi. Po II wojnie światowej do zakończenia zimnej wojny toczyło się na świecie 150-450 wojen (w zależności od zastosowanych kryteriów), w których zginęło 12-35 mln ludzi. Nadal może się powiększać liczba ofiar, nawet już zakończonych wojen, bowiem niektóre skutki, środki przemocy działają z opóźnieniem, jak np. nędza, wybuchy min.
  Skażenia środowiska, a m.in. zanieczyszczenie powietrza powoduje śmierć dwóch milionów osób rocznie (z tego 45 tys. Polaków), a z powodu zatrucia zanieczyszczoną wodą umiera jeszcze kilka mln ludzi rocznie!!
  Degeneracja: Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że 15 proc. ludzi na Ziemi jest w jakimś stopniu upośledzona - donosi france24.com. Wśród nich jest aż 200 mln w ciężkim stanie. Niepełnosprawnych szybko przybywa!!
  Choroby: 480 mln ludzi zmarło na raka w ubiegłym wieku! Rak wybija Polaków. 1,28 miliona ludzi w Europie umrze w tym roku na raka - prognozuje zespół włoskich naukowców. W samej Polsce będzie to 54,6 tys. mężczyzn i 44,4 tys. kobiet. Za dwa lata rak będzie zabijał więcej ludzi niż choroby serca. W ciągu najbliższych dziesięciu, dwudziestu lat co trzeci z nas zachoruje na nowotwór!! Łącznie choroby są przyczyną śmierci co najmniej kilkunastu mln ludzi rocznie!!
  Z powodu trucia się nikotyną umiera 5 mln!! 600 tysięcy ludzi na świecie umiera w wyniku następstw wdychania dymu tytoniowego - wynika z pierwszego globalnego raportu na ten temat!!
  A z powodu trucia się alkoholem kolejne miliony!!
  Narkotykami zabijają się następne miliony!!
  Kolejne miliony są, bezpośrednio, pośrednio, uczone przez degeneratów nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, trucia się środkami na porost mięśni, szkodliwego odżywiania!!

  Ja proponuję by, bezboleśnie, umierali ci, których pozbycie się przyniesie same korzyści, czyli ich istnienie przynosi same szkody.
  PS1
  Dlaczego jak najszybciej oddziela się i wyrzuca zgniłe owoce, warzywa od reszty...

  PS2
  Kim są osobniki, które w obliczu faktu ciągłego ubywania zasobów, w dodatku coraz szybciej, coraz większego ich skażania, że ludzi mimo to przybywa, itp., itd., domagają się zwiększania produkcji, zwiększania wielkości naszej populacji, a osoby temu przeciwne nazywają ludźmi nienormalnymi, złymi i ich ratunkowym propozycjom są przeciwni... Jak to się skończy, jeśli dalej będziemy podporządkowywać się tym pierwszym...

  ---------------
  TO TYLKO... REALIZACJA UTOPII/ZBRODNIE PRZECIWKO NAM I NASTĘPNYM POKOLENIOM, NATURZE; ŻYCIU NA ZIEMI!!! (skrót)
  http://www.wolnyswiat.pl/14sh5.html

  Eugenika, eutanazja
  http://www.wolnyswiat.pl/21h5.html

  EUTANAZJA; SELEKCJA POZYTYWNA/DOGŁĘBNA ETYKA
  http://www.wolnyswiat.pl/forum/viewtopic.php?t=199
 • Polacy pod kontrolą umysłu. Zniewolenie falami elektromagnetycznymi
  to jest torturowanie społeczeństwa.
  Sprawa jest o wiele poważniejsza.
  Są narody które się DUSZĄ u siebie.
  Ujarzmili SWOICH, ale jak długo można ujarzmić ludzi którzy się duszą klimatycznie i w kraju przykładowo mniejszym niż województwo mazowieckie, gdzie klimat jest nie do pozazdroszczenia i gdzie np. ziemię przywozi się samolotami.
  To jest nasza tragedia, bo mamy WSZYSTKO.
  Chcą naszego klimatu , naszej ziemi i lasów.
  Dlatego ten terror najpierw wypróbowany na swoich , których udało się uśpić obiecankami, teraz obiecanki trzeba spełnić, bo jak długo można teroryzowac swoich falami elektromagnetycznymi, prądami aby siedzieli cicho.
  Nel Lauer mówi o tym ludobójstwie.
  Nieuczciwi i zachłanni są wszędzie.
  Koniecznie obejrzyj Nel Lauer .
  To jest wszystko prawda o czym mówi Nel Lauer.
  Taki terror jest w całej Polsce.
  Niszczenie Polaków stało się codziennością.
  Cel jest jeden, odebrać nam człowieczeństwo, zabrać nam grunt pod nogami.
  Sposób to doprowadzenie społeczeństwa do wariactwa.
  Wróg dusi się u siebie.
  Wróg jest poganiany czasem, gdyż najpierw poddał SWOICH tym okrutnym technikom, żeby zobaczyć jak długo uda się trzymać społeczeństwo na smyczy.
  SWOIM obiecał lepsze życie.
  Wróg teraz te same techniki stosuje na świecie, szczególnie w krajach o umiarkowanym klimacie.
  Szuka lepszego miejsca dla SWOICH.
  WRÓG NIE PRZEBIERA W ŚRODKACH.
  Wysłuchaj i otwórz oczy na przerażającą rzeczywistość w jakiej JUŻ ŻYJESZ a o której mówi Nel Lauer.
  Polaku uwierz i broń swego domu.
  Polaku nie daj się zniewolić.
  Polaku sznuj, chroń, opiekuj się rodakiem.
  Polaku Obudź się.
  szukaj reportaże YT Telewizja Niezależna
  Janusz Zagórski
  Nel Lauer i inne liczne reportaże
  na temat
  main control lub elektroniczne nękanie i tortury
  https://youtu.be/WMzXrbngjLk
  Nel Lauer mówi u Janusza Zagórskiego NTV
 • @Jan Paweł 20:25:33
  to jest torturowanie społeczeństwa.
  Sprawa jest o wiele poważniejsza.
  Są narody które się DUSZĄ u siebie.
  Ujarzmili SWOICH, ale jak długo można ujarzmić ludzi którzy się duszą klimatycznie i w kraju przykładowo mniejszym niż województwo mazowieckie, gdzie klimat jest nie do pozazdroszczenia i gdzie np. ziemię przywozi się samolotami.
  To jest nasza tragedia, bo mamy WSZYSTKO.
  Chcą naszego klimatu , naszej ziemi i lasów.
  Dlatego ten terror najpierw wypróbowany na swoich , których udało się uśpić obiecankami, teraz obiecanki trzeba spełnić, bo jak długo można teroryzowac swoich falami elektromagnetycznymi, prądami aby siedzieli cicho.
  Nel Lauer mówi o tym ludobójstwie.
  Nieuczciwi i zachłanni są wszędzie.
  Koniecznie obejrzyj Nel Lauer .
  To jest wszystko prawda o czym mówi Nel Lauer.
  Taki terror jest w całej Polsce.
  Niszczenie Polaków stało się codziennością.
  Cel jest jeden, odebrać nam człowieczeństwo, zabrać nam grunt pod nogami.
  Sposób to doprowadzenie społeczeństwa do wariactwa.
  Wróg dusi się u siebie.
  Wróg jest poganiany czasem, gdyż najpierw poddał SWOICH tym okrutnym technikom, żeby zobaczyć jak długo uda się trzymać społeczeństwo na smyczy.
  SWOIM obiecał lepsze życie.
  Wróg teraz te same techniki stosuje na świecie, szczególnie w krajach o umiarkowanym klimacie.
  Szuka lepszego miejsca dla SWOICH.
  WRÓG NIE PRZEBIERA W ŚRODKACH.
  Wysłuchaj i otwórz oczy na przerażającą rzeczywistość w jakiej JUŻ ŻYJESZ a o której mówi Nel Lauer.
  Polaku uwierz i broń swego domu.
  Polaku nie daj się zniewolić.
  Polaku sznuj, chroń, opiekuj się rodakiem.
  Polaku Obudź się.
  szukaj reportaże YT Telewizja Niezależna
  Janusz Zagórski
  Nel Lauer i inne liczne reportaże
  na temat
  main control lub elektroniczne nękanie i tortury
  https://youtu.be/WMzXrbngjLk
  Nel Lauer mówi u Janusza Zagórskiego NTV

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY