Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2751 komentarzy

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

Żydzi i Kahały autor: BRAFMANN 1914 r. Książka str. 212

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

KAHAŁY: “Nawet najlepszy z gojów (niewiernych, bydląt, zwierząt) powinien zostać zabity”.

 

Kahały na terytorium POLSKI - to miejsce podtrzymywania, nauczania i realizacji żydowskich nauk Talmudu (księgi Szatana), które to szatańskie nauki, finansuje niczego nieświadomy - NARÓD POLSKI (rasowy).

Żydzi i Kahały Książka str. 212 autor: BRAFMANN 1914 r.

https://drive.google.com/file/d/0BwhdqglsNN-2S3R1bkJUZkpmMU0/view?pli=1

Uwaga: 

Trzeba trochę zaczekać na ściągnięcie się całej książki. Najpierw widoczna jest tylko jedna strona (pusta). Ale spokojnie, potem ściągną się kolejne strony (cała książka). Tekst jest czytelny, zaczyna sie od 9 str. komputerowej.


Kahały http://sjp.pl/kaha%C5%82y

1. żydowska gmina wyznaniowa;

2. żydowski samorząd reprezentujący gminę wyznaniową o tej samej nazwie, rada reprezentująca społeczność żydowską na zewnątrz, np. wobec państwa, w którym Żydzi żyją w diasporze

Kahał http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaha%C5%82

 

Kahał (hebr. קהלה kehilla – zgromadzenie, gmina) – wyrażenie z języka jidysz oznaczające gminę, formę organizacji społeczności żydowskiej. Słowo to oznacza zarówno samo skupisko ludności, wewnętrznie zorganizowane i posiadające władzę, jak i grupę władz gminy.

Początki tej formy organizacji sięgają XIV wieku na terenach Europy Zachodniej. Stamtąd przywędrowała do Polski, gdzie podlegała dalszym przekształceniom, będąc regulowaną nie tylko przez prawo żydowskie, ale także polskie, szczególnieprzywileje nadawane przez władców i określające poziom autonomii gmin.

Sama forma organizacji zależała od wielkości i zamożności danej gminy. Większe i bogatsze często lokowały się we własnych budynkach, nazywanych czasem „żydowskimi ratuszami”, zatrudniając wielu urzędników. Mogły one liczyć również na dalej idące przywileje, nadawane w porozumieniu z lokalnymi władcami. Mniejsze gminy pozostawały organizacjami na wpół nieformalnymi, zatrudniając jedynie niezbędną liczbę urzędników.

Struktura gminy żydowskiej była ściśle zhierarchizowana. Najwyższymi rangą członkami kahału byli seniorzy, pełniący oficjalne funkcje reprezentacyjne, ale i sądownicze oraz zajmujący się najistotniejszymi kwestiami administracyjnymi. Nieco niżej w hierarchii, przejmując część zadań seniorów, znajdowali się ławnicy. Ważną rolę w strukturach każdej gminy pełniłrabin, będąc nie tylko przywódcą religijnym, ale i nierzadko powiernikiem czy doradcą w sprawach osobistych.

W ramach gminy działały liczne komisje, zajmujące się szczegółami kwestii administracyjnych. Przewodniczyli im kahalnicy.

Dziś w Polsce istnieje tylko 8 gmin żydowskich oraz 7 filii tych gmin, skupionych w Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, funkcjonującym na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 251). Największe z nich znajdują się w WarszawieKrakowie i Łodzi. Przewodniczącym Związku jest Piotr Kadlčik. Naczelnym rabinem RP jest Michael Schudrich.

Badania naukowe ujawniają , że Adolf Hitler był pochodzenia żydowskiego. Prawdopodobnie od najmłodszych lat studiował jedną z podstawowych ksiąg szatana, czyli Talmud i co z niego wyrosło, to cały Świat wie.

Według Talmudu Żydzi są rasą panów, a nie żydzi (goje), to podludzie stworzeni przez boga aby im służyć. Talmud czci rasizm jak świętość. Talmud w trzech miejscach ( Yebamoth 61a.,Kerithoth 6b., Baba Mezia 114b.), powołuje się na proroka Ezekiela i Stary Testament, poucza Żydów

Przykładowe‬ cytaty z Talmudu:

 1. “Wy zwani jesteście ludźmi, lecz niewierni nie mogą być zwani ludźmi” i precyzuje, że wszystkie dzieci gojów są zwierzętami (Yebamoth 98a.)
 2. „Tylko Żydzi są ludźmi, nie-Żydzi nie są ludźmi, tylko bydłem” (Goyim – ludzkie bydło) – (Kerithuth 6b s. 78, Jebhammoth 61a)
 3. „Nie-Żydów stworzono by służyli Żydom jako niewolnicy” – (Midrasch Talpioth 225)
 4. „Nie-Żydów należy się wystrzegać, nawet bardziej niż chore świnie” – (Orach Chaiim 57, 6a)
 5. „Spółkowanie z nie-Żydami jest jak spółkowanie ze zwierzętami” – (Kethuboth 3b)
 6. „Wskaźnik urodzeń nie-Żydów musi zostać znacznie obniżony” – (Zohar II, 4b)
 7. „Wszędzie gdzie oni (Żydzi) sie pojawią, będą książętami panów” – (Sanhedrin 104a)
 8. „Ja (Jahwe) czynię was (żydostwo) przodkiem narodów, czynię was wybranymi spośród narodów, czynię was królem narodów, czynię was kochanymi pośród narodów, czynię was najlepszymi pośród narodów, czynię was zaufanymi pośród narodów” – (Schabbat 105a)
 9. „Żydzi zawsze próbowali oszukać nie-Żydów” – (Zohar I, 168a)
 10. „Każdemu Żydowi wolno wykorzystywać kłamstwa i krzywoprzysięstwo, by doprowadzić do ruiny nie-Żyda” – (Babha Kama 113a)
 11. „Dobytek Goyim jest jak pustynia bez właściciela, i każdy (Żyd) który go przejmie, posiadł go” -(Talmud IV/3/54b)
 12. „Kiedy przyjdzie Mesjasz, wszyscy będą niewolnikami Żydów” – (Erubin 43b)
 13. „Przekazywanie gojowi wiedzy o naszej religii oznacza skazywanie na śmierć wszystkich Żydów, ponieważ zapoznanie gojów z tym co my uczymy o nich, może spowodować jawne zabijanie nas” – Libre Dawid 37.
 14. „Trzyletnia dziewczynka goja może być gwałcona przez Żyda” – Aboda Sarach 37a.
 15. „ Żyd może gwałcić dziewczynę nie-Żydówkę, ale nie może ją poślubić” – Gad. Sachs. 2,2.
 16. „Żyd może gwałcić, oszukiwać i fałszywie przysięgać, ale musi to tak robić, aby jego czyny nie wyszły na jaw i aby Izrael przez to nie ucierpiał.” – Schulchan AR. Ch. Hamishapt 343.
 17. „Jeśli goj zabije goja lub Żyda, jest za to odpowiedzialny. Ale jeśli Żyd zabije goja nie jest za to odpowiedzialny” Tasefta, Aboda, Zarta 8.5.
 18. „na dom goja należy patrzeć jak na pomieszczenia dla bydła” – Tosefta Rubin III.
 19. „Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle” – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348.
 20. „Wszystkie nasze przyrzeczenie, przysięgi obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące. Nasze przysięgi i przyrzeczenie na mają żadnej mocy wiążącej nas” – Schulchan Aruch, Edit I 36
 21. „Zabronione jest Żydom oszukiwać swoich braci. Odnosi się to tylko do Żydów. Natomiast wolno oszukiwać gojów. Biblia mówi: Nie będziesz oszukiwał twojego brata. Ale nie-Żydzi nie są twoimi braćmi. Jak wyżej powiedziano, są gorsi niż psy” Aruch Choszen, Himiszpat 227.
 22. “Odbierz życie klifothom (=chrześcijanom) I zabij ich; będzie to miłe w oczach Najwyższego – jak ktoś, kto składa ofiarę z kadzidła”.
 23. “Nawet najlepszy z gojów (niewiernych, bydląt, zwierząt) powinien zostać zabity”.
 24. “mały chłopiec żydowski Wewek zapytuje babkę:

- “Babciu, czy goj ma także duszę?
- Tylko żyd ma duszę…
- A gdy goj przyjmuje wiarę żydowską?
- Wtedy wstępuje weń dusza”

Źródło:

 1. Żydzi Talmud Klamstwa Rasizm i Panowanie nad Swiatem
 2. https://www.facebook.com/krzysztof.mazur.313924/posts/1483497748570075
 
Niedopuszczalnym utrwalonym nadal stanem, zapewne wynikąjącym z żydowskiego podstępu, intryg i oszustwa, jest istnienie kahałów (żydowskich) na terytorium POLSKI.
Likwidacja kahałów na obszarze POLSKI, jest bezwzględnie konieczna dla dobra POLSKi i POLAKÓW, co wynika z treści zaprezentowanej powyżej książki: Żydzi i Kahały.
 
 
 

Związek tworzy osiem gmin żydowskich:

oraz dwie filie samego ZGWŻ:

Gminy nie należące do ZGWŻ:

TALMUDYCZNE WROGIE NAKAZY/ZAKAZY

http://trzcinska.neon24.pl/post/109414,talmudyczne-wrogie-nakazy-zakazy

W związku z naukami Talmudu, Protokołów Lucyfera, zawierającymi dla żydów nakazy zlikwidowania chrześcijan w POLSCE, a tym samym doprowadzenie do eksterminacji POLAKÓW, w Naszej Ojczyźnie - POLSCE, trzeba w trybie natychmisatowym, stwierdzić bezskuteczność ustawy - o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce,

https://drive.google.com/file/d/0BwhdqglsNN-2V2w2amM4b1F2X0k/edit?usp=sharing

gdyż ustawa ta z powodów jej braków formalnych, nigdy nie uzyskała wymaganej postaci aktu prawnego, mającego moc władczą i podlegającego wykonaniu (pieczęć urzędowa (okrągła), którą poświadczona została ta ustawa, jest wadliwa, jako że niezgodna z ustawą o godle, a osoby które ją podpisały nie mają ważnych aktów powołań na zajmowane stanowiska). Taka prawda.

Co znaczy, że żydzi wszystkie pobrane kwoty na podstawie - tej ustawy, muszą zwrócić NARODOWI POLSKIEMU (do Skarbu PAŃSTWA POLSKIEGO), wraz z należnymi odsetkami.

POLACY nie mogą łożyć na utrzymanie kahałów żydowskich na terytorium POLSKI, które to kahały są miejscami, w których hoduje się odwiecznych wrogow POLSKI i POLAKÓW. Czytaj:

Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim. (fragmenty książki są pod załączonym linkiem.

https://drive.google.com/file/d/0BwhdqglsNN-2dlNpRWM1M21CS2s/edit?usp=sharing

Poniżej fragmenty  książki: Chrześcijanin w talmudzie żydowskim:

CZĘŚĆ II

NAKAZY TALMUDU O CHRZEŚCIJANACH

Na podstawie poprzednich wywodów wiemy już dobrze, że chrześcijanie, według Talmudu, są bałwochwalcami i to dla żydów najszkodliwszymi. Dlatego każdy Izraelita, jeżeli chce być "bogobojnym", musi koniecznie przestrzegać wszystkich nakazów, które zostały dane ich Ojcom, zamieszkującym Ziemię świętą, o bałwochwalczych tubylczych i sąsiednich narodach. Jest przeto obowiązany: I. unikać chrześcijan, II. starać się ich zniszczyć.

 

ROZDZIAŁ I

CHRZEŚCIJAN NALEŻY UNIKAĆ

Z czworakiej przyczyny ma żyd unikać wszelkich stosunków z chrześcijanami: l - ponieważ oni nie są godni obcowania z żydami; 2 - ponieważ są nieczyści; 3 - ponieważ są bałwochwalcami; 4 - ponieważ są zabójcami.

ARTYKUŁ I

CHRZEŚCIJAN NALEŻY UNIKAĆ PONIEWAŻ NIE SĄ GODNI OBCOWANIA Z ŻYDAMI

Żyd, jak uczy Talmud, tem samem, że jest z narodu wybranego i obrzezany, jest obdarzony tak wielką godnością, że się z nim nikt, nawet anioł, [76--77] równać nie może. Owszem, jest, jak sądzą, niemal równy Bogu. "Kto uderzy w twarz Izraelitę, mówi r. C h a n i n a, jakby wymierzył policzek Majestatowi Boskiemu". Żyd jest zawsze dobry, bez-względu na jakiekolwiek grzechy, które go skalać nie mogą, jak błoto nie plami jądra orzecha, lecz tylko jego łupinę. Jedynie Izraelita jest człowiekiem; jego jest świat cały i jemu wszystko powinno służyć, szczególnie zaś "zwierzęta mające postać ludzką".

W takim stanie rzeczy okazuje się już jasno, że wszelkie stosunki z chrześcijanami plamią żydów i zbytnio uwłaczają ich godności. Powinni przeto na każdy sposób trzymać się z dala od wszystkiego, co w czemkolwiek zdradza zwyczaje i postępowanie chrześcijan. A więc:

I. ŻYD NIE MOŻE SKŁADAĆ ŻYCZEŃ, CHRZEŚCIJANINOWI

Talmud, traktat Gittin 62a :

"Nie wejdzie człowiek do domu nochri w dniu jego święta dla złożenia życzeń. Jeżeli zaś spotka go na ulicy, może oddać pozdrowienie, jednak z miną przybitą i głową opuszczoną." [77-78]

 

 

II. NIE MOŻE ODPOWIADAĆ CHRZEŚCIJANINOWI

Szulchan aruch, część Jore dea § 148, art. 10 :

"Niech (żyd) nigdy nie odpowiada bałwochwalcy, na jego pozdrowienie (przez skłonienie się); dlatego dobrze jest uprzedzić go w pozdrowieniu; aby, jeżeli akum pierwszy pozdrowi, nie był obowiązany pozdrowić wzajemnie."

To samo jest w Talmudzie, w traktacie Gittin 62a, gdzie, po słowach: "Nie należy odpowiadać na pozdrowienie nochri", pozdrowił go rzekomo r. K o h a n a (mówiąc): szeloma lemar - ,,pokój Panu", któremi to słowami zamierzał pozdrowić swego rabina - wyjaśniają Tosefty : "Serce zaś jego było przy rabbim"

III. ŻYD NIE MOŻE STAWAĆ NA SĄDACH CHRZEŚCIJAN

Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 26, art. l:"Nie wolno wszczynać sprawy wobec sędziów akum w ich sądach, nawet w tych, w których się sądzi sprawy na wzór sądów Izraela; i choćby się jedna i druga strona zgadzała występować wobec nich (sędziów), jest to wzbronione. I każdy, kto na nich staje, jest bezbożnikiem i podobnym temu, kto lży, kto bluźni, kto podnosi rękę przeciw prawu, [78 - 79] danemu przez Mojżesza, naszego nauczyciela, który niech będzie w spokoju. Hagah: I "Bet-din" ma władzę, takiego (prawującego się) wykląć, póki nie usunie ręki poganina od bliźniego swego (żyda)."

IV. CHRZEŚCIJANIN NIE MOŻE BYĆ TEŻ UŻYTY JAKO ŚWIADEK

Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 34, art. 19:

" Goj i niewolnik nie są zdolni świadczyć."

(...)

ROZDZIAŁ II

CHRZEŚCIJAN NALEŻY ZNISZCZYĆ

Wyznawcom "tego męża", którego samo imię brzmi u żydów - "niech zginie imię jego i pamięć o nim", nic innego nie mogą życzyć jak żeby zginęli wszyscy - Rzymianie, tyrani, ciemiężcy synów Izraela, i żeby się żydzi tak uwolnili z tej czwartej niewoli. Każdy Izraelita jest przeto obowiązany wedle sił, zwalczać to bezbożne królestwo Edomitów, rozprzestrzenione na cały świat. Ponieważ jednak nie zawsze, wszędzie i dla wszystkich jest możliwe tego rodzaju tępienie chrześcijan, nakazuje Talmud przynajmniej pośrednio ich zwalczać; mianowicie przez szkodzenie im wszelkiemi sposobami - i tak zmniejszać ich władzę i przygotowywać upadek. Gdzie zaś jest możliwe, żyd może i powinien także mordować chrześcijan bez żadnej litości.

ARTYKUŁ I

NALEŻY CHRZEŚCIJANOM SZKODZIĆ

Żyd ma nakaz szkodzić chrześcijanom wszędzie tak p o ś r e d n i o, nie robiąc dla nich nic dobrego, jak też bezpośrednio, w majątkach i sądach; nie może też przyjść chrześcijaninowi z pomocą, w razie niebezpieczeństwa życia. [89--90]

I. NIE NALEŻY ROBIĆ NIC DOBREGO

Księga Zohar, część I, 25b:

"Ci, którzy starają się dobrze czynić akumowi, ... po śmierci nie zmartwychwstaną."

Wolno niekiedy dobrze czynić chrześcijanom, lecz w tym celu, aby dobrze było samemu Izraelowi: mianowicie dla spokoju i ukrycia nieprzyjaźni.

Majmonides w Hilchot akum, rozdz. X, § 6:

"Będą się wspierali nędzarze pogan z nędzarzami Izraela dla spokoju; nie należy przeszkadzać, aby nędzarze gojów zbierali resztki po kątach, i to także dla spokoju."

(...)

II. NALEŻY SZKODZIĆ NA IMIENIU

Goim, jako niewolnicy, bydlęta służące synom Izraela, należą do żyda życiem swojem i majątkiem. "Życie jego (goja) jest pozostawione (t zn. w ręku żyda), o wiele bardziej jego mienie." Jest to zasadniczy pewnik rabinów. Zupełnie bezkarnie może więc żyd zabierać chrześcijanom rzeczy do nich należące, w każdy sposób: oszustwem i podstępem; i nie należy mówić, że kradnie, czyniąc w ten sposób, lecz że odzyskuje, co jest jego.

Talmud, traktat Baba batra 54b:

"Wszystkie majętności gojów są jakby opuszczone; kto je pierwszy zabiera, ten jest ich panem."

l. Przeto nie wolno ostrzegać mylących się w interesach.

Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 183, art 7:

"Posłał ktoś swego człowieka dla odebrania pieniędzy od akuma; jeżeli akum się pomyli i da więcej, niż się należy, cała nadwyżka należy do posłańca. Hagah. Lecz tylko wtedy (należy dać nadwyżkę posłańcowi), gdyby on sam wiedział o omyłce, zanim oddał panu (który go posłał); w przeciwnym razie i jeżeli oddał (pieniądze omyłkowo otrzymane) panu, wszystkie należy przyznać posyłającemu [posłańca]. [96--97]

2. Nie wolno oddawać rzeczy znalezionej, jeżeli jej właścicielem jest chrześcijanin.

Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 266, art l:

"Rzecz zgubioną akuma, może (żyd) zatrzymać; powiedziane jest bowiem: "rzecz zgubioną brata twego" (oddasz). Kto zaś ją oddaje, przekracza prawo; powiększa bowiem znaczenie przekraczających prawo. Lecz jeżeli ktoś odda ją dla uczczenia Imienia (Boga), aby mianowicie chwalono Izraelitów i stąd wiedziano, że oni są ludźmi bardzo uczciwymi, wtedy jest godzien pochwały."

3. Wolno oszukiwać chrześcijan.

Talmud, traktat Baba kamma 113b:

"Oszukanie jego (goja) jest dozwolone."

Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 156, art 5, Bagah:

"Gdy ktoś (żyd) ma akuma w dobrym interesie, nie wolno innym, według zwyczaju niektórych okolic, współzawodniczyć i prowadzić interesy z tym samym akumem. W innych jednak miejscach nie tak się sądzi: dozwala się bowiem innemu żydowi przyjść do tego samego akuma, jemu pożyczać, z nim handlować, zniszczyć go [97--98] (oszukać), odebrać od niego pieniądze, ponieważ mienie akuma należy uważać za wspólne i jest tego, kto pierwej zabiera. Są jednak tacy, którzy zabraniają (żydowi współzawodniczyć)."

(...)

III. NALEŻY SZKODZIĆ W SĄDACH

l. Dla skazania sądem chrześcijanina, godzi się żydowi użyć wszelkiego rodzaju oszustwa, kłamstwa, a nawet krzywoprzysięstwa. [100-101]

Talmud, traktat Baba kamma 113a:

"Nauka mówi: Gdy Izraelita i goj przyjdą na sąd, jeśli możesz uwolnić go (żyda) według praw Izraela, uwolnij; skarżącemu zaś gojowi powiedz, że tak nakazują nasze prawa. Jeżeli zaś (można uwolnić żyda) według praw narodów ziemi, uwolnij i powiedz: takie są wasze prawa. Jeżeli ani jedno, ani drugie nie jest możliwe, niech działa przeciw niemu (gojowi) podstępnie, jak chce r. I s z m a e l Rabbi A k i b a zaś utrzymuje, że nie należy działać podstępnie, aby przypadkiem nie znieważyć Imienia (Boga Błogosławionego, gdyby żyd został przyłapany na podstępie)."

Że tak rzeczywiście należy rozumieć to sprostowanie r. Akiby, poucza wyjaśnienie na marginesie do tego miejsca:

"Nie ma wcale znieważenia Imienia (Najwyższego), kiedy (goj) nie zauważy, że on (żyd) kłamie."

A nieco dalej, Talmud, traktat Baba kamma 113b, Tosefta

"Nie ma profanacji Imienia (Boga), gdy np. (żyd) kłamliwie mówi spadkobiercy (gojowi): "dałem (jakąś rzecz) twemu ojcu; on zaś umarł" (ty przeto mi ją oddaj); byleby tylko goj nie wiedział, że (żyd) wyraźnie kłamie."

2. Żyd może także krzywoprzysięgać ze spokojnem sumieniem. [101--102]

Talmud, traktat mały Kalla 1b (str. 18):

"Powiedziała jemu: przysięgnij mi. Przysiągł rabbi Akiba swojemi wargami, lecz w sercu swojem natychmiast tę przysięgę unieważnił."

Potem tamże nazwany został rabbi Akiba wielkim, jako ten, któremu sam Bóg wyjawił swoją tajemnicę! Podobne miejsce znajduje się w Szebuot hagahot 6d, r. Aszera:

"Jeżeli prefekt miasta wezwie ich (żydów) do przysięgi, że nie uciekną ani nie wyprowadzą kogoś z miasta, mogą postępować chytrze (krzywo przysięgać), myśląc w sobie, że nie wyjdą dzisiaj, albo że nie uprowadzą kogoś z miasta tylko dzisiaj."

III. NALEŻY SZKODZIĆ NA DOBRACH ŻYCIOWYCH

Żadnym środkiem nie powinni gardzić żydzi w zwalczaniu tyranji czwartej niewoli (chrześcijańskiej), aby się od niej w jakikolwiek sposób uwolnić. Należy więc walczyć z całą chytrością i nie robić nic, coby mogło ich zgubę odwrócić: chorych nie leczyć, rodzącym chrześcijankom nie pomagać, ani uwalniać z największego niebezpieczeństwa życia.

(...)

Majmonides w Hilchot akum, rozdz. X, § 1

"Nie wolno się nad nimi litować; ponieważ powiedziane jest: "Nie będziesz się nad nimi litował". Dlatego, gdyby ktoś zobaczył akuma ginącego lub tonącego w wodzie, niech nie udziela pomocy. Gdyby go zobaczył bliskiego śmierci, niech śmierci nie wyrywa. Ale gubić go własnoręcznie, rzucać głową do studni lub coś temu podobnego, nie godzi się, ponieważ wojny z nami nie prowadzi."

ARTYKUŁ II

CHRZEŚCIJAN NALEŻY MORDOWAĆ

Wreszcie Talmud nakazuje zabijać chrześcijan bez żadnej litości.

Talmud, traktat Aboda zora 26b:

"Heretyków, zdrajców i odstępców należy strącać (do studni), ale nie wyciągać."

Po dodaniu do nich jeszcze ciemięzców, trzymających teraz Izraela w niewoli, będziemy mieli cztery rodzaje tych, których żydzi mają zabijać, a to: zdrajcy, odstępcy, ciemięzcy, wreszcie wszyscy heretycy-chrześcijanie, nie wyłączając nikogo, nawet najlepszego.

(...)

I. NALEŻY MORDOWAĆ ZDRAJCÓW

Jak podaje Talmud, traktat Sanhedrin 59a:

"Rabbi Jochanan mówi: Goj badający prawo winien jest śmierci"

(...)

VIII. MORDERCOM CHRZEŚCIJAN OBIECUJE SIĘ NAJWYŻSZE MIEJSCE W RAJU

Księga Zohar, część I, 38b i 39a:

"W czwartym pałacu raju znajdują się wszyscy, którzy opłakiwali Syjon i Jeruzalem i wszyscy zabójcy pozostałych narodów bałwochwalczych ...I jak purpura [jest] szatą (chlubną i wyróżniającą Boga), tak wyróżnia się i odznacza tych wszystkich, którzy zabijali pozostałe narody czczące bożków."

W takim stanie rzeczy Izraelita nie może nigdy według prawa swego zaniechać tępienia gojów, nie wolno im dać wcale spokoju, nie wolno zostawić żadnego miejsca.

Majmonides w Hilchot akum, rozdz. X, §1:

"Niech nie wchodzą w układy z bałwochwalcami, tak aby im zostawić możność czczenia bożków, ponieważ mówi się : Nie będziesz z nimi zawierał przymierza itd. Lecz albo niech do odstępstwa od kultu nakłonią albo niech zabiją.".

Tamże, rozdział X, §7:

"Gdzie Izraelici górują siłami, niegodziwością jest pozostawiać między nimi jakiegokolwiek bałwochwalcę; jeśliby nawet tylko przypadkowo wśród nas bawił albo z jednego miejsca przyjeżdżał na drugie dla handlu ... ani przejść nie pozwólmy przez ziemię ..."

Wszyscy Żydzi są obowiązani działać wspólnymi siłami , aby zniszczyć wrogich sobie zdrajców; jeśli nie czynnie to przynajmniej finansowo.

Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat §388, art. 16:

"Wydatki zrobione na zgładzenie zdrajcy obowiązani są zwrócić wszyscy mieszkańcy miasta; także ci , którzy uiszczają daninę gdzie indziej."

Żadna uroczystość choćby bardzo wielka nie może przeszkodzić w zabijaniu chrześcijan.

Talmud, traktat Pesachim 49b:

"Powiedział r.Eliezer: naród ziemi dozwala się zabijać w święto pokuty, przypadające na dzień sabatu. Rzekli mu jego uczniowie: Rabbi, powiedz raczej ofiarować. Na to im odpowiedział: Bynajmniej przy ofiarowaniu trzeba odmawiać odpowiednie modlitwy, przy zabijaniu zaś nie ma potrzeby modlitw."

Że w ogóle należy prostaków zabijać jak zwierzęta, ujawnia księga Zohar, część II, 119a:

"I śmierć ich niech będzie z zamknięciem gęby jak bydlęcia, które zdycha, bez głosu i bez słowa."

(...)

XII. MODLITWY ŻYDÓW O ZAGŁADĘ CHRZEŚCIJAN

O tego mściciela Mesjasza wzdychają bezustannie w swoich modlitwach, zwłaszcza które zanoszą w wilję Paschy.

"Wylej gniew twój na narody, które cię nie poznały i na królestwa, które twego imienia nie wzywały; [117-118] wylej na nich gniew twój i szał gniewu twego niech ich ogarnie;prześladuj ich w uniesieniu twojem, i zetrzyj ich pod niebiosami Panie."

"Dokąd-że wreszcie siła twoja będzie w niewoli, a piękność twoja będzie spoczywała w ręku gnębiciela? O Boże! pobudź siłę twoją i gorliwość twoją przeciw nieprzyjaciołom naszym; niech zginie siła ich i niech się przerażą"

"Zgubionym niech będzie odjęta wszelka nadzieja; wszyscy heretycy niech zginą, jakby w jednej chwili; wszyscy nieprzyjaciele narodu twego niech szybko zostaną wycięci; królestwo pychy wyrwij, złam i zniszcz, niech zostaną ujarzmieni wszyscy, prędko, w dniach naszych." [118--119]

W tym samym czasie Książę owego pysznego Imperjum, tak się modli i nakazuje się modlić wszystkim swoim, po całym świecie rozsianym, "zgubionym" i "heretykom":

Módlmy się też i za wiarołomnych żydów: niech Pan i Bóg nasz zedrze zasłonę z serc ich, aby z nami poznali Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wszechmogący, wieczny Boże, który w miłosierdziu swojem nikomu, nawet wiarołomnym żydom, przebaczenia nie odmawiasz, wysłuchaj modlitw naszych za lud ten zaślepiony, aby wreszcie poznał światło prawdy, którem jest Chrystus i z ciemności został wybawion. Przez tegoż Pana...

Jawność. My POLACY (rasowi) jesteśmy u siebie. Żydzi są u nas. 

Dlaczego POLACY dotychczas nie mogą dać sobie rady z żydami, kahałami i Talmudem na terytorium POLSKI?

Być może zrozumienia tej bezradności POLAKÓW nasunie nam poznanie znaczenia nielegalnego symbolu "X", znajdującego się na pieczęci urzędowej (okrągłej) Prezydenta RP (co na pewno powoduje formalną nielegalność tej pieczęci). Masoński znak "X" (zał. 2. poniżej), znajdujący się nielegalnie na pieczęci urzędowej (okrągłej) prezydenta RP (masona/żyda), wskazuje że organ ten ma za zadanie prowadzenia przygotowań i prowadzenia wojny przeciwko chrześcijanom.

"X jako Symbol Transformacji

Tresner idzie na to, że X, reprezentujących rzymską 10, symbolizuje także 10 yuds lub manifestacje, drzewa Żydowskiego kabała Żywota (Sephiroth). Zauważa on, że kandydatem do tego stopnia nosi dwa kordony, jeden w kolorze czarnym, inne białe, które symbolizuje dualizm masońskiej doktryny.
"Fakt, że krzyżują się wzajemnie," Tresner wyjaśnia, "sugeruje związki przeciwieństw i równowagi (Ordo Ab Chao)." 5

"Na skrzyżowaniu", mówi Tresner "tworzą kształt X". X, zauważa, "jest starożytnym symbolem transformacji." 6

"Ten poziom" Tresner stwierdza, "zapewnia duchową wstrząs lub szybko uruchomić w ramach przygotowań do transformacji, wyrafinowanie i redefinicji przyjść." 7
Tresner wybiera jego słowa bardzo uważnie ... i bardzo świadomie. Wierzę, że mówi się, że to kandydaci masońskie stopnia, w którym znak X jest wybitny, jest przygotowanie ich do prowadzenia wojny przeciwko chrześcijanom, oraz sławiące ich Man-King jako wydarzenia proroctw biblijnych prorokował rolki do przodu. Naturalnie, Tresner prawdopodobnie zaprzeczyć to znaczenie, więc zostawiam to do ciebie, drogi czytelniku, rozeznać.

Strona 158 z Monitora Richardsona masonerii, z wyszczególnieniem rytualnego ceremonii Rycerze Wschodu i Zachodu. W tym rytuale, święte słowa Abaddon jest wyrażona. Abaddon jest synonimem imieniu diabła, który prowadzi miliony demonów z dołu piekła dręczyć ziemi w ciągu ostatnich dni.

Jednak masoński autor autorytatywnego Monitorze Richardsona masonerii, bez wątpienia pozwala kota z worka, że tak powiem, szczegółowo, jak podczas tej rytualnej ceremonii stopień Rycerza Wschodu i Zachodu, Święte Słowo jest podane do zebranych członków Loży. To święte słowo jest szokująca: To Abaddon.

Tak, Abaddon jest Święte Słowo dla masońskich Rycerze Wschodu i Zachodu. A Biblia wyjawia, kim Abaddon jest w Objawieniu 09:11:
I miały nad sobą króla, który jest aniołem otchłani, którego imię po hebrajsku Abaddon, ale w języku Creek ma swój imię Apollyon.
W Monitorze Richardsona masonerii okazuje się, że po ogłoszeniu święte słowo, Abaddon, dramat Lodge w tym pamiętnego stopniu zapewnia demonstrację "przeznaczony do reprezentowania koniec świata." 8

Jak bardzo właściwe. Jak bardzo wymowne! "

Ale w nielegalnym masońsko/żydowskim symbolu znajdującym się na pieczęci urzędowej/okrągłej, znajduje się skumulowanie nielegalnych symboli. Faktycznie nielegalny symbol na pieczęci prezydenta RP jest tożsamy z symbolem z zał. 1. poniżej, który jest rozróżnialnym symbolem - jezuitów. Do symbolu "X" u góry, niczym czapka ochronna jest dodany symbol "-". Gdyby tą kreskę, nad symbolem X rozumieć jako czapka ochronna, dla zleconego dla prezydenta obowiązku do przygotowania i prowadzenia wojny przeciwko chrześcijanom, to by znaczyło ze prezydent ma ochronę jezuitów do wykonania tego zadania (czapka ochronna jezuitów rozpięta nad głową prezydenta RP. Czy Jezuici, mogą mieć aż takie możliwości działania? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w artykułach - (linki poniżej):

11/9 - Atak Czarnego Papieża - Generała Zakonu Jezuitów - Adolfa Nicolas.

http://nwonews.pl/artykul,3564,11-9-atak-czarnego-papieza-generala-zakonu-jezuitow-adolfa-nicolas

THE JESUIT ORDER

http://paranormalne.eu/forum/topic/2747-the-jesuit-order/

Order założony przez Ignatius Loyola w 1534 jako militarna ręka Papieża (Roman Catholic Church), który stworzył Illuminati i wszystkie inne "secret societies" i który w dzisiejszym dniu kontroluje już prawie wszystko (każdy rząd świata). Jezuici są najlepiej wykształconymi ludźmi na tej ziemi .... kontrolują oni każdą tajną instytucje (jak CIA, Mossad, SIS, MI5, MI6, KGB itp.), każdy prezydent kraju odpowiada jezuitom, a ci którzy się sprzeciwili są po prostu likwidowani ( jak John F. Kennedy) ... mają oni jeden cel, który zaczyna się powoli wypełniać ... The New World Order nie jest żadną bajką tylko końcowym wypełnieniem sie długoletnich przygotowań i planów żeby zwrócić totalną kontrolę papieżowi i rzymskiemu kościołowi katolickiemu jakie miało one w latach 400-1500 ( aka - the dark ages) ... (prawdziwa)

Piramida Kontroli : http://vaticanassass.../kolvenbach.htm

Książka w której jest wszystko (english) :C

http://www.focusnz.com/tractsforfree/VaticanAssassins.pdf  Copyright © 2008 Pvl Aylinn:

http://vaticanassassins.org/

zał. 1.

39791839d64cb3198bf439271bbda070,0,0

zał. 2.

zał. 3. Oddolna pomoc dla prezydenta RP, do prowadzenia wojny przeciwko chrześcijanom zapewne zapewnia  wojsko - jako dowód zał. 3. flaga generała (po transformacji). http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_flag_Rzeczypospolitej_Polskiej

Prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrodku długości czerwonego pasa, pod godłem Rzeczypospolitej Polskiej, są umieszczone dwie skrzyżowane lufy armatnie, a pod nimi kula. Lufy i kula są koloru żółtego.

100px-POL_Flaga_Generał.svg

Poznacie ich po symbolach! Znaki i symbole rządzą światem, a nie słowa czy prawa!
- Konfucjusz. 

Krystyna Trzcińska

 

KOMENTARZE

 • Szok
  a myślałam, że Talmud to komentarze do Tory a tu takie kwiatki.
 • cytat z talmudu ajwaja
  „Wszystkie nasze przyrzeczenie, przysięgi obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące. Nasze przysięgi i przyrzeczenie na mają żadnej mocy wiążącej nas” – Schulchan Aruch, Edit I 36
 • @
  W zdaniu kończącym notkę jest zawarty cały przekaz dotyczący relacji z Żydami.

  Jeśli mają kahały i td. - w duchu Rzeczypospolitej - niech mają. Jeśli nawet mają te wszystkie sugestie odnośnie gojów itd. - też niech mają.

  Cała kwestia zaczyna się w momencie, gdy występuje relacja Polak - Żyd.
  Wtedy podstawą są polskie zwyczaje i Polska Racja Stanu.
  Jeśli Żydzi nie chcą (nie będą ) się do tego stosować - nie ma dla nich miejsca w Rzeczypospolitej.

  Niemniej - sprawa wymaga szerszego odniesienia, bo dla słabych umysłów jest niejasna i łatwo o podteksty nacjonalne.
 • @Krzysztof J. Wojtas
  A tyle wycia było po wypowiedzi szefa FBI, Bula Osipa Osipowicza a tu ZONK! Skandal w Radiu Olsztyn! Audycja mniejszości niemieckiej o „polskich obozach koncentracyjnych” zdjęta z anteny.... Audycja mniejszości niemieckiej została zdjęta z anteny Radia Olsztyn po tym, jak padły w niej słowa o „polskich obozach koncentracyjnych”. Radio wyemituje przeprosiny za te słowa i nada cykl audycji historycznych - poinformował PAP szef rady programowej.
  Przewodniczący rady programowej publicznego Radia Olsztyn Ireneusz Iwański poinformował PAP, że audycja w języku niemieckim znika z anteny. W czwartek w trybie pilnym zebrała się rada programowa rozgłośni, ponieważ w niedzielnej audycji dla mniejszości niemieckiej kilkakrotnie padło sformułowanie „polskie obozy koncentracyjne”.
  O sprawie poinformowano już Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, poprosiliśmy też o tłumaczenia wszystkich audycji niemieckich nadawanych w tym roku
  — powiedział PAP Iwański. Dodał, że rozgłośnia wyemituje też przeprosiny za to sformułowanie.
  Sformułowanie „polskie obozy koncentracyjne” kilkakrotnie padło w Radiu Olsztyn w minioną niedzielę po godz. 20 w audycji dla mniejszości niemieckiej (audycja prowadzona była po polsku i niemiecku) w czasie wywiadu z autorem filmu „Polskie obozy koncentracyjne” Pawłem Siegerem (dokument „Polskie obozy koncentracyjne” poświęcony jest ofiarom represji komunistycznych i obozom, które powstawały na terenie Śląska od końca II wojny światowej - PAP). Ale nie tylko to sformułowanie oburzyło radę programową radia. W wywiadzie Sieger mówił m.in. o Prusach Wschodnich i ich historii.
  Pruska tragedia to nie są te masowe morderstwa dokonywane na ludności cywilnej, to nie są masowe gwałty, to nawet nie są rabunki, których się dopuszczali żołnierze radzieccy. To wszystko to nie jest tragedia pruska. (…) (Pruska tragedia) to 25 lutego 1947 likwidacja państwa Pruskiego (stało się to dekretem nr 46 Alianckiej Komisji Kontroli - PAP). Z politycznej mapy świata zostało usunięte państwo, nielegalnie, z pogwałceniem prawa międzynarodowego. (…) Rozpoczęła się długofalowa repolonizacja państwa. Do macierzy powróciło coś, co do tej macierzy nigdy nie należało
  — mówił Sieger, który w dalszej części rozmowy stwierdził, że winien nadejść „koniec chowania się”.
  Niech Polacy, niech Ukraińcy wiedzą, że to nasza ziemia, nasze Prusy, nasza tradycja. Trzeba walczyć o swoje
  — mówił Sieger.
  Iwański powiedział PAP, że rada programowa „na tym etapie nie zajmuje się wypowiedziami pana Siegera”.
  Może winna ocenić je prokuratura, nie my
  — przyznał.
  Audycję dla mniejszości niemieckiej przygotowało Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach.
  W związku z wyemitowaniem tego wywiadu w czwartek prezes i zarazem redaktor naczelny Radia Olsztyn Mariusz Bojarowicz wydał oświadczenie, w którym napisał, że „wyraża ubolewanie” z powodu zaistniałej sytuacji.
  Jednocześnie zwróciłem się do Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur z żądaniem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, od czego uzależniam formę dalszej współpracy ze Związkiem
  — napisał w oświadczeniu Bojarowicz.
  Bojarowicz powiedział PAP, że wyemitowanie „niefortunnego i nieprzemyślanego kompletnie wywiadu” to efekt niedopatrzenia.
  Może zabrakło rozwagi, na pewno autorowi zabrakło doświadczenia
  — przyznał i dodał, że dla równowagi w piątek rano na antenie Radia Olsztyn zostanie wyemitowana audycja z udziałem szefa regionalnego IPN i przedstawiciela mniejszości niemieckiej, zaś w niedzielę wieczorem o powojennych obozach będą mówili polscy historycy.
  Audycję emitowaną w języku niemieckim Radio Olsztyn kupuje od Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach. Za jedną audycję Radio Olsztyn płaci Stowarzyszeniu 150 zł, a pensje dziennikarzy wypłacane są z dotacji dawanych Stowarzyszeniu przez Instytut ds. Stosunków Międzynarodowych w Stuttgarcie.
  Przewodniczący Stowarzyszenia Henryk Hoh powiedział PAP, że wyemitowana w ostatnią niedzielę audycja była „niefortunna i nie jest oficjalnym stanowiskiem Stowarzyszenia”.
  Błędem było to, że coś takiego poszło na antenie. Materiał zrobił nasz współpracownik, który jest Niemcem mieszkającym w Polsce od kilku lat. Może on tego do końca nie zrozumiał, nie zorientował się, że były to kontrowersyjne treści. Pewnie obywatel Polski by czegoś takiego na antenę nie puścił
  — powiedział Hoh. Nie potrafił on wyjaśnić PAP, czy i kto słuchał audycji przed emisją. Dodał jedynie, że zgodnie z umową między Związkiem, a rozgłośnią audycja została dostarczona do radia na kilka dni przed emisją (w czwartek).
  To, co mówił bohater wywiadu, to są jego własne poglądy, a nie nasze. Moim zdaniem to tego pana powinno się odpytywać i to on się powinien tłumaczyć z tego sformułowania, a nie my
  — powiedział Hoh. Przyznał, że powodem nagrania wywiadu z Pawłem Siegerem była jego obecność na spotkaniu członków ziomkostwa zrzeszającego byłych mieszkańców Prus Wschodnich. Spotkania takie odbywają się w regionie od lat; ostatnie, z gościnnym udziałem Siegera, odbyło się przed dwoma tygodniami w Mrągowie.
  Zarówno Bojarowicz jak i Hoh podkreślili, że audycje niemieckie emitowane są na antenie Radia Olsztyn od 14 lat i nigdy dotąd treści w nich prezentowane nie budziły kontrowersji.
  Przeciwnie, wiele razy rada programowa stawiała je za wzór tego, jak powinny wyglądać audycje dla mniejszości
  — podkreślił Bojarowicz.
  Hoh powiedział PAP, że mniejszość niemiecka w warmińsko-mazurskim liczy ok. 20 tys. osób, z czego ok. 10 tys. jest zrzeszonych w związkach i stowarzyszeniach mniejszościowych działających w każdym z powiatów regionu.
  W ubiegłym roku Radio Olsztyn musiało tłumaczyć się Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji z treści prezentowanych w audycjach dla mniejszości ukraińskiej, w czasie których m.in. czczono rocznicę urodzin Stepana Bandery.
  PAP/mall Ps. Za sprawą żydodojczoukrokomuny, Polska, kraj do rozparcelowania w ciągu najbliższych lat..To przygotowanie Polski pod rozwałkę, ostateczny rozbiór!
  Tak się kończy dawanie głosu tzw. mniejszości niemieckiej w Polsce. Polskie służby powinny zająć się tzw.mniejszością niemiecką a także Radiem Olsztyn. Tam zebrało się dziwne towarzystwo ukroniemieckie. Ukarać i rozpędzić. Zlikwidować organizację antypolską o nazwie "Mniejszość Niemiecka i Ukraińska w Polsce" Traktować ich tak, jak traktu się mniejszość polską za Odrą czy Sanem. Ich pozycja prawna w Polsce taka jak Polaków w Niemczech i na Ukrainie.
 • Jestem pełen uznania dla Pani Krystyny Trzcińskiej za bardzo profesjonalne,
  naukowe i metodologiczne podejście do trudnego tematu relacji polsko -żydowskich. Niemniej uważam , iż zwykły czytelnik tego "nie połknie". Powinniśmy rozwiązując trudne kwestie nie przejść zbytnio swoimi działaniami na pozycje szowinistyczne, co przyniesie nam odwrotny skutek od zamierzonego. Musimy pamiętać o tym , iż największymi "antysemitami" są Żydzi wyznaczeni do tej roli przez Kahał.

  Suma sumarum uważam , iż my w Polsce nie wiele możemy na razie sami zrobić, by znacząco poprawić i zasadniczo zmienić dolę Polaków w Polsce. Zresztą nie jesteśmy w tym względzie osamotnieni . Podobnie jest w USA i w innych europejskich i pozaeuropejskich krajach skolonizowanych przez syjonistyczną światową tajną władzę. Żadna władza na świecie do tej pory dobrowolnie nie oddała władzy swoim przeciwnikom . Stąd liczenie, iż w Polsce coś takiego się stanie nie jest racjonalnie uzasadnione. Jest idealistyczne , lecz nierealne.

  Co w takim razie mamy w tej sytuacji robić ? Sądzę , iż powinniśmy czekać na rozwój sytuacji na świecie i odbudować świadomość Polaków.
  Swoje stanowisko w tej kwestii zawarłem w moim manifeście / odezwie do Polaków :

  https://opolczykpl.wordpress.com/2015/01/22/manifest-odezwa-dysydenta-komandosa-michala-jarzynskiego-do-polakow/

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY