Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2742 komentarze

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

Szczegóły bojkotu „wyborów”, przez NARÓD POLSKI (rasowy)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Poznacie ich po symbolach! Znaki i symbole rządzą światem, a nie słowa czy prawa! - Konfucjusz.

Być może obecnie, jest już ostatnia szansa dla NARODU POLSKIEGO (rasowego), przeprowadzenia „akcji” odzyskania od okupanta izraelskiego, władzy na terytorium POLSKI, w sposób pokojowy (bezkrwawy).

 

Dlatego postanowiłam włączyć się do akcji, czyli napisać kilka postów pomocnych, dla odzyskania władzy w POLSCE, ale tylko w sposób pokojowy, gdyż taka możliwość faktycznie obecnie jeszcze istnieje i dotychczas nie była wykorzystywana. Zapewne dlatego, że tego okupant – nie chce, aby POLACY, taką możliwość znali i aby z tej możliwości skorzystali.

 

Żydzi zawłaszczyli "władzę" na Świecie, wszędzie w podobny sposób, czyli poprzez nielegalne wprowadzenie symboli masońskich, żydowskich, Illuminati, NWO, do symboli narodowych państw, które udzieliły żydkom schronienia i gościny.

Korzystając z gościnności PAŃSTW ŚWIATA,  żydzi już z samego założenia nieśli tym narodom śmierć, grabież, gwałt, gdyż zamierzali w tych państwach przejąć władzę, przy pomocy talmudycznego prawa, w którym podstęp, mordy, zabójstwa, grabież, oszustwa itp zbrodnie i przestępstwa, dokonywane przez żydów na tzw "gojach", było czynem chwalebnym i bezkarnym.

 

Poznacie ich po symbolach! Znaki i symbole rządzą światem, a nie słowa czy prawa!

 

Skoro zawłaszczenie władzy na świecie przez masonów/żydów nastąpiło przy pomocy symboli masońsko/żydowskich, wprowadzonych nielegalnie, do symboli narodowych PAŃSTW ŚWIATA, przy pomocy: 1) Talmudu, 2) pod jurysdykcją talmudyczną, stosowaną przez zamieszkałych tam masonów/żydów, wobec ludności rodzimej,  3) i żydowskiego planu przejęcia władzy na świecie zawartego w Protokołach Lucyfera, to w jaki sposób NARODY ŚWIATA powinny bronić się przed inwazją, pasożyta żydowskiego na swoim terytorium?

Narody Świata powinny bezwzględnie, w trybie natychmiastowym, pousuwać nielegalnie wprowadzone masońsko/żydowskie symbole, z symboli narodowych swoich państw i wypędzić ze swego terytorium - pasożyta żydowskiego. 

Taki obowiązek i światowy nakaz obowiązuje również - NARÓD POLSKI. 

W związku ze znaczeniem symboli narodowych,  mających bezpośredni wpływ na to, kto rządzi NARODEM, to jeśli NARÓD POLSKI chce przejąć władzę na terytorium POLSKI, od okupanta żydowskiego, musi bojkot „wyborów”  uzupełnić symbolami narodowymi POLSKI, czyli flagą biało/czerwoną.

Czyli w dniu wyborów, NARÓD POLSKI wykazuje swoją ilość i zjednoczenie, czyli siłę, poprzez posiadanie choćby jednego symbolu Narodowego, jakim jest kolor biało-czerwony.

Tą walkę na symbole narodowe w dniu wyborów wskazałam poniżej w punktach:  

 1. POLACY w dniach wyborów nie pobierają kart do głosowania „żeby nie wiem, co”!

 2. Masoni/żydzi przejętą władzę na Świecie, oznaczają symbolami. Jak to podstępnie zrobili w otoku pieczęci urzędowej (okrągłej), nielegalnie wprowadzając, nielegalny masońsko/żydowski symbol do otoku i do godła. Dlatego zgodnie z mottem mego niniejszego posta, wskazanym na jego wstępie: „Poznacie ich po symbolach! Znaki i symbole rządzą światem, a nie słowa czy prawa!", chciałabym poprosić NARÓD POLSKI, aby w dniu wyborów nie siedział w domu, tylko żeby rodziny POLSKIE (rasowe) wyszli na spacer w kierunku punktu wyborczego, ale żeby nie wchodzili do środka, tylko żeby w tym dniu, na spacerze porozmawiali z POLAKAMI, na tematy POLSKI z radością, gdyż im więcej POLAKÓW uprawnionych do głosowania w naszym punkcie nie pobierze kart do głosowania, to tym większe jest prawdopodobieństwo, że jako NARÓD POLSKI, zdelegitymizujemy nielegalną władzę, masońsko/żydowskiego okupanta na terytorium POLSKI.

 3. Bardzo bym prosiła NARÓD POLSKI, aby w ramach możliwości właśnie tego dnia pobrał ze sobą flagi biało czerowne, lub biało - czerwone opaski na rękaw lub we włosy, albo szalik biało czerwony, szarfę, krawat. Chętnie też, kto ma taką możliwość, aby wziął ze sobą kwiaty. Ten radosny bojkot wyborów przez NARÓD POLSKI (rasowy), powinien skutkować zwycięstwem NARODU POLSKIEGO, czyli przejęciem władzy od masonów/żydów, zgodnie z uprawnionymi zadziałaniami przedstawiciela NARODU POLSKIEGO, będącego POLAKIEM (rasowym) – Tadeusza Cichockiego.

 4. Dzień „wyborów” przygotowany przez masonów/zydów, powinien tym razem skutkować, odzyskaniem władzy przez NARÓD POLSKI. Do tego sukcesu potrzebna jest tylko: mobilizacja POLAKÓW (rasowych) i dyscyplina dotycząca – bojkotu wyborów, jak to opisałam, zarówno w tym poście jak i w innych, które wskazuję poniżej:

   

 Rozszerzenie informacji, można znaleźć pod linkami wskazanymi poniżej:

 1. POLAKU (rasowy): Udział w wyborach, to zdrada Ojczyzny!!

 2. LOL! Tymiński: sam napisał artykuł i sam się skompromitował!

 3. REWOLUCJA NARODOWA poprzedzona bojkotem wyborów?

 4. Bojkotując „wybory” - zdelegitymizujemy władzę w POLSCE

 5. REWOLUCJA NARODOWA: bojkot wyborów na żydowskiego prezydenta

 6. Powody bezskuteczności protestów i strajków POLAKÓW.

 7. Ukraina, pod jurysdykcją talmudyczną

 8. Żydzi wprowadzili w POLSCE jurysdykcję talmudyczną

 9. Dlaczego POLACY wezmą udział w REWOLUCJI NARODOWEJ 2015?

 10. ODEZWA DO NARODU POLSKIEGO

 11. POLSKA REWOLUCJA NARODOWA 2015

 12. Sposób POLAKÓW, na odzyskanie władzy na terytorium POLSKI.

 13. Migiem!! Przeprowadźmy legitymizację władzy w POLSCE!!!

 14. Bujaj się Seremet, ze swoim prywatnym podpisem!

 15. Czy w POLSCE "prezydent" wydaje nieistniejące akty prawne?

 16. Czy Seremet działa pod fałszywą pieczęcią urzędową?

 17. TALMUDYCZNE WROGIE NAKAZY/ZAKAZY

 18. Na kogo POLACY nie mogą głosować?

 19. Jak POLACY ukarzą masonów?

 

 

W poście POLAKU (rasowy): Udział w wyborach, to zdrada Ojczyzny!! opisałam, że bojkot „wyborów” Narodu POLSKIEGO na masońsko/żydowskiego prezydenta na okupowanym przez Izrael terytorium POLSKI, polega na niepobieraniu kart do głosowania, „żeby nie wiem, co”!!

 

Gdyby Naród POLSKI zastosował się do mego wezwania zawartego w niniejszym poście w całości, to mielibyśmy sytuację, że większość osób uprawnionych do głosowania, nie głosowałaby, a tym samym NARÓD POLSKI zdelegitymizowałby masońsko/żydowskiego uzurpatora do sprawowania rządów w POLSCE.

 

Po wyborach: PATRIOCI POLSCY, sprawdzą w internecie i wyliczą:

 

 1. ile osób na terytorium POLSKI, było uprawnionych do głosowania,

 2. ile osób głosowałao za okupacją Izraela na terytorium POLSKI, 

 3. gdyby po odjęciu od liczby uprawnionych osób do głosowania, liczbę osób które głosowały, różnica była wyższa od liczby osób, które pobrały karty do głosowania ( pkt. 1 - pkt. 2; różnica > pkt. 2), to by znaczyło że obecna nielegalna masonsko żydowska władza na terytorium POLSKI została zdelegitymizowana w wyborach przez NARÓD POLSKI, a to znaczy, że już nie korzysta z domniemania legalności i prawomocności. W tak udokumentowany sposób NARÓD POLSKI może już oficjalnie, legalnie, wymówić posłuszeństwo, nielegalnej, uzurpatorskiej władzy masońsko/żydowskiej na terytorium POLSKI.

 

 

 

 

 

Naród POLSKI – nie może nie mieć określonego przywódcy jednoosobowego, żeby nie dopuścić kolejny raz do przejęcia władzy na terytorium POLSKI przez żydowskich arcybiskupów i biskupów i masonów/żydów. 

Moim zdaniem POLACY (rasowi) przed wyborami, które mają patriotyczny obowiązek zbojkotować, powinni poznać na ten czas istniejacego przywódcę POLSKI, którego wskazań potrzebnych do zwycięstwa, powinni słuchać.

Moim zdaniem takim przedstawicielem, przywódcą NARODU POLSKIEGO może być i na tą chwilę jest:

 

Tadeusz CICHOCKI

Ul. Radosna 1

05-500 Piaseczno

Tel./fax.: (22) 756-16-41

Tel.: 728-203-767

E-mail: tcichocki@tcichocki.pl

www.tcichocki.pl

 

Tutaj link list otwarty Tadeusza CICHOCKIEGO do Narodu Polsskiego. 

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

 

Gdyby oryginału nie można było pobrać, np. u mnie na komputerze wychodzi błąd: 509 limit transferu został przekroczony, to proszę chwilowo, pobrać kopię, listu otwartego Tadeusza Cichockiego do Narodu POLSKIEGO, czyli kliknać TUTAJ . Nie wiem, czy jest to ostatnia wersja.

 

Ponadto kopia nie jest dobrze sformatowana, co znaczy że trochę gorzej będzie czytać treść listu Tadeusza Cichockiego, skierowanego do Narodu POLSKIEGO, ale jednak treść listu można poznać.

 

Poniżej napiszę trochę informacji rozszerzających, które mogą się wydawać w tym momencie, nie na temat, ale tak nie jest.

 

 

 

Jestem pewna, że żadna matka POLKA (rasowa) nie da swego syna, czy nawet córki, dla potrzeb prowadzenia wojny żydowskiej. Która w swoim założeniu ma służyć zabijaniu niewinnych Słowian, przez masońsko/żydowskiego talmudycznego agresora, okupanta terytorium POLSKI, który dla swoich zwyciestw chce się posłużyć SŁOWIAŃSKIMI dziećmi (mężczyznami, a być może i kobietami), w celu grabienia terytoriów narodów, do przejecia przez żydowskiego pasożyta.

 

NARÓD POLSKI nie może dopuścić do żydowskiej hucpy, polegającej na wydaniu bezskutecznego (arbitralnego) nakazu masońsko/żydowskiego, zatytułowanego „powołania do wojska” (lub trochę inaczej zatytuowanego nie sprawdziłam), w celu udziału dzieci NARODU POLSKIEGO, w nie POLSKIEJ wojnie. A w celu udziału w wojnach agresorskich żydowskiego okupanta, prowadzonych na Ukrainie, której terytorium żydzi chcą przejąć, zawłaszczyć, a w następnej kolejności być może i terytorium Polski itd.

 

Dlatego POLACY muszą obalić domniemanie legalności, prawomocności obecnej „władzy” masońsko/żydowskiej na terytorium POLSKI, jeszcze przed wysłaniem takich wezwań przez okupanta do NASZYCH POLSKICH dzieci, przez zdelegitymizowanie tej "władzy" w „wyborach”, które sami masoni/żydzi arbitralnie naznaczyli.

 

NARÓD POLSKI (rasowy) nie może dopuścić do sytuacji, kiedy to nasze bezbronne dzieci, otrzymają bezskuteczne żydowskie „świstki”, nie mające mocy władczej, a tylko w treści arbitralnie, wzywające do stawienia się w jednostkach wojskowych na terytorium POLSKI, które to Jednostki Wojskowe, faktycznie w całości są przejęte przez Izraelskiego okupanta.

 

O bezskuteczności obecnej „władzy” masońsko/żydowskiej na terytorium POLSKI napisałam w moich poniżej wskazanych postach:

 

 1. Czy w POLSCE "prezydent" wydaje nieistniejące akty prawne?

 2. Czy Seremet działa pod fałszywą pieczęcią urzędową?

 3. Bujaj się Seremet, ze swoim prywatnym podpisem!

 4. Jak POLACY ukarzą masonów?

 5. Migiem!! Przeprowadźmy legitymizację władzy w POLSCE!!!

   

Od 1927 r (rozporządzenie prezydenta Mościckiego o godle) na terytorium POLSKI, żadna „władza” (zawsze masońsko/żydowska) nie wydała – ani jednego ważnego aktu prawnego, ani decyzji. Wprost niewiarygodne, ale taka prawda.

 

Ze względu na bezskuteczność pieczęci urzędowej (okrągłej), do otoku której masoni/żydzi nielegalnie wprowadzili symbole masońsko/żydowskie, którymi to nielegalnymi, bezskutecznymi, pieczęciami posługują się do nadal. Co oznacza brak ważnej pieczęci na „fabrykowanych” dokumentach. Czyli że „władza” masońsko/żydowska na terytorium POLSKI, nigdy nie mogła wydać ani jednego ważnego aktu prawnego i dokumentu, który by uzyskał moc dokumentu urzędowego, będącego dowodem na okoliczność treści nim zaświadczonej. Dlatego władza masońsko/żydowska na terytorium POLSKI nigdy nie była i nie jest właściwa do załatwiania spraw NARODU POLSKIEGO, czyli nie uzyskała uprawnienia do legalnego sprawowania władzy na terytorium POLSKI, podlegającego wykonaniu.

 

Żydzi/masoni mogą tylko pozorować sprawowanie „władzy” na podstawie Talmudu, czyli stosując wobec POLAKÓW – jurysdykcję talmudyczną. Masońsko/żydowskie media zawsze nielegalną masońskao/zydowska władzę bezprawnie tytułują: Prezydent, Premier, ministrowie itd. Co powoduje ten skutek, że ta nielegalna "władza", korzysta z domniemania legalności i prawomocności.

 

Podczas gdy prawdą jest, że nikt nie był uprzejmy sprawdzić czy ten "Prezydent", "Premier", "minister", ma ważny akt powołania, na to stanowisko. Masoni/żydzi jednak nie mają ważnych powołań na zajmowane stanowiska, upoważniających ich do sprawowania władzy, którą faktycznie sprawują  - nielegalnie.

 

Jeden z dowodów na tą okoliczność znalazłam w internecie na stronie domowej Marka Papały. Akt mianowania Marka Papały na nadinspektora Policji. Akt ten jest oczywiscie – bezskuteczny.

 

 

Marek Papała nie był skutecznie powołany na nadinspektora POLICJI. Nie mógł być z tego powodu skutecznie powołany na Komendanta Głównego POLICJI i nie mogł być też skutecznie wydalony z Komendanta Głównego POLICJI. Marek Papała w Komendzie Głównej Policji nie otrzymał ani jednego ważnego dokumentu, na żadnym z zajmowanych stanowisk służby. Kiedy Marka Papałę rzekomo Cimoszewicz „wydalał” ze służby, istnieje prawdopodobieństwo, że Marek papała zażądał wydania mu ważnego dokumentu wydalenia ze służby, jako komendanta Głównego POLICJI, gdyż chciał mieć choćby jeden ważny dokument, dla potrzeb podjęcia nowej pracy. Czy daletego Marek Papała został zamordowany? W zbiorze dokumentów z przebiegu służby jakie ma na swwojej stronie MarekPapala.pl, nie ma żadnego aktu wydalenia ze służby. Zapewne Marek Papała nie otrzymał ważnego dokumentu wydalenia ze służby, a w zamian postanowiono go zlikwidować, żeby było po problemie?

 

http://marekpapala.pl/dokumenty/mianowanie_komendant_gl.jpg

 

 

 

Podpis Cimoszewicza pod aktem powołania Marka Papały na Komendanta Głównego Policji nie może być nawet ważnym podpisem prywatnym, a cóż dopiero służbowym, który musi mieć jednocześnie trzy elementy: imię, nazwisko (czytelne) i stanowisko służbowe lub pieczęć stanowiskowo imienną, której – brak. Ponadto, jest jeszcze mnóstwo innych błędów formalnych i merytorycznych w piśmie powołania Marka Papały na Komendanta Głównego Policji. Akt powołania Marka Papałę na Komendanta Głównego POLICJ na pewno jest – bezskuteczny! Komu zależało najbardziej: Kwaśniewskiemu, Cimoszewiczowi, na ukryciu: 1) przestępstwa służbowego polegającego na wydaniu Markowi Papale bezskutecznego aktu powołania do służby na określonym stanowisku, 2) przestępstwa politycznego, 3) bezskutecznych rządów, okupanta Izraelskiego na terytorium POLSKI?

 

Kawałek kartki papieru, nie będący aktem prawnym nie podlega wykonaniu ani zaskarżeniu. Natomiast żydzi tak sfabrykowane „papierki”, przekazują nielegalnie wykonaniu. Przykład Marka Papały – pełnił faktycznie funkcję – Komendanta Główwnego Policji na terytorium POLSKI.

 

 

THE JESUIT ORDER

 

http://paranormalne.eu/forum/topic/2747-the-jesuit-order/

 

Order założony przez Ignatius Loyola w 1534 jako militarna ręka Papieża (Roman Catholic Church), który stworzył Illuminati i wszystkie inne "secret societies" i który w dzisiejszym dniu kontroluje już prawie wszystko (każdy rząd świata). Jezuici są najlepiej wykształconymi ludźmi na tej ziemi .... kontrolują oni każdą tajną instytucje (jak CIA, Mossad, SIS, MI5, MI6, KGB itp.), każdy prezydent kraju odpowiada jezuitom, a ci którzy się sprzeciwili są po prostu likwidowani ( jak John F. Kennedy) ... mają oni jeden cel, który zaczyna się powoli wypełniać ... The New World Order nie jest żadną bajką tylko końcowym wypełnieniem sie długoletnich przygotowań i planów żeby zwrócić totalną kontrolę papieżowi i rzymskiemu kościołowi katolickiemu jakie miało one w latach 400-1500 ( aka - the dark ages) ... (prawdziwa)

Piramida Kontroli : http://vaticanassass.../kolvenbach.htm 

Książka w której jest wszystko (english) :C 

http://www.focusnz.com/tractsforfree/VaticanAssassins.pdf  Copyright © 2008 Pvl Aylinn:

http://vaticanassassins.org/

 

 

 

W otoku zaznaczonym na czerwono znajduje się nielegalny masońsko/żydowski znak, powodujący wadę formalną - brak ważnej pieczęci urzędowej okrągłej na dokumencie.

 

Akt prawny (definicja):

 • rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony.

 • rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub inna czynność prawna).

 

Pieczęć urzędowa (okrągła) - jest to:

 

 1. znak własnościowy osób prawnych, stanowiący świadectwo wiarygodności, nadający moc prawną pismu lub dokumentowi.

 2. jest również środkiem zabezpieczającym nienaruszalność zamkniętego pisma lub dokumentu.

 

Odcisk pieczęci umieszczany jest na dokumentach, które zgodnie z odrębnymi przepisami, wymagają tego dla swej ważności.

 

Legalna postać „pieczęci urzędowej" zawarta została w art. 16c ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jednolity: DzU z 2005 r. nr 235, poz. 2000).

 

Z przepisu tego wynika, że cyt.: „Urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci".

 

Masoni/żydzi „rządzą” na terytorium POLSKI, a praktycznie POLSKĘ: grabią, łupią, tylko dlatego że POLACY nie stawiają jakiegokolwiek skutecznego OPORU.

 

W 2015 r byłam na konferencji na Stadionie Narodowym (w warszawie), na której między innymi referat wygłosił pracownik Centralnego Ośrodka Informatyki MSW, który jako informatyk pracował przy nowym scentralizowanym systemie komputerowym dla administracji do wykorzystania na całym terytorium POLSKI. Prelegent ten, na konferencjiwspomniał, że wszystkie dokumenty tworzone w POLSCE są wadliwe. Dokumenty wadliwe z powodów formalnych, to przeciez nic innego, jak inaczej mówiąc nieistniejące dokumenty, czyli – bezskuteczne. Za wydawanie wadliwych dokumentów obywatelom należy się odszkodowanie. Naród POLSKI płaci podatki w dobrej wierze, będąc przekonany że dla ważnej „władzy”, a skoro jest inaczej, to Izrael musi POLSCE, POLAKOM zapłacić odszkodowanie za wydawanie NARODOWI POLSKIEMU bezskutecznych aktów prawnych, nie podlegających wykonaniu, a które komornicy np. wykonywali. Na terytorium POLSKI nielegaalna władzę sprawują masoni/zydzi, działając wegług nakazów/zakazów Izraela, stosując wobec POLAKÓW nielegalnie jurysdykcje talmudyczna oparta na Talmudzie jako prawie w zamian stosowania wobec POLAKÓW prawa krajowego.

 

POLACY nie mając możliwości opłacenia podatków naliczanych przez nielegalną władzę okupanta żydowsiego, popełniali – samobójstwa, z trosk, biedy, wycięńczenia, popadali w różne choroby, szybciej umierali np. z głodu, wycienczenia, na zawał serca, wylew krwi do mózgu itp.

 

Z opisanych wyżej nielegalności pieczęci urzędowej (okrągłej) wynika fakt niepodważalny, że Konstytucja RP jest bezskuteczna, gdyż osoby które ja „wydały”, nie były władzą właściwą, nie miały ważnych powołań do pełnienia służby, na zajmowanym stanowisku. Dlatego dzieci NARODU POLSKIEGO (rasowego) nie obowiązuje art. 85 Konstytucji RP ani żaden inny art. Konstytucja jest – bezskutecza z powodów formalnych, nie została podpisana przez upoważnione osoby i jako akt prawny nie została potwierdzona ważna pieczęcią urzędową (okrągłą), co powoduje ten skutek, że Konstytucja RP z powodów formalnych jest – nieaktem!!

 

Art. 85. Konstytucji RP.

 1. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.

 2. Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa.

 3. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie.

 

 Na Twitterze znalazłam taką sentencje zapisana przez illuminati: w znaczeniu:

 

„nie ten winny, kto zlecił, tylko ten, kto czyn bezprawny wykonał”.

 

Czyli że żydzi/masoni wysyłając do dzieci Narodu POLSKIEGO nielegalne powołania do służby wojskowej, nie byliby winni, a tylko winny jest NARÓD POLSKI, który z własnej woli, bez ważnego upoważnienia z dokumentów wysłał swoje dzieci na śmierć, aby ginęły za żydowskiego agresora, będącego okupantem na terytorium POLSKI.

 

Kontakt z obecnym przywódcą NARODU POLSKIEGO:

Tadeusz CICHOCKI

Ul. Radosna 1

05-500 Piaseczno

Tel./fax.: (22) 756-16-41

Tel.: 728-203-767

E-mail: tcichocki@tcichocki.pl

www.tcichocki.pl

 Autor: Krystyna Trzcińska

KOMENTARZE

 • @Pope Nimrod 23:57:24
  Dziękuję bardzo. Właśnie czytam dopiero pierwszy link. Z poniższego zacytowanego fragmentu wynika (jak dla mnie), że prezydent RP ma masoński stopień, w którym znak X jest wybitny, którego zadanie w okresie transformacji polega na przygotowaniu, do prowadzenia wojny przeciwko chrześcijanom.

  Kandydaci wybierani na prezydenta, tym samym z samej pieczęci urzędowej prezydenta (nielegalnej), mają obowiązek zniszczenia chrześcijan. Którego z kandydatów wybieramy do zniszczenia na terytorium POLSKI - chrześcijan?

  "X jako Symbol Transformacji

  Tresner idzie na to, że X, reprezentujących rzymską 10, symbolizuje także 10 yuds lub manifestacje, drzewa Żydowskiego kabała Żywota (Sephiroth). Zauważa on, że kandydatem do tego stopnia nosi dwa kordony, jeden w kolorze czarnym, inne białe, które symbolizuje dualizm masońskiej doktryny.
  "Fakt, że krzyżują się wzajemnie," Tresner wyjaśnia, "sugeruje związki przeciwieństw i równowagi (Ordo Ab Chao)." 5

  "Na skrzyżowaniu", mówi Tresner "tworzą kształt X". X, zauważa, "jest starożytnym symbolem transformacji." 6

  "Ten poziom" Tresner stwierdza, "zapewnia duchową wstrząs lub szybko uruchomić w ramach przygotowań do transformacji, wyrafinowanie i redefinicji przyjść." 7
  Tresner wybiera jego słowa bardzo uważnie ... i bardzo świadomie. Wierzę, że mówi się, że to kandydaci masońskie stopnia, w którym znak X jest wybitny, jest przygotowanie ich do prowadzenia wojny przeciwko chrześcijanom, oraz sławiące ich Man-King jako wydarzenia proroctw biblijnych prorokował rolki do przodu. Naturalnie, Tresner prawdopodobnie zaprzeczyć to znaczenie, więc zostawiam to do ciebie, drogi czytelniku, rozeznać.

  Strona 158 z Monitora Richardsona masonerii, z wyszczególnieniem rytualnego ceremonii Rycerze Wschodu i Zachodu. W tym rytuale, święte słowa Abaddon jest wyrażona. Abaddon jest synonimem imieniu diabła, który prowadzi miliony demonów z dołu piekła dręczyć ziemi w ciągu ostatnich dni.

  Jednak masoński autor autorytatywnego Monitorze Richardsona masonerii, bez wątpienia pozwala kota z worka, że tak powiem, szczegółowo, jak podczas tej rytualnej ceremonii stopień Rycerza Wschodu i Zachodu, Święte Słowo jest podane do zebranych członków Loży. To święte słowo jest szokująca: To Abaddon.

  Tak, Abaddon jest Święte Słowo dla masońskich Rycerze Wschodu i Zachodu. A Biblia wyjawia, kim Abaddon jest w Objawieniu 09:11:
  I miały nad sobą króla, który jest aniołem otchłani, którego imię po hebrajsku Abaddon, ale w języku Creek ma swój imię Apollyon.
  W Monitorze Richardsona masonerii okazuje się, że po ogłoszeniu święte słowo, Abaddon, dramat Lodge w tym pamiętnego stopniu zapewnia demonstrację "przeznaczony do reprezentowania koniec świata." 8

  Jak bardzo właściwe. Jak bardzo wymowne! "
 • @Pope Nimrod 00:34:48
  THE JESUIT ORDER http://paranormalne.eu/forum/topic/2747-the-jesuit-order/

  Order założony przez Ignatius Loyola w 1534 jako militarna ręka Papieża (Roman Catholic Church), który stworzył Illuminati i wszystkie inne "secret societies" i który w dzisiejszym dniu kontroluje już prawie wszystko (każdy rząd świata). Jezuici są najlepiej wykształconymi ludźmi na tej ziemi .... kontrolują oni każdą tajną instytucje (jak CIA, Mossad, SIS, MI5, MI6, KGB itp.), każdy prezydent kraju odpowiada jezuitom, a ci którzy się sprzeciwili są po prostu likwidowani ( jak John F. Kennedy) ... mają oni jeden cel, który zaczyna się powoli wypełniać ... The New World Order nie jest żadną bajką tylko końcowym wypełnieniem sie długoletnich przygotowań i planów żeby zwrócić totalną kontrolę papieżowi i rzymskiemu kościołowi katolickiemu jakie miało one w latach 400-1500 ( aka - the dark ages) ...(prawdziwa) Piramida Kontroli :http://vaticanassass.../kolvenbach.htmKsiążka w której jest wszystko (english) :http://www.focusnz.com/tractsforfree/VaticanAssassins.pdf Copyright © 2008 PvlAylinn:
 • @Pope Nimrod 00:34:48
  http://bit.ly/1cYsJQz
 • To o czym pisze Pani Krystyna Trzcińska uważam za niezmiernie ważne i istotne.
  Ze swojej strony zachęcam wszystkich Internautów do poznawania nowych dziedzin wiedzy , w tym przypadku "Ponerologii Politycznej", bowiem ta nowa wiedza jest świetnym narzędziem do samorozwoju i lepszego poznania otaczającego nas świata oraz zachodzących w nim zjawisk społecznych. Nadmienię , iż twórcą tej nowej dziedziny wiedzy jest Polak psychiatra Andrzej Łobaczewski. Poniżej mój komentarz na ten temat w kontekście obecnych wydarzeń na świecie.

  W świetle tego co pisze Andrzej Łobaczewski o patokracji , a w zasadzie o ustroju patokratycznym w danym państwie /grupie państw wzajemnie ze sobą gospodarczo,. militarnie zrzeszonych/ nie ulega najmniejszej wątpliwości , iż patokracja jest złą drogą rozwoju społecznego ludzkości, a powstałe w oparciu o nią państwa /grupy państw/ są jedynie falsyfikatami /atrapami/ państw, tak naprawdę nie mających najmniejszej suwerenności w każdej dziedzinie życia. W przeszłości już wielokrotnie wielkie patokracje /imperia/ upadały właśnie z jej powodu , bowiem summa summarum każda patokracja w ostatecznym stadium ma sama w sobie element samozniszczenia , autodestrukcji. To tak jak obserwując pojedynczego psycho lub socjopatę widzimy , iż ich działania pomimo , pozornej , zewnętrznej doskonałości nigdy nie są doprowadzane do końca, lecz w decydujących momentach jako ogólnie rzecz biorąc destruktywne giną per se.

  Kwestia społeczeństw patokratycznych dawniej i dzisiaj ma jednak swoją ilościową i jakościową różnicę. Upadek dawnych wielkich patokracji nie był nigdy dotąd dla ludzkości tak groźny jak obecnie w obliczu istnienia broni masowego rażenia tj. pocisków nuklearnych i jeszcze bardziej od nich śmiercionośnych nowych technologii wojennych zabijania w postaci broni geofizycznej /HAARP/ , czy też niesymetrycznych mega broni. Obecnie państwa patokratyczne , szczególnie ich tajna wierchuszka mająca na swoim sumieniu ludobójstwo ludzkości na świecie na wielką skalę w obawie przed utratą władzy na świecie i pociągnięciem do odpowiedzialności , działając irracjonalnie / patokraci mają wykrzywiony ogląd rzeczywistości społecznej , postrzegają jedynie te fakty , które są dla nich korzystne, inne odrzucają/ może sprowadzić na planetę Ziemia Armagedon nieznany dotąd ludzkości pozbawiając ludzkość i ich samych / schrony przeciw atomowe ich nie uratują , nie pomoże im zgromadzone złoto / możliwości przetrwania życia na ziemskim globie.

  Jest to aktualnie największe zagrożenie dla planety Ziemia i dla zamieszkałej na niej ludzkości.

  Patokraci –jak widzimy- pomimo własnych błędów w postaci wywoływanych wojen, rewolucji, zamachów stanu itp. niosących ludziom śmierć, zniszczenie i cierpienie są ślepi w ocenie samych siebie oraz otaczającej ich rzeczywistości społecznej /daltonizm społeczny/ . Będąc psychicznie zafiksowani i zafascynowaniu tym co robią i co dotychczas osiągnęli /tajna światowa władza/ nie potrafią uczyć się na własnych błędach , które ludzkość na planecie Ziemia zaprowadziły na skraj globalnej zagłady , lecz w swych chorych umysłach zamierzają „naprawić świat”, którzy sami zniszczyli po swojemu tj. wywołując kolejne wojny, w których tym razem zwycięzców nie będzie, bowiem obecna światowa wojna to totalny Armagedon na planecie Ziemia , prawdopodobnie nieodwracalny. Ich koncepcja trzech światowych wojen min. w książkach Henryka Pająka to fałsz.

  W swoim poście nie wymieniam z nazwy obecnych społeczeństw i społeczności patokratycznych na świecie. Sądzę , iż inteligentny odbiorca wie o czym i o kim piszę i czuję powagę obecnej niezwykle dramatycznej sytuacji na Planecie Ziemia prowadzącej świat w kierunku samozagłady.
  Wydaje mi się, iż jedynym ratunkiem dla ludzkości jest proponowana przez Andrzeja Łobaczewskiego powszechna deponaryzacja. Nie rozwijam tego wątku , bowiem jest on zbyt obszerny jak na łamy tego opracowania . Każdy , ktokolwiek zetknął się z wiedzą na temat zła jego genezy i natury doskonale zda sobie sprawę z tego co miałaby ona oznaczać. Kończąc , krótko od siebie dodam , iż na pewno jedną , lecz nie jedyną istotna cechą tej deponaryzacji powinno być powszechne uspołecznienie życia poprzez przewrócenie słowom ich prawdziwych w sensie logicznym znaczeń. Kłamstwo i ich wszelkie pochodne tj. oszustwa tzw. spryt życiowy itd. na który w dużej mierze zbudowane zostały współczesne patokracje , w tym szczególnie kłamstwo stosowane w życiu publicznym powinno być obłożone najwyższą karą / broń chemiczna w Iraku , „terroryzm” 11 września. /

  Na koniec tych smutnych, lecz wydaje mi się konstruktywnych własnych przemyśleń i refleksji piosenka w wykonaniu Czesława Niemena –moim zdaniem – najbardziej pasująca do tego o czym napisałem .

  https://www.youtube.com/watch?v=vBtoD5K_hmo

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY