Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2742 komentarze

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

REWOLUCJA NARODOWA: bojkot wyborów na żydowskiego prezydenta

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Żyd, Grzegorz Braun (rzekomo po ojcu dziecko dziedziczy więcej genów), w swoich programach wyborczych na prezydenta, twierdzi że POLSKI już nie ma, ale nie wyjaśnia, dlaczego według niego, POLSKI już nie ma. Filmy, link poniżej.

Film - Część 1. Czy zagraża nam Rosja – spotkanie z G. Braunem i R. Kaczmarkiem prowadzi Tomasz Sakiewicz
 
W filmie tendencyjnym: "Czy zagraża nam Rosja -– spotkanie z G. Braunem i R. Kaczmarkiem", wyraźne widzimy przyjazne stanowisko G. Brauna, wobec zbrodniczych żydowskich Ukraińców. Co świadczy o tym, że G. Braun jest antypolakiem. 
 
A jaki stosunek dzisiaj na FB, mają POLACY do żydków ukraińskojęzycznych, podam komentarz z FB, do którego załączone zostało również poniższe zdjęcie. POLACY sprzeciwiaja się, a żyd Braun, popiera utworzenie Izraela II  na Ukrainie. 

 

"Tylko antypolak walczy dla ukrainy i amerykańców"

Czym innym jest wprowadzenie: arbitralnie, podstępnie, przez masonów/żydów na terytoriun POLSKI – jurysdykcji talmudycznej i stosowanie jej wobec POLAKÓW, przez żydowskie organy władzy: nielegalnie, podstępnie, a czym innym jest stwierdzenia przez kandydata na żydowskiego prezydenta na terytorium POLSKI, że „POLSKI już nie ma”. 
Takie twierdzenie Brauna, bez oględnego wyjaśnienia, co ma na myśli, jest przestępstwem, wobec PAŃSTWA i NARODU POLSKIEGO, co całkowicie dyskwalifikuje Brauna, jako obywatela Państwa Polskiego i czyni go na terytorium POLSKI – personą non grata.
 
 
Wyjaśnienie, kim jest Grzegorz Braun, znajdziemy pod poniższym linkiem. Grzegorz Braun. 
Polski kandydat na prezydenta? 
 
„Grzegorz Braun jest dzisiaj związany ze środowiskami tzw. tradycji katolickiej, m.in. z Bractwem św. Piusa X. Bractwo to zostało założone oraz jest finansowane przez rodzinę Rothschildów. Ciepło jest przyjmowany również w parafiach soborowego kościoła.
Braun w swoim wystąpieniach mówi dużo prawdy o sytuacji Polski, o Żydach oraz masonerii. Jednym z głównym punktów programu Brauna jest własność, wolność gospodarcza. O czym jednak Grzegorz Braun nie mówi?”.
 
 
Braunowi odpowiadam: POLSKA na pewno istnieje, gdyż posiada własne terytorium państwowe, wyznaczone granicą państwową. Zastanawiam się tylko: która granica POLSKI w świetle prawa jest ważna, czyli dokąd zgodnie z prawem sięgają  granice POLSKI na gruncie? Czy Ci trzej żydzi, mogli granice POLSKI  skutecznie zmienić po II WŚ i uczynić je prawomocnymi? 
 
 
Powstaje pytanie: czy sporządzone dokumenty  przez żydów (talmudycznych oszustów i złodzieji), dotyczące granic POLSKI są ważne pod względem formalnym, czy może z powodów formalnych są bezskuteczne (pozorne), czyli nieistniejące, nie podlegające wykonaniu?
 
 
Terytorium państwowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Terytorium_pa%C5%84stwowe
 
Terytorium państwowe część powierzchni Ziemi należąca do określonego państwa ograniczona granicą państwową. Terytorium obejmuje zarówno ląd (z wodami wewnętrznymi), jak i przybrzeżne wody terytorialne wraz z przestrzenią położoną pod powierzchnią i nad powierzchnią lądu i wody. W skład terytorium państwa mogą wchodzić także wyspy i tzw. enklawy  lądowe. Nie stanowi natomiast terytorium państwowego pokład statku morskiego czy samolotu. Jednak zdarzenia, które mają tam miejsce, od strony prawnej traktuje się tak, jakby zaszły na terytorium danego państwa (tzn. podlegają one jego jurysdykcji), dla przykładu dziecko urodzone w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych jest obywatelem tego państwa. Teren ambasad nie należy do terytorium państwa, które dana ambasada reprezentuje, lecz jest to terytorium państwa przyjmujacego misję dyplomatyczną. Dzięki specjalnym przywilejom wynikajacym z prawa dyplomatycznego pomieszczenia ambasad pozostają pod jurysdykcja państwa, które reprezentują.
 
Powstaje pytanie: czy POLSKA ma ważne symbole państwa (narodowe): godło, barwy oraz hymn państwowy, symbolizujące suwerenność państwa? Jeśli POLSKA ma ważne symbole państwa, tzn. że POLSKA – istnieje i ma prawo być państwem suwerennym, gdyż symbole państwa chronione są w konstytucjach.
 
Jeśli z powodów wad formalnych, POLSKA nie ma ważnych symboli PAŃSTWA , to POLACY mają bezwzględny obowiązek doprowadzić do ponownego rozpoznania sprawy z 1927 r, dotyczącej godła, w celu uprawomocnienia symboli państwa, ale utworzonych zgodnie z zasadami techniki prawodawczej i wprowadzenia ich w życie, w trybie natychmiastowym.
 
Symbole państwa
 
Symbole państwa, godło, barwy oraz hymn państwowy, symbolizujące suwerenność państwa. Najczęściej nawiązują do tradycji historycznej państwa i narodu i są wymieniane i chronione w konstytucjach. Są elementem państwowej i narodowej identyfikacji członków społeczeństwa.
 
Skoro żyd Braun, jako kandydat na żydowskiego prezydenta, na spotkaniach agitacyjnych, twierdzi że „POLSKI już ne ma”, tzn. wie, że POLSKA nie posiada prawomocnych symboli państwa: godła, barw narodowych, hymnu państwowego oraz konstytucji, a tylko Braun i inni masoni/żydzi podstępnie ukrywają te fakty przed POLAKAMI. Braun, jako kandydat na żydowskiego prezydenta na terytorium Polski w spotkaniach przedwyborczych, twierdząc że "Polski już nie ma", jednocześnie zataja fakt, że POLACY znajdują się pod jurysdykcją talmudyczną!
 
 
Faktycznie, prawdą jest że POLSKA, z winy przestępstw masonów/żydów,  przeciwko państwu POLSKIEMU, nie ma ważnych (prawomocnych) symboli państwowych. Co wykazałam między innymi w moich poniższych postach: 
 
 
Sposób POLAKÓW, na odzyskanie władzy na terytorium POLSKI.
 
Czy w POLSCE "prezydent" wydaje nieistniejące akty prawne?
 
Czy Seremet działa pod fałszywą pieczęcią urzędową?
 
Bujaj się Seremet, ze swoim prywatnym podpisem!
 
Skoro POLSKA nie ma ważnych (prawomocnych) symboli państwa POLSKIEGO, to co to znaczy i jak należy tą wadę symboli państwa POLSKIEGO – naprawić? Tego Braun, jako kandydat na żydowskiego prezydenta na terytorium Polski, również nie był uprzejmy wyjaśnić swoim słuchaczom. 
 
 
Braun, jako kandydat rzekomo na POLSKIEGO prezydenta, powinien wyjaśnić, na jakiej podstawie prawnej może startować w wyborach, skoro według jego twierdzenia: „POLSKI już nie ma”, a to znaczy że świadomie uczestniczy w wyborach, na żydowskiego prezydenta na terytorium Polski, tym samym jest dla POLAKÓW - personą non grata. Dlatego podstępny żyd Braun nie może liczyć na to, że POLACY  na niego zagłosują. 
 
 
Skoro Braun rzekomo wie, że "POLSKI już nie ma", to ma obowiązek wskazać datę: od kiedy "Polski już nie ma", wskazać przyczynę i uzasadnienie, na potwierdzenie swego twierdzenia, czego dotychczas nie zrobił!
 
 
 
Jeśli według Brauna, "POLSKI już nie ma", to na terytorium Polski nie może być też ważnej władzy państwowej: ustawodawczej, wykonawczeji sądowniczej. Skoro "Polski już nie ma", to oczywistym jest też, że nie ma ważnej władzy państwowej. To kto był władny wydać decyzję rzekomo władczą, dotyczącą wyborów na prezydenta (czyjego prezydenta), skoro "Polski już nie ma"? Jeśli według Brauna: "Polski już nie ma", to Braun świadomie uczestniczy w wyborach na masońsko/żydowskiego prezydenta, tym samym wprowadzając w błąd POLAKÓW, w celu wyłudzenia głosów Polaków, w tych bezskutecznych wyborach na prezydenta POLSKI, skoro według niego "POLSKI już nie ma"?
 
Wybory na żydowskiego prezydenta na terytorium POLSKI, też nie mogą się odbywać, gdyż żydzi zamieszkali na terytorium POLSKI również nie mają ważnych symboli państwowych, a ponadto żydzi nie mają granic wyznaczonych na gruncie, na terytorium POLSKI! Co znaczy że żydek Braun, świadomie uczestniczy w bezskutecznych wyborach, na żydowskiego prezydenta, na terytorium POLSKI.
 
W takim razie: czyja władza, obecnie  sprawuje nielegalnie rządy na terytorium POLSKI i pod czyją działa jurysdykcją? Tego Braun, jako kandydat na żydowskiego prezydenta na terytorium Polski, też swoim potencjalnym zwolennikom nie wyjaśnił. Co znaczy, że kandydat na prezydenta, żyd Braun, świadomie, z premedytacją i w złej wierze - oszukuje POLAKÓW, naciąga POLAKÓW na oddanie na niego głosów, w celu pozbawienia POLSKI - terytorium. 
 
Żyd Braun, pochodzący z rodziny masońskiej, finansowany przez środowisko Sorosa, zamierza podstępnie przejąć władzę w pozornych wyborach na prezydenta (bezskutecznych), przeprowadzanych w sytuacji gdy: "POLSKI już nie ma". Nigdy jeszcze środowisko Rothschildów osobiście nie finansowało, jednego z kandydatów na prezydenta w POLSCE. Tym razem środowisko Rothschildów wchodzi z pieniędzmi w sfinansowanie kampani wyborczej Grzegorza Brauna na prezydenta, przeprowadzanej w sytuacji gdy: "POLSKI już nie ma". Aby za moment po wygranych wyborach żyd Braun mógł się ogłosić żydowskim monarchą (np. królem), na terytorium POLSKI? Teraz już wiadomo, dlaczego środowisko Sorosa, Rotshschildów jest skłonne sfinansować nieistniejące (pozorne) wybory na prezydenta na terytorium POLSKI, w sytuacji gdy POLSKA ma bezskuteczne (pozorne) symbole państwowe?
 
 
 
Skoro na terytorium POLSKI brak jest ważnych (prawomocnych) symboli państwa: godła, barwy oraz hymnu państwowego, symbolizujących suwerenność państwa POLSKIEGO, tzn, że nieistniejących symboli państwa, konstytucja  nie chroni, a to znaczy że konstytucja nie może funkcjonować bez prawomocnych symboli państwa. Tym samym oznacza że obecny żydowski prezydent na terytorium POLSKI działa nielegalnie, skoro konstytucja RP jest – bezskuteczna z powodu braku prawomocnych symboli państwa POLSKIEGO. Skoro symbole PAŃSTWA POLSKIEGO nie są prawomocne, to powstaje pytanie: czyim prezydentem jest obecny prezydent na terytorium POLSKI i czy jego władza jest prawomocna?
 
 
 
Czy obecny prezydent na terytorium POLSKI może wydawać ważne decyzje: nakazy/zakazy, nagrody/kary, odznaczenia, finansować żydowską wojnę na Ukrainie?
 
Skoro konstytucja nie może funkcjonować, nie poparta ważnymi (prawomocnymi) symbolami państwa, to tym samym władza państwowa na terytorium POLSKI: ustawodawcza, wykonawcza i sadownicza, też nie nie ma zdolności do wydawania i egzekwowania decyzji.  
 
Aby żydowska władza na terytorium POLSKI, mogła być ważna, musi posiadać ważną pieczęć urzędową (okrągłą), a takiej pieczęci żydy, które arbitralnie (bez podstawy prawnej) zawłaszczyły sobie władzę na terytorium POLSKI - nie posiadają. 
 
Pieczęć urzędowa - jest to znak własnościowy osób prawnych, stanowiący świadectwo wiarygodności, nadający moc prawną pismu lub dokumentowi. Jest również środkiem zabezpieczającym nienaruszalność zamkniętego pisma lub dokumentu.
 
Przeznaczenie pieczęci - Odcisk pieczęci umieszczany jest na dokumentach, które zgodnie z odrębnymi przepisami, wymagają tego dla swej ważności.
 
Z winy podstępu masonów/żydów symbole państwa POLSKIEGO nie są prawomocne, gdyż pieczęć urzędowa (okrągła) arbitralnie (bez podstawy prawnej) posiada nielegalnie elementy masońskie/żydowskie w godle państwa i w otoku pieczęci, wprowadzone do ustawy - o godle z 1927 r. niezgodnie z zasadami techniki prawodawczej, tzn. że wszystkie stosowane pieczęcie na terytorium POLSKI są również bezskuteczne.
 
 
Znaczy, że i wszystkie powołania do służby np. na: prezydenta, premiera, posła, ministra, sędziego, prokutara, funkcjonariusza każdej ze służb – są bezskuteczne! Czyli że osoby piastujące takie stanowiska, zajmują je nielegalnie i nie mogą wydać ani jednego ważnego aktu prawnego mającego moc władczą, podlegajacego wykonaniu i zaskarżeniu. Tym samym osoby te nie mogą używać pieczątek: 1) służbowych, 2) nagłówkowych i 3) imiennych:
 
add. 1) Pieczątka służbowajest to znak własnościowy osób prawnych lub fizycznych, przeznaczony do utrwalania istotnych zmian obrotu dokumentów oraz uwierzytelniania dokumentów lub ich odpisów, przeznaczonych do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, zwany dalej pieczątką.
 
Skoro z winy podstępu żydowskiego w rozporządzeniu o godle z 1927 r, symbole państwa POLSKIEGO są bezskuteczne, to znaczy że w POLSCE nie może też działać skutecznie ani jeden organ PAŃSTWA POLSKIEGO. A to znaczy, że nie można posługiwać się skutecznie również pieczątkami firmowymi (nagłówkowymi). 
 
add. 2) Pieczątki firmowe (nagłówkowe) - zawierające nazwę organu, adres stanowiący siedzibę, numery telefonów, nr faksu, nr NIP, nr REGON
 
Rozporządzeniaem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)  z nowej instrukcji kancelaryjnej całkowicie „wyrzucono” m.in. przepisy określające formę dokumentu, pisma.  Rozważania na ten temat zawiera artykuł: 
 
Nowa instrukcja kancelaryjna, czyli śmierć pieczęci (i pieczątek)
 
Należy przy tym zauważyć, brak wyjaśnień na temat uśmiercania pieczęci (i pieczątek) cytowanym wyżej rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
 
Czy dopiero ja, niniejszym postem, wyjaśniam ogółowi POLAKÓW, dlaczego nielegalna żydowska władza na terytorium POLSKI, tak uśmierca (bezskuteczne) pieczęci i pieczątki, zamiast przyznać się do przestępstwa, wprowadzenia nielegalnie do godła i otoku pieczęci urzędowej (okrągłej), masońsko/żydowskich symboli, w celu naprawienia wad, w symbolach narodowych POLSKI. 
 
add. 3) Pieczątki imienne- zawierające stanowisko lub pełnione funkcje, wynikające ze stosunku pracy oraz tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy (skrót), imię i nazwisko oraz miejsce do podpisu. 
 
Skoro wszystkie powołania na stanowisko lub pełnione funkcje, a tym samym i stosunek służbowy, stosunek pracy są - bezskuteczne, gdyż nie moga być potwierdzone ważną pieczęcią urzędową okrągłą, to tym samym pieczątki imienne prawnie, nie mogą funkcjonować, gdyz nie maja racji bytu.
 
Powstaje pytanie: czy obecna masońsko/żydowska władza „państwowa”, panosząca się na terytorium Polski jest – legalna? 
 
Władza państwowa – WOS
 
Najkrócej władzą można nazwać   „zdolność do wydawania i egzekwowania decyzji”.
W przypadku państwa najważniejsza jest   władza państwowa, czyli zdolność do zarządzania społeczeństwem skupionym na określonym terytorium państwowym. Władzę sprawuje się przy pomocy konkretnych podmiotów (są nimi osoby lub grupy osób wydające decyzje). Władza spełnia funkcję nadrzędną względem osób jej podlegających.
Każda władza, by mogła być skuteczna,   wymaga legitymizacji   ze strony rządzonych. Istnieją   trzy rodzaje legitymizacji:  tradycyjna   (tutaj można podać przykład dynastii, które pełnią władzę na mocy pewnej tradycji, przekonania społeczeństwa, iż mają do niej szczególne prawo),   charyzmatyczna   (władzę sprawuje władzę ze względu na szczególne predyspozycje, np. charyzmę, zdolności, wiedzę) oraz   legalna   (rządzeni wierzą są, że rządzącym przynależy się na mocy obowiązującego prawa).
 
Skoro symbole państwa POLSKIEGO są nie ważne, to znaczy że są bezskuteczne (pozorne). Co znaczy, że masoni/żydzi sprawują władzę państwową nielegalnie. Dlatego nie mają zdolności do wydawania i egzekwowania decyzji!! Władza masońsko/żydowska na terytorium POLSKI jest – bezskuteczna, nie podlega zaskarżeniu ani wykonaniu!
 
POLACY muszą obalić domniemanie prawdziwości i zgodności z prawem – władzy masońsko/żydowskiej na terytorium POLSKI, jako władzy państwowej, delegitymizujac ją. Delegitymizacja nielegalnej władzy polega na DELEGITYMIZACJI wyborów. Dlatego tak ogromna ilość troli zydowskich, hasbary zydowskiej i massońskiej nawołuje z żydowskich mediów i w internecie do głosowania, czyli do legitymizowania nielegalnej, masońsko/żydowskiej władzy na terytorium POLSKI, która nie posiada „zdolności prawnej do wydawania i egzekwowania decyzji”.
 
Masoni/żydzi aby móc skutecznie rządzić POLSKĄ, nie posiadając zdolności do wydawania i egzekwowania decyzji, muszą posiadać legitymizację (uprawnienie) Narodu POLSKIEGO do bezprawnego działania, czyli pod jurysdykcją talmudyczną. 
 
Skoro na terytorium POLSKI brak jest ważnych (prawomocnych) symboli państwa: godła, barw narodowych oraz hymnu państwowego, symbolizujących suwerenność państwa POLSKIEGO, tzn, że konstytucja  tych nielegalnych symboli państwa nie może chronić i nie chroni, a to znaczy że konstytucja nie może funkcjonować, bez prawomocnych symboli państwa! Nie ma konstytucj, nie ma prezydenta. Skoro nie ma prezydenta to znaczy ze i wybory na prezydenta są bezskuteczne, dopóki ponownie nie zostanie rozpoznana sprawa bezskutecznego do nadal rozporządzenia o godle z 1927 r.
 
Skoro na terytorium POLSKI brak jest ważnych (prawomocnych) symboli państwa: godło, barwy oraz hymnu państwowego, symbolizujących suwerenność państwa POLSKIEGO, to oznacza że samozwańcza władza masońsko/żydowska na terytorium POLSKI również nie ma możliwości być niezależna, nie może samodzielnie pełnić władzy politycznej na na terytorium Polski, i dlatego zarząd nad pOLSKĄ podstępnie przejął Izrael, sztuczny żydowski oszukańczy twór, który nie jest państwem, gdyż nie ma określonych granic na gruncie i dlatego nie ma i nie może mieć własnej konstytucji. Dlatego Izrael podstępnie chciał przejąć POLSKĘ.
 
Suwerenność państwa- definicja, rodzaje – WOS
 
„Terminem tym jako pierwszy posłużył się w 1576 roku Jean Bodin dla opisania prawa monarchy do samodzielnego i wyłącznego sprawowania władzy wykonawczej i ustawodawczej. Od tego czasu rozumienie terminu uległo swoistej ewolucji. I tak ostatecznie dzisiaj określa się suwerenność jako   możliwość niezależnego, samodzielnego pełnienia władzy politycznej na terenie państwa.
 
Izrael na terytorium POLSKI nie może niezależnie i samodzielnie pełnić władzy politycznej, gdyż nie posiada granic wyznaczonych na gruncie na  terytorium POLSKI i nie posiada samodzielnych, prawomocnych symboli władzy obowiązujących na terytorium POLSKI, dlatego przejmując nielegalnie, podstępnie władzę państwową w POLSCE posługuje się polskojęzycznymi masonami/żydami do sprawowania arbitralnie (bez podstawy prawnej) władzy ustawodawczej i wykonawczej. 
 
Możemy wskazać na  dwa rodzaje suwerenności państwa:
 
1. zewnętrzną  polega ona na niezależności i swobodzie decydowania o państwie, żadne inne państwo nie ma wpływu na kształt polityki etc. państwowej; państwo jest w tym wypadku niezależnych od pozostałych krajów podmiotem prawa międzynarodowego;
2. wewnętrzną – przejawia się ona w samodzielnym, niezależnym decydowaniu o funkcjonowaniu struktur wewnętrznych własnego państwa przez władzę państwową; władza państwowa to władza zwierzchnia na terytorium państwa, władze żadnej innej struktury, organizacji działających na terenie kraju nie mają prawa decydować za nią o zakresie jej działania”
 
NARÓD POLSKI, nie mając prawomocnych symboli państwowych (bezskuteczność rozporządzenia prezydenta masona Jgnacego Mościckiego z 1927 r. - o godle), dopóki nie uprawomocni tych symboli, przez ponowne rozpoznanie sprawy z 1927 r. mającej za zadanie ustalenie i uprawomocnienie symboli Państwa POLSKIEGO, istniejacego w określonych granicach, dotąd nie może być państwem suwerennym, gdyż dotąd na terytorium POLSKI i w imieniu POLSKI, nikt nie może wydać ani jednego ważnego aktu prawnego mającego moc władczą i podlegajacego: wykonaniu, zaskarżeniu. 
 
W okresie braku prawomocnych symboli Państwa POLSKIEGO, POLACY jednocześnie są pozbawieni prawa do sądu i prawa do wymiaru sprawiedliwości (jak opisałam wyżej), co oznacza że od 1927 r. do nadal POLACY są pozbawieni prawa do obrony, co wykorzystują talmudyczni żydzi, przejmując nielegalnie, podstępnie władzę na terytorium POLSKI, podmieniając podstępnie jurysdykcę krajową (opartej na sprawiedliwości), na jurysdykcję talmudyczną opartą na prawie Lucyfera (przeciwnika i oszczercę BOGA i Jego stworzenia).
 
Ponieważ masoni/żydzi  nielegalnie, podstępnie, w tajemnicy przed POLAKAMI, do symboli PAŃSTWA POLSKIEGO wprowadzili swoje masońskie symbole, bezskutecznym rozporządzeniem o godle, prezydenta masona Ignacego Mościckiego z 1927 r, to znaczy, że również działalność masonów/żydów na terytorium POLSKI jest bezskuteczna ex-tunc (wstecz) do nadal, od daty ogłoszenia bezskutecznego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych. 
 
A to znaczy, że władza masońsko/żydowska na terytorium POLSKI: ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, sprawowana przez masoni/żydzi od dnia ogłoszenie bezskutecznego rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. do chwili obecnej, nie wydała ani jednego ważnego aktu prawnego mającego moc władczą, podlegającego wykonaniu i zaskarżeniu. 
 
Przejęcie nielegalnie, arbitralnie władzy na terytorium Polski przez masonów/żydów i wprowadzenie podstępnie, nielegalnie wobec POLAKÓW – jurysdykcji talmudycznej oznacza że wszystkie szkody wyrządzone POLAKOM przez masonów/zydów, muszą zostać POLSCE zrekompensowane wraz z ustalonymi odsetkami do dnia uregulowania roszczeń naprawczych, przez szkodników, masonów/żydówna jako wrogów POLSKI i POLAKÓW, na rzecz POLAKÓW/Słowian. 
 
Masoni/żydzi, przy wprowadzaniu nielegalnie, arbitralnie, masońskich symboli do godła i do otoku godła w pieczęciach urzędowych (okrągłych), naruszyli zasady techniki prawodawczej, a to znaczy że rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1927 r. do nadal jest – bezskuteczne, a tym samym oznacza że symbole państwa przyjęte bezskutecznie w tym rozporządzeniu, nigdy nie mogły się uprawomocnić, a to znaczy że są bezskuteczne do nadal. Wadliwych, bezskutecznych (nieistniejących) symboli państwa, nie można było w późniejszym czasie skutecznie zmienić. Gdyż nie można zmienieć bezskutecznych (nieistniejących), gdyż pozornych symboli państwa. Bezskuteczne (pozorne), nieistniejące symbole państwa można tylko  zwalczyć, przez stwierdzenie ich bezskuteczności, przez NARÓD POLSKI poprzez zdelegitymizowanie obecnej, nielegalnej władzy w drodze bezkrwawej, POLSKIEJ REWOLUCJ NARODOWEJ 2015. 
 
NARÓD POLSKI musi dać wyraźny znak, w sprawie delegitymizacji nielegalnej, masońskiej waładzy na terytorium POLSKI, obecnie poprzez bojkot nielegalnych żydowskich wyborów na masońsko/żydowskiego prezydenta na terytorium Polski.  
 
CECHY PAŃSTWA:
 
Zasada powszechności państwa POLSKIEGO (jurysdykcja krajowa), czyli powszechność zasad prawa krajowego na terytorium POLSKI, obejmuje również żydków koczujących na terytorium POLSKI.
 
Powszechność PAŃSTWA POLSKIEGO (jurysdykcja krajowa), obejmuje w równym stopniu wszystkie osoby przebywajace na terytorium Polski, a więc również obowiązuje żydków talmudycznych.
 
Powszechność państwa
Powszechność – to cecha państwa odnosząca się do powszechności zasad prawnych w państwie, które obejmuje w równym stopniu wszystkie osoby przebywające na terytorium tego państwa.
 
Wszyscy żydzi znajdujący się na obszarze POLSKI, obowiązkowo podlegają prawom, zasadom i normom w POLSCE ustanowionym przed datą rozporządzenia o godle z 1927 r, czyli jurysdykcji krajowej, a nie talmudycznej. 
 
Przymusowość państwa - WOS
Przymusowość państwa polega na tym, że osoby znajdujące się na jego obszarze obowiązkowo podlegają prawom, zasadom i normom w nim ustanowionym.
 
NARÓD POLSKI musi obalić domniemanie ważności symboli państwa, w celu ponownego rozpoznania bezskutecznego ex tunc (wstecz) rozporzaądzenia o godle z 1927 r, w celu uzyskania przez POLSKĘ zdolnoścido wydawania i egzekwowania decyzji władzy państwowej. 
 
Władza państwowa - WOS
 
Najkrócej władzą można nazwać „ zdolność do wydawania i egzekwowania decyzji”. W przypadku państwa najważniejsza jest władza państwowa.
 
Żydzi zamieszkujący terytorium POLSKI, jeżeli chcą stanowić ludność POLSKI (prawo przebywania na terytorium POLSKI), to podlegają jurysdykcji krajowej, a nie talmudycznej. W przypadku żydowskich roszczeń odmiennych, wynikających z Talmudu, tak jak to miało miejsce w temacie uboju rytualnego, żydzi mający roszczenia, muszą natychmiast opuścić terytorium POLSKI. 
 
Ludność państwa - definicja
 
Ludność – to ludzie przebywający stosunkowo stale na terytorium określonego kraju i podlegający jego jurysdykcji.
 
Po dacie bezskutecznego rozporzadzenia o godle z 1927 r, nikt nie był władny zmienić granic terytorium POLSKI. Terytorium POLSKI jest związane z symbolami PAŃSTWA. Jezeli symbole państwa POLSKIEGO były bezskuteczne od 1927 do nadal, to tym samym żydowscy samozwańczy tzw światowi przywódcy nie mogli skutecznie zmienić granić POLSKI. 
 
Terytorium państwa - definicja
 
Kolejną zasadniczą cechą państwa jest posiadanie przez niego określonego terytorium, które formalnie wyznacza granice państwa.
 
Obecna masońsko/żydowska władza na terytorium POLSKI, faktycznie nie jest władzą, ponieważ na terytorium POLSKI brak jest waznych symboli Państwa. 
 
Żydzi na własne ryzyko podstępnie, jak złodzieje przejęli władzę na terytorium POLSKI, licząć na to, że POLACY się  nie dowiedzą o ich bezprawności działania, i nie poznają podstaw z czego ta bezprawność wynika. W sytuacji, gdy w swoich dotychczas opublikowanych postach, już udowodniłam podstęp i nielegalność działania żydków w tym i uśmiercanie rytualne przez nich pod jurysdykcja talmudyczną POLAKÓW, żydzi muszą wszystkie wyrządzone szkody POLSCE i POLAKOM zrekompensować, w tym i opuścić terytorium POLSKI. 
 
 
Poniżej kilka nakazów/zakazów Talmudu obowiązujących żydów, do stosowania ich wobec POLAKÓW, które uprawniają i uzasadniają POLAKÓW do bezwzględnego wypędzenie żydów z POLSKI. Innych możliwości – BRAK!! 
 
Żydzi są boscy: Sanhedrynu 58b. Jeżeli poganin (nie-Żyd) uderza Żyda, goj musi być zabity. Uderzyć Żyda to jest to samo, co uderzyć Boga.
 
Jest w porządku oszukać Gojów: Sanhedrynu 57a.
 
Żyd nie musi zapłacić gojowi ("Cuthean") zapłaty, której był mu winny za pracę.  
Żydzi Mają Wyższy Status Prawny:
 
Baba Kamma 37b. "Jeżeli wół Izraelity ubodzie woła Kananeńczyka nie ma żadnej odpowiedzialności; ale jeżeli wół Kananeńczyka ubodzie woła Izraelity, zapłata ma być w pełni." 
 
Żydzi mogą kraść od Gojów:  Baba Mezia 24a.  Jeżeli Żyd znajduje przedmiot zgubiony przez goja ("pogański"), to nie musi on być zwrócony. (Potwierdzony też w Baba Kamma 113b).
 
Sanhedrynu 76a.  Bóg nie będzie oszczędzać Żyda, który "poślubia jego córkę starcowi albo bierze żonę dla jego syna niemowlęcia albo zwraca zgubiony artykuł gojowi (Cuthean) ... "
 
Żydzi mają okradać i zabijać Gojów:  Sanhedrynu 57a.  Kiedy Żyd zamorduje goja ("Cuthean"), nie będzie żadnej kary śmierci. Jak Żyd okradnie od goja, może sobie zatrzymać.  
Baba Kamma 37b.  Goje są poza ochroną prawa i Bóg "wystawił ich pieniądze Izraelowi".
 
Żydzi mogą okłamywać gojów:  Baba Kamma 113a.  Żydzi mogą użyć kłamstw ("wybiegów") by oszukać goja.
 
 
Autor: Krystyna Trzcińska

 

KOMENTARZE

 • Janowski
  Odpowiedz Janowskiemu, obrońcy Brauna

  Szanowny autorze agitki o Braunie, Grzegorzu Braunie.
  Ja pytałem kandydata o rózne fundamentalne sprawy dla przyszłości Polski.
  Niestety, ale ani autor tego tekstu nie odnosi się do tych moich watpliwości ani Braun - Grzegorz Braun.
  Jeżeli ja nie mam zaufania do danej osoby, to mam takie prawo.
  Ja z miłą chęcią poparł bym kandyata na UP, pod warunkiem, że jego biografia jest przyzwoita, oraz ma Narodowy program w którym pokazuje zmianę systemu w Polsce czyli zmianę Konstytucji, która jest rdzeniem Niepodległości Polski i daje prawo Suwerennemu narodowi.
  Tego Pan Braun nie przedstawia. Jedzie wyjątkową demagogią, jeszcze publicznie szarga różaniec święty, zadaje się z środowiski gazety banderowskiej, kompletnie nie rozumie polityki Roamana Dmowskiego, nie odnosi się do prawdziwych okupantów Polski czyli usraela, wręcz przeciwnie razem z nimi straszy Polaków Rosjanami, pomijając prawdziwych siepaczy z wschodu o nazwie ukrainiec, która zagraża faktycznie Polsce, ponieważ rości sobie pretensje do 17 powiatów na wschodzie Polski.
  Braun nie odpowiada, czy jest obrońcą życia od poczęcia do naturalnej śmierci, czy jest za bazami wojskowymi z usraela w Polsce, jaki ma stosunek do masoneri, co z UE, TL, lichwą, długiem publicznym, jak chce zastpować politykę baksterów w Polsce itd.
  Nie odpowiada na fundamentalne sprawy dla przyszłości Polski.
  Co go łaczyło z Zibim Pełczyńskim, założycielem i pomysłodawcą FB w Polsce i na Węgrzech.
  Co go łączy z środowiskiem antypolaków skupionych wokół Sakiewicza.
  Zachowanie Brauna przypomina mi kamapnię wyborczą z 90 roku Wałęsy, Matka Boża w klapie, na każdym kroku ostentacyjne afiszowanie się wiarą a co do czego przchodzi służba - garbonosom.
  Poważny kandydat na UP przedstawia kształt Polski po wyborach, wyborcy chcą wiedzieć w jakim kraju chcę żyć pod kierownictwem takiego czy innego rezydenta, kim chce zmieniać system itd. Tego nie ma, a więc zachodzi podejrzenie, że mamy do czynienia z podstawioną osobą dla naiwnych.
 • @Wrzodak Z. 09:35:51
  Trochę przydługie , ale warte odsłuchania :

  https://www.youtube.com/watch?v=3ZihtmG1fIo
 • @Wrzodak Z. 09:35:51
  A tutaj, widać już cele urabiania Polaków przez takich ludzi jak GB.
  https://marucha.wordpress.com/2015/03/24/rozpoczela-sie-natychmiastowa-mobilizacja-rezerwisci-maja-4-godziny-na-dotarcie-do-jednostki/
  Polacy powinni chcieć pójść dokopać Rosjanom i tacy ludzie jak GB (Ale i cała wataha innych zdrajców) ma ich do tego przekonać. Co, jak rozmawia się z ludźmi dookoła, znakomicie im się udało.
 • Martwi mnie tylko, że...
  Bractwo św Piusa jest finansowane przez NWO. Czy ma Pani jakieś wiarygodne źródła gdzie jest to podane. Bo raczej wręcz przeciwnie, wydaje się że właśnie ten posoborowy Kościół jest niszczony przez NWO. Co widać gołym okiem, patrząc np na tzw Lednicę.
 • @partyzant 14:40:50
  BARDZO DOBRE -rozumiem,że rzucacie na ! sadistic.pl / wiocha.pl itp
 • @partyzant 14:40:50
  Pozdrawiam.
 • @partyzant 14:18:00
  Pocieszająca wiadomość. Teraz już wiemy, dlaczego Putin musi zginąć tak jak np Kadafi a Rosja ma być zrównana z ziemią tak jak Libia.
  Kadafi też nie chciał oddać banku centralnego Libii
 • wyrwane z kontekstu
  Ile na You tube jest relacji spotkań z GB, ile mówione na tych spotkaniach jest o talmudzie i o żydach, o żydowskich roszczeniach majątkowych, GB niejednokrotnie mówił o judeorealiżmie, więc zastanawiam się , skąd taka niechęć do tego człowieka?
 • Szanowna pani Krystyno.
  Żyd po tate to coś gorszego, w/g żydów to parch wśród żydów. Żydem prawowitym jest się po mamełe...w/g Talmudu.
 • @Jan Paweł 14:29:30
  Dobrze, że te UNE się demaskują, oj dobrze, będzie wiadomo kogo wieszać lub na palach osadzać!!!
 • @Wrzodak Z. 09:35:51
  Tego żyda Brauna ja już dawno rozszyfrowałem, to koncesjonowany przez obecną bezpiekę "poszkodowany" i "opozycjonista", etniczny polak dawno byłby skazany i siedział, a tu gonią "króliczka" by go nie złapać, to teatrzyk dla gawiedzi. Po drugie co on sobą reprezentuje? jaki ma dorobek życiowy prócz zwykłych pyskówek, za które etniczny Polak jest skazywany? to samo dotyczy żyda Michalkiewicza. Pozdrawiam...
 • @Kula Lis 62 17:33:31
  jak pan Bóg rozdawał mózgi, to ty stałeś w kolejce po nos
 • @zbig71 20:20:21
  kolejka po nos.. wszystkie duże poszły po znajomości, albo po matce..
 • Szanowna Pani
  Pani przywraca mi wiarę w Polskę i Polaków
  pozdrawiam i pomyślności!
 • System pasożydów
  O systemie parę szczegółów

  - http://pppolsku.blogspot.com/2012/09/wybrane-teksty-1.html

  wyjaśnienie niektórych pojęć systemu

  - http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#Demokracja

  Nie należy jednak upraszczać konstrukcji i sporwadzać jej do pasożydów, ci stanowią istotnie obok gojów szabasowych rezerwuar kadr wykonawczych, ale nie oni są grupą rządzącą, co znakomicie potwierdza likwidacja zbytecznej dla systemu części tych kadr w II Wojnie, bez jakiejkolwiek emocji. Jako grupę zarządzającą widzę raczej MWF

  - http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#MWF
 • @zbig71 20:20:21
  zybi widziałeś z bliska nos Kula Lisa ja bym chętnie obejrzał twój Pokażesz Stefan Dembowski 513-326-440

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY