Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2742 komentarze

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

Dlaczego POLACY wezmą udział w REWOLUCJI NARODOWEJ 2015?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Rys.1. Izrael winny jest podstępnego narzucenia na terytorium POLSKI, jurysdykcji żydowskiej, czyli mniejszości etnicznej nad jurysdykcją większości narodowej, inaczej jurysdykcji talmudycznej nad jurysdykcją prawa rzymskiego, czy brytyjskiego.

Rys. 2.

Rys. 3.

 Rys. 4.

Faktyczna, nielegalna, nieformalna, talmudyczna, władza na terytorium POLSKI, podstępnie wprowadzona wobec POLAKÓW, z nakazu politycznego - zbrodniarza ŚWIATA - IZRAELA.

Powyższy schemat informuje Nas o obecnym, faktycznym podziale władzy na terytorium POLSKI.

Co to jest jurysdykcja talmudyczna i dlaczego musi być zlikwidowana z terytorium POLSKI?

Mojżesz Majmonides ( żydek) żyjący na przełomie XII i XIII wieku to kodyfikator tej bardzo starej Gildy Złodziejskiej.Talmud nakazuje ingerencje w prawo większości i zabrania ingerencji większości i jurysdykcji jurysdykcji większości wobec żydowskiej mniejszości.

Prawo rzymskie (faktycznie majace obowiązywać dla większości) i prawa Talmudu (stworzone dla mniejszości) są diametralnie różne i nie kompatybilne.

Prawo rzymskie zakłada RÓWNOŚĆ wszystkich wobec prawa . Natomiast Talmud zakłada i kładzie nacisk na nierówność wobec prawa.

Prawo talmudyczne zakłada istnienie jednego prawa dla Żydów, a drugiego prawa dla Gojów. Goje są z założenia niewolnikami Żydów.

Majmonides już dawno stwierdził, że sądy mają być żydowskie – lub sąd wyznaczony przez władze żydowskie, który wymusza posłuszeństwo i przekazuje orzeczenie sądu na Gojów, jak również publikuje przepisy prawa z mocą ustawy poprzez nakazy sądów powoływanych w tym celu.

Majmonides dalej Wydał DEKRET, że wszystkie NIE-ŻYDOWSKIM NARODY „nie chcące podlegać naszej (żydowskiej) jurysdykcji” (tahaht yadeinu) będą CELEM ŻYDOWSKIEJ ŚWIĘTEJ WOJNA. (Por. Hilkhot Melachim 8:9-10; 10:11. Ponadto zob. Gerald J. Blidstein, „Świętej Wojny w Maimonidean ustawy, w zakresie perspektyw na Maimonides [Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991].

Ta fikcja będzie trwała dopóty, dopóki nie wyegzekwuje się istniejącego prawa, nie powoła się Specjalnego Trybunału do osadzenia sędziów i innych prawników, którzy łamią istniejące prawo większości i stosują talmudyczne prawo Majmonidesa – panowania mniejszości nad większością.

Konieczność wprowadzenia Jurysdykcji Większości nad Jurysdykcją mniejszości jest oczywiste. Talmud powinien być zakazany, jako najbardziej rasistowskie prawo sprzeczne z obowiązującym prawem.

Nie ma najmniejszego powodu, aby dawać większe i szczególne prawa dla mniejszości i prześladować większość.

Tą fundamentalną niezgodność z obowiązującym prawem jest AKTEM AGRESJI PRAWNEJ MNIEJSZOŚCI NA WIĘKSZOŚCIĄ.

Bardzo dobrze ilustruje już publikowany AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO Talmudowi.

http://marucha.wordpress.com/2010/04/09/akt-oskarzenia-przeciwko-wyznawcom-talmudu

Według Talmudu: Polacy w Polsce, Niemcy w Niemczech Palestyńczycy w Palestynie, Rosjanie w Rosji, Francuzi we Francji, Amerykanie w Ameryce ….., wszyscy NIE-ŻYDZI będą mieli status prawny toshav ger ( „OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC”, cf. Alan Unterman, Dictionary of Jewish Lore and Legend [London: Thames and Hudson, 1991], s. 148), nawet w ich własnej ziemi, jak na przykład w okupowanej Palestynie, gdzie nowo przybyli Chazarzy z Rosji mają automatyczne prawo do mieszkania i obywatelstwo, a dwa miliony uchodźców palestyńskich, którzy albo uciekli lub zostali wydaleni przez Izraelczyków, mają zabronione mają prawo powrotu.

Dlatego POLACY muszą zdelegitymizowć nielegalną, masońsko/żydowską władzę: ustawodawczą, wykonawcza i sądowniczą,  podstępnie, nielegalnie panoszącą się, na terytorium POLSKI, całkowicie poddaną Izraelowi, jako wrogowi POLSKI i POLAKÓW, aby w ten sposób dać wyraźny przekaz Izraelowi, że masońsko/żydowska, nielegalna władza, nie jest legitymizowana przez NARÓD POLSKI do sprawowania władzy na terytorium POLSKI. 

Innych możliwości na terytorium POLSKI, odsunięcia od władzy, w sposób pokojowy, masonów/żydów, niż w drodze REWOLUCJI NARODOWEJ - brak! 

Rys. 5. Wszystkie organy władzy na terytorium POLSKI, podstępnie poddały POLSKĘ Izraelowi, dlatego winne są stosowania jurysdykcji talmudycznej, wobec POLAKÓW.

Czy POLACY zdają sobie sprawę z faktycznego stanu władzy w POLSCE? Napewno nie. Zapewne jeszcze tylko niewielka liczba osób w POLSCE kojarzy fakty, że podstępnie, całe terytorium POLSKI, jest pod arbitralnym (bez podstawy prawnej) zarządem Izraela.

Czy POLACY zaakceptują taki stan rzeczy, kiedy już ten talmudyczny żydowski podstęp, co do talmudycznego, nielegalnego, arbitralnego przejęcia terytorium POLSKI - przez IZRAEL, dotrze do wszystkich POLAKÓW?

Jestem pewna, że POLACY nie zaakceptują tego podstępnego, talmudycznego planu Izraela, masonów/żydów, co do przejęcia terytorium POLSKI i zniewolenia POLAKÓW: głodem, oszustwem, zniewoleniem, przemocą i siłą!

Powstaje pytanie: jak POLACY ukażą masonów/żydów, za te podstępne, talmudyczne plany i zadziałania Izraela, na szkodę POLSKI i POLAKÓW, polegające na wykonywaniu Protokołów Lucyfera, wobec POLAKÓW?

Kara wobec żydów goszczących na terytorium POLSKI może być tylko jedna: pozbawienie żydów obywatelstwa POLSKIEGO, pobawienie żydów nazwisk POLSKO brzmiących, które żydzi przybrali, aby podstępnie podszywać się pod POLAKÓW, pozbawienie zydów w całości majatków, do jakich doszli w POLSCE oszustwem i wykonywaniem wobec POLAKÓW: 1) 45 wytycznych Jakuba Bermana  2) Talmudu 3) Protokołów Medrców Syjonu, czyli Protokołów Lucyfera i na koniec oczywiście- wypędzenie żydów z POLSKI!! Innych możliwości zachowania POLAKÓW wobec żydów – brak!

POLACY mogą i muszą dać odpór podstępnemu przejęciu terytorium POLSKI przez Izrael, tylko w drodze bezkrwawej, POLSKIEJ REWOLUCJI NARODOWEJ 2015, mającej za zadanie zdeligitymizowanie nielegalnej, talmudycznej, masońsko/żydowskiej władzy, podstępnie, arbitralnie (bez podstawy prawnej) przejętej na terytorium POLSKI, wbrew wiedzy POLAKÓW. Innej możliwości – brak!!

Moim zdaniem, delegitymizacja nielegalnej, talmudycznej, masońsko/żydowskiej władzy na terytorium POLSKI, powinna nastąpić przed datą nielegalnych, masonsko/żydowskich wyborów naznaczonych na dzień 10 maja 2015 r, na masońsko/żydowskiego prezydenta, na terytorium POLSKI.

W oczekiwaniu na Rewolucję Narodową, delegitymizacja obecnej nielegalnej, masońsko/żydowskiej władzy na terytorium POLSKI, powinna polegać na: nie braniu udziału w wyborach kandydatów na masońsko/żydowskiego prezydenta na terytorium POLSKI: czyli nie agitowaniu i nie składaniu przez żadnego z POLAKÓW podpisu, pod listami kandydatów na kandydatów, na masońsko/żydowskiego prezydenta, na terytorium POLSKI.

Krystyna Trzcinska  

KOMENTARZE

 • Mamy sobie już całkiem odpuścić?
  "W oczekiwaniu na Rewolucję Narodową, delegitymizacja obecnej nielegalnej, masońsko/żydowskiej władzy na terytorium POLSKI, powinna polegać na: nie braniu udziału w wyborach kandydatów na masońsko/żydowskiego prezydenta na terytorium POLSKI: czyli nie agitowaniu i nie składaniu przez żadnego z POLAKÓW podpisu, pod listami kandydatów na kandydatów, na masońsko/żydowskiego prezydenta, na terytorium POLSKI."

  I co dalej? Czekać na przyjście Antychrysta, Apokalipsę i Sąd Ostateczny?
  A gdyby pojawił się kandydat, niezależny od nikogo? Bezdzietny, wdowiec, milioner, patriota...? Też mam go nie wspierać?
  Oni i tak się sami wybiorą?!

  A My możemy, co najwyżej, łamiąc prawo (sic?), pobrać kartę do głosowania i nie oddając głosu (np. wrzucając przygotowane lipne kartki), zabrać ją ze sobą.
  I szokiem dla Polaków może być tylko fakt, gdyby okazało się, że większość społeczeństwa (ponad 50% uprawnionych do głosowania), odebrała karty, i większość z tej większości zabrała karty ze sobą, dając sygnał braku poparcia dla wszystkich kandydatów. To albo majdan?! Musi być bunt większości Polaków. Możemy zasypać sądy pozwami zbiorowymi (np. o abonament RTV, o brak dostępu do służby zdrowia- co gwarantuje konstytucja i niepotrzebne jest świadectwo posiadania ubezpieczenia itp.), możemy przestać wykonywać polecenia Straży Miejskiej, żądając od razu interwencji Policji, możemy całkowicie odmówić przyjmowania mandatów i niech kierują sprawy do sądów- (sparaliżować wszystkie), możemy wynieść ponad 50% kart do głosowania, możemy jeszcze mnóstwo innych form protestu wynaleźć... Jeden warunek!!! Musi wziąć w tych protestach WIĘKSZOŚĆ Polaków!!!
  Polski majdan także musi mieć poparcie
 • @wiedzajestwksiążkach 21:08:30
  Myślę, że obojetnie czy Polacy pójdą do urn czy nie, to i tak będą rządzić ci co mają rządzić Polską. Elektorat obecnej władzy to przede wszystkim rozrośnięta podobno 20- krotnie od czasów komuny, biurokracja (łącznie z takimi służbami jak np straże miejskie). Pójdzie także na wybory, spory jeszcze elektorat tzw pożytecznych idiotów. Więc nie pójście od wyborów niczego nie zmieni. Zaś pójście, jak pokazały wybory ostatnie, także niczego nie zmieni...
 • Poparcie dla rządu, czyli legalizacja przestępstwa
  .
  O tym, że obecna demokracja jest dyktaturą i tylko taka jest akceptowana przez kraje zachodu, mogliśmy się przekonać ostatecznie w krainie U, gdzie banda puczystów, głównie żydowskich: Kolomojski, Jaceniukc czy Porosz zawładnęła organami władzy i terroryzuje ludność, nawet napadając ją uzbrojonymi w artylerię bojówkami tzw. gwardii narodowej. Nawet nie udają siły zachodnie, że to przechwycenie władzy przez bandytów dokonało się na drodze wyborów, jak to miało jeszcze miejsce w przypadku nazistów w 1933, czy w Polsce w 1989, tylko dokonano zwykłego puczu.

  @wiedzajestwksiążkach: "szokiem dla Polaków może być tylko fakt,... że większość społeczeństwa (ponad 50% uprawnionych do głosowania), ...(dała) sygnał braku poparcia dla wszystkich kandydatów." To już miało miejsce w ostatnich wyborach

  - http://pppolsku.blogspot.com/2011/10/onet-pkw-podaa-wyniki-wyborow-z-93-proc.html

  Banda, która obecnie zajmuje budynki rządowe w Polsce jest równie nielegalna jak jej odpowiedniczka w Kijowie, to są uzurpatorzy, którzy zostali uznani za wybranych do pełnienia funkcji rządu przez ich własną propagandę i ich przestępczych wspólników piastujących urzędy państwowe, n.p. w sądownictwie i innych grupach interesów, choćby tzw. partiach. Naturalnie mniejszość, która wzięła udział w tzw. wyborach, udzieliła bandom dominującym w Polsce oprawy "demokratycznej" aby umożliwić im inscenizację wyborów. Dotyczy to nie tylko tzw. partii rządzących ale WSZYSTKICH partii tzw. politycznych.

  - http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#Partia

  tego POPiSu demokracji SLD, PSL, SP ... do Palikokot włącznie.

  O tym jak wielkie jest wspólnictwo przestępcze band nazywanych partiami świadczy fakt bezczelnego łamania przez nie i organy powołane do ich kontroli prawa

  - http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,14465099,Rzad_przyjal_projekt_nowelizacji_budzetu_na_2013_r_.html?t=1377003964615&v=1&pId=23678817&send-a=1#opinion23678817

  n.p. w przypadku budżetu. Partie nie są niczym innym jak tylko bandami rabunkowymi, jak można inaczej tłumaczyć fakt, że zadłużenie Polski wzrosło po erze Gierka ok. 20-krotnie. Ta hucpa band tzw. rządu i parlamentu nie została nawet zarejestrowana przez społeczeństwo, tym razem najwidoczniej WIęKSZOść przyklasnęła gadzinówką, które jej wytłumaczyły, że tak się należy.

  Ogłupione dogłębnie społeczeństwo rzuca się co raz od PO do PiSu i z powerotem, nie bacząc, że chodzi tu o partię jedności ten demokratyczny POPiS SLD; PSL, SP ... , rodzaj zabawy w demokrację, dla zaspokojenia potrzeby rozrywki zupełnie zdezorientowanego społeczeństwa, nęconego coraz to nową nadzieją, że TA KOLEJNA partia jest już na pewno tą właściwą. Wkrótce dowiemy się też, że Syriza w Grecji jest kolejną inkarnacją mieszaniny PASOK i prawicy, gdyż to leży w naturze tego systemu i jego partii.

  "I co dalej?" Partie nie są żadnym rozwiązaniem problemu

  - http://trzcinska.neon24.pl/post/117288,ks-m-j-tajemnice-zydowskie#comment_1097681

  one są jego częścią. Jak artykuł słusznie postuluje, należy tworzyć cele ruchu oporu, jesteśmy bowiem w stanie wojny, nasz kraj znajduje się nadal pod okupacją, okupacją żydowską zresztą od setek lat.

  Mamy jeden problem, część Polaków, szlachta, stała już przed wiekami wspólnikiem żydowskim,

  - http://pppolsku.blogspot.com/2012/02/fi.html#Heine

  upodlając resztę narodu, w XIX w. została polska szlachta wystrychnięta na dudka przez Żydów. Poza tym inna część, plebejska ale też szlachecka (por. Coudenhove-Kalergi) uważa się za parobków elity żydowskiej

  - http://balder.org/coudenpo

  tzw. Gojów szabasowych. To jest wieczne zarzewie zdrady, które także NSZZ "S" przefunkcjonowało jako żydowskie narzędzie.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY