Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2742 komentarze

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

POLSKA REWOLUCJA NARODOWA 2015

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

POLACY mają bezwzględny obowiązek przeprowadzenia na terytorium POLSKI bezkrwawej REWOLUCJI NARODOWEJ 2015, mającej za zadanie: delegitymizację obecnej nielegalnej, żydowskiej władzy, w celu przejęcia jej przez POLAKÓW (ważne)!!

POLSKA REWOLUCJA NARODOWA 2015, może i musi być przeprowadzona tylko i wyłącznie pod białoczerwoną flagą!

 

POLACY mają bezwzględny obowiązek przeprowadzenia na terytorium POLSKI bezkrwawej REWOLUCJI politycznej i społecznoekonomicznej, co jest równoznaczne z koniecznością wybuchu POLSKIEJ (bezkrwawej) REWOLUCJI NARODOWEJ 2015, mającej za zadanie: delegitymizację obecnej nielegalnej, żydowsko/masońskiej władzy, w celu przejęcia jej przez POLAKÓW (ważne), jako prawowitych władców, na terytorium POLSKI!!

 

WSTĘP

 

Nielegalność władzy masońsko/żydowskiej na terytorium POLSKI od 1927 r. do nadal, wykazałam w moim poście:

Sposób POLAKÓW, na odzyskanie władzy na terytorium POLSKI.

http://trzcinska.neon24.pl/post/117104,sposob-polakow-na-odzyskanie-wladzy-na-terytorium-polski

Bezwzględny obowiązek POLAKÓW, delegitymizacji nielegalnej żydowsko/masonskiej, władzy na terytorium POLSKI, zawarty jest w kilku przykładowych postach:

 1. TALMUDYCZNE WROGIE NAKAZY/ZAKAZY http://trzcinska.neon24.pl/post/109414,talmudyczne-wrogie-nakazy-zakazy

 1. Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim. https://drive.google.com/file/d/0BwhdqglsNN-2dlNpRWM1M21CS2s/edit?usp=sharing

 2. KS. M. J. TAJEMNICE ŻYDOWSKIE http://trzcinska.neon24.pl/post/117288,ks-m-j-tajemnice-zydowskie

 3. PRZEMÓWIENIE JAKUBA BERMANA DO ŻYDÓW W POLSCE STENOGRAM Z TAJNEGO REFERATU TOW. JAKUBA BERMANA WYGŁOSZONEGO NA POSIEDZENIU EGZEK http://on.fb.me/1IHYrvV

 4. Protokoły mędrców syjonu http://wolna-polska.pl/wiadomosci/tag/protokoly-medrcow-syjonu

 5. Mroczny plan globalistow "Synagogi szatana". https://drive.google.com/file/d/0BwhdqglsNN-2c1dnc2RnaDRTczA/edit?usp=sharing

 6. Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce - ks. dr Stanisław Trzeciak  http://trzcinska.neon24.pl/post/106373,plik-pdf-talmud-o-gojach-a-kwestia-zydowska-w-polsce-ks-dr-stanislaw-trzeciak

 7. Talmud, co zawiera i czego naucza http://www.bibula.com/?p=55934

 

MAREK TORZEWSKI - DO PRZODU POLSKO

 

WYPĘDZENIE ŻYDÓW Z POLSKI, poprzez całkowitą delegitymizację: nielegalnej, masońsko żydowskiej władzy, na terytorium POLSKI

 

Dlaczego w POLSCE konieczna jest delegitymizacja całościowa, obecnej żydowskiej, nielegalnej władzy na terytorium POLSKI?

Sposób rozwiązania sprawy POLSKIEJ, z masonami/żydami, jako talmudycznie zadeklarowanymi, a odwiecznymi wrogami POLSKI i POLAKÓW, wskazany jest w następujących wydaniach książkowych:

 • Zieliński Eugeniusz, "Nauka o państwie i polityce", Warszawa 2001

 • Żyro Tomasz, "Wstęp do politologii", Warszawa 2004

Definicję i rodzaje delegitymizacji władzy podaje nam też w skrócie - wikipedia.

 

Delegitymizacja władzy  http://pl.wikipedia.org/wiki/Delegitymizacja_w%C5%82adzy

Tylko delegitymizacja całościowa prowadzi do pełnej zmiany systemu społecznego w wymiarze politycznym i gospodarczym, strukturalnym i proceduralnym i najczęściej ma przebieg rewolucyjny!!

 

Moim zdaniem, POLACY muszą delegitymizować żydowską, zresztą: nielegalną władzę na terytorium POLSKI:

 

wychodząc na ulicę, zatrzymując i umieszczając w miejscach odosobnienia: talmudycznych, wrogich POLSCE I POLAKOM żydów, panoszących się w POLSCE, gdyż innych możliwości – brak!!

Dlatego, że żydzi/masoni, bez względu na to, jaka jest prawda, raz przejętej nielegalnie władzy na terytorium POLSKI, dobrowolnie nie oddadzą!!

 

Za Wikipedią:

Delegitymizacja władzy – utrata aprobaty społecznej (legitymizacji) przez władzę. Polega na różnie motywowanym, fragmentarycznym lub całkowitym, krótkookresowym lub trwałym wycofaniu akceptacji różnych kręgów społeczeństwa dla systemu politycznego i podmiotów władzy; jest to spadek zdolności systemu do zaspokajania potrzeb społecznych; źródłem delegitymizacji jest niezadowolenie wynikające z tego, że system polityczny traci swoją sprawność zaspokajania żądań kierowanych pod jego adresem. Odwrotną do delegitymizacji jest legitymizacja systemu politycznego.

Przyczyny delegitymizacji

 • wewnętrzne - utrata zdolności zaspokajania potrzeb

 • zewnętrzne- wpływ otoczenia międzynarodowego; wzmacniane poprzez przyczyny wewnętrzne np. sankcje nałożone przez międzynarodowe otoczenie, naciski, ukryte oddziaływanie na społeczeństwo - propaganda.

Rodzaje delegitymizacji

 • delegitymizacja fragmentaryczna - odmiany:

a) nie zagraża trwałości systemu politycznego i całego ustroju, dotyczy poszczególnych elementów systemu politycznego; brak wyzwania obalenia systemu politycznego; nie postuluje zmian ustrojowych;

b) działania grup ekstremistycznych - jest postulat zmiany ustroju politycznego, wysuwany przez relatywnie niewielkie grupy, ale nie ma on szans powodzenia;

 • delegitymizacja całościowa - taka, która prowadzi do pełnej zmiany systemu społecznego w wymiarze politycznym i gospodarczym, strukturalnym i proceduralnym, najczęściej ma przebieg rewolucyjny;

Skutki delegitymizacji

 • zachowanie status quo

 • modyfikacja systemu - na mocy decyzji podmiotu władzy lub modyfikacja na skutek nacisków oddolnych podmiotów delegitymizujących.

 • zmiana jakościowa - zmian ustroju społecznego - zmiana ustroju społecznego - zmiana całego systemu politycznego i ogólnospołecznego, w drodze rewolucyjnej, gwałtownych zmian.

WYJAŚNIENIE, dlaczego masonów/żydów należy pozbawić nielegalnie przejętej władzy, na terytorium POLSKI, w drodze bezkrwawej rewolucji:

Rewolucja http://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja

Rewolucja(z wczesnośredniowiecznej łaciny revolutioprzewrót) – znacząca zmiana, która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim okresie.

Różnie definiowane rewolucje wybuchały w całej historii ludzkości. Różnią się one w zależności od ilości ich członków (rewolucjonistów), środków przez nich stosowanych, czasu trwania, ideologii motywacyjnej, i różnych innych aspektów. Rewolucja może być spowodowana zmianą społeczno-polityczną zachodzącą w społeczno-politycznych instytucjach lub znaczną zmianą kulturową ekonomiczną.

Debaty naukowe o tym co jest uważane za rewolucję a co nie, skupiają się na kilku kwestiach. Wczesne badania rewolucji w szczególności analizowały wydarzenia w historii Europy z psychologicznego punktu widzenia. Wkrótce pojawiły się jednak nowe teorie, które wyjaśniały wydarzenia dotyczące całego świata i opierały się na innych naukach społecznych takich jak: socjologia politologia. Kilka pokoleń naukowców stworzyło wiele konkurencyjnych teorii rewolucji stopniowo zwiększając naszą wiedzę na temat tego złożonego zjawiska.

Rodzaje rewolucji politycznych i socjoekonomicznych

Niektóre typy rewolucji opisane w literaturze nauk społecznych:

 1. Wielkie rewolucje – rewolucje, poprzez które dokonywane są zmiany zarówno w strukturach ekonomicznych, społecznych, jak i instytucjach politycznych; np. rewolucja francuska (1789) lub rewolucja rosyjska (1917) oraz islamska rewolucja w Iranie.

 2. Rewolucje polityczne – rewolucje, które zmieniają jedynie instytucje państwowe

 3. Rewolucje społeczne – rewolucje zapoczątkowane przez lokalne rewolty klas niższych

 4. Rewolucje elit lub rewolucje klas wyższych (ang. revolutions from above) – radykalne reformy przeprowadzone przez elity kontrolujące bezpośrednio mobilizacją mas

 5. Proletariackie lub komunistyczne rewolucje – rewolucje natchnione ideologią marksistowską, której głównym celem jest zastąpienie kapitalizmu komunizmem

 6. Niepomyślne (ang. failed) lub bezowocne rewolucje (ang. abortive) – rewolucje, które nie doprowadziły do zdobycia władzy po chwilowym zwycięstwie lub wielkiej mobilizacji

 7. Bezkrwawe ,,rewolucje" (często nazywane kolorowymi ,,rewolucjami"w okresie po zimnej wojnie) – stosunkowo nowe zjawisko, w którym przy niskim stopniu przemocy następuje ,,rewolucyjna" zmiana polityczna,ograniczająca się zazwyczaj do wymiany rywalizujących grup w ramach tzw. klasy politycznej

 

ZAKOŃCZENIE

Jeszcze nie wiesz, dlaczego konieczna jest delegitymizacja obecnej, nielegalnej, masonsko/żydowskiej władzy na terytorium POLSKI?

Protokoły mędrców Syjonu w pigułce

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/protokoly-medrcow-syjonu-w-pigulce-2014-12

Streszczenie Protokołów

Pożądany rezultat to Syjonistyczny Porządek Świata albo Nowy Porządek Świata [ZWO/NWO]. Zostanie zrealizowany poprzez kontrolę pieniądza i mediów.

 

Goje są gorsi pod względem umysłowym i nie potrafią rządzić swoimi krajami. Dla ich dobra i naszego musimy znieść ich rządy i zastąpić je jednym rządem. To wymaga dużo czasu i dużo krwi, ale przyświeca temu dobry cel. Oto co musimy zrobić:

 

 1. Wszędzie ulokować naszych agentów i pomagierów

 2. Przejąć kontrolę mediów i wykorzystać je do propagowania naszych planów

 3. Wywołać walki między różnymi rasami, klasami i religiami

 4. Stosować przekupstwo, groźby i szantaż by osiągnąć swoje

 5. Wykorzystać loże masońskie do przyciągnięcia funkcjonariuszy publicznych

 6. Odwoływać się do ego ludzi sukcesu

 7. Mianować marionetkowych liderów których można kontrolować szantażem

 8. Rządy monarchów zastąpić socjalistycznymi, następnie komunistycznymi, a później despotycznymi

 9. Unieważnić wszelkie prawa i wolności, oprócz naszego prawa siły

 10. Poświęcać ludzi (a niekiedy Żydów) jeśli konieczne

 11. Wyeliminować religię, zastąpić ja nauką i materializmem

 12. Kontrolować system edukacji by głosić oszustwa i niszczyć intelekt

 13. Przepisać historię by była korzystna dla nas

 14. Wykorzystywać nasze media do stworzenia zabawnej rozrywki

 15. Korumpować umysły brudem i perwersją

 16. Zachęcać do wzajemnego szpiegowania siebie

 17. Utrzymać masy w nędzy i ciągłej pracy

 18. Przejmować wszelkie bogactwa, nieruchomości i [zwłaszcza] złoto

 19. Wykorzystywać złoto do manipulacji rynkami

 20. Wprowadzić progresywny podatek od bogactwa

 21. Uczciwe inwestycje zastąpić spekulacjami

 22. Udzielać rządom długoterminowych oprocentowanych kredytów [FED, IMF, BIS, ECB]

 23. Udzielać złych rad rządom i wszystkim innym

 24. Obwiniać ofiary.

Stop talmudycznym rządom w Polsce!

http://justice4poland.com/2014/06/18/stop-talmudycznym-rzadom-w-polsce/

Autor: Krystyna Trzcińska

KOMENTARZE

 • Tak jak o trzeźwości musimy mieć polską ustawę o równowadze.
  POLACY mają bezwzględny obowiązek przeprowadzenia na terytorium POLSKI bezkrwawej REWOLUCJI NARODOWEJ 2015, mającej za zadanie: wprowadzić do rządzenia państwem system prawdziwej równowagi.

  Obecna równowaga na niby, daje tylko teoretyczne państwo:)

  Polska Demokracja Kwantowa
 • @Pope Nimrod 19:09:55
  Wrogiem jest zły system, rządzenia państwem bez możliwej równowagi, Brak równowagi, brak demokracji kropka :-)
 • @autor
  A kto mianowicie zagwarantuje (i dlaczego), ze rewolucja bedzie bezkrwawa; panstwo x, panstwo y, trzecia sila, czy kombinacja wczesniej wymienionych?
 • Polska to tylko IDEA
  .... to państwo teoretyczne.
  Młodzi ludzie podchodzą do tego jeszcze bardziej bezideowo. Są EUROPEJCZYKAMI wyznają zasadę, że

  ///tam mój los gdzie pełny trzos ///

  Oni jeszcze dosadniej pojmują ideowość polskości przyjmując w zupełności jej gwałtownie wykreowaną bezwartościowość.

  Pełnym worem to tylko czerwony świąteczny koszmarek mami skutecznie ...małe dzieci.

  Tu nie ma chrześcijańskiego fundamentu a na materializmie to najlepiej budowali postępowcy - Marks , Engels i Lenin.

  PRAWDA nas wyzwoli ...To DROGA i ŻYCIE
 • @ autorka
  Moron Pope Nimrod vel PAPuga TASSmańska ma odpowiedź na pytanie: "Kto jest i gdzie znajduje się największy wróg Polaków i Słowian?"
  Odpowiedział na nie WIELOKROTNIE reprodukując semickie fotomontaże demonizujące Kościół Katolicki i Watykan prosto z witryny "Atak Judejczyków" worldpress.com. Tylko czekać aż pojawia sie poniżej.

  Ja natomiast od 3 lat piszę:
  Jesteśmy narodem chorym, chorym na fatalną mutację raka, która nazywa się żydo-komunizm i przerzuca się za pomocą syjonistów na wszystkie organy. Należy ich zidentyfikować, wyciąć i wyrzucić! Innego lekarstwa nie ma.
  A potem:
  Zdzich: „Potrzebna jest nowa prawdziwie-konserwatywna i oficjalnie anty-syjonistyczna partia polityczna, która zawalczyłaby o Konstytucyjną Republikę Polski.”
  38 dekret Prezydenta Mościckiego: Zakazać wszelką działalność organizacji i stowarzyszeń o niejawnej strukturze (masoni);
  Bolesław Prus: “Odżydzić polski postęp, polski socjalizm, polską myśl narodową! Jest nam coraz ciaśniej; dotychczas my ustępowaliśmy miejsca Żydom, musi więc nadejść czas, że Żydzi nam miejsca ustąpią”;
  Zdzich: “Zlikwidować wszystkie podatki, czyli koryto dla chciwców i bandytów”;
  Wieslaw P: “Zbrodniarzy rozliczyć łącznie z pomiotem”;
  S. Michałkiewicz: “Publiczna obecność etyki chrześcijańskiej, jako podstawy systemu prawnego”;
  Ścios: „Głos opozycji (czyli Chrześcijan) i głosy każdego z nas zabrzmią tylko wówczas, jeśli odrzucimy nierzeczywistość świata „onych” (czyli Syjonistów) i przestaniemy liczyć się z dyktatem medialnych terrorystów . Warunkiem ujawnienia prawdy jest zbudowanie własnych mediów i prostego, jednowymiarowego języka przekazu, w którym nie będzie miejsca na relatywistyczny bełkot. Ten ich (czyli syjonistyczny) fałsz i ich niby-świat muszą zniknąć.”
  itd., itd.
 • nie ma bezkrwawych rewolucji.
  teraz nie może już być ani okrągłego stołu, ani grubej kreski, ani grzechów odpuszczenia. Wbrew bowiem temu, co twierdzi Michnik, wyjść z systemu bez ofiar, szubienic i plutonów egzekucyjnych się nie da - można jedynie samemu utracić honor i się sprzedać. Każda prawdziwa rewolucja wymaga ofiar. W Polsce rewolucja była fikcją a przejęcie władzy nastąpiło w uzgodnieniu z komunistami i przy założeniu nie wchodzenia im w interes. Obecny kryzys ma charakter systemowy i jest kryzysem ustroju społeczno-gospodarczego. Warto więc dokonać prawdziwej rewolucji i przeorać w Polsce ten zdziczały postsocjalistyczny krajobraz oraz wyrwać chwasty, znajdujące się obecnie u władzy.
 • @Prof. Nathanel 07:12:36
  Po czynach ich poznacie! :)
  Pope Nimrod reprezentuje tutaj "złote myśli" K. Wojtasa, D. Kosiura, ninanonimowej, Starej Baby, Zawiszy Niebieskiego, eonmark, ALIK, NUS, ...itp. Tyle tylko, że w obrazkach.
  "Księga dżungli" - rozdział "Atak Judejczyków".

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY