Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2721 komentarzy

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

Sposób POLAKÓW, na odzyskanie władzy na terytorium POLSKI.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

NARÓD POLSKI, aby móc skutecznie pozbawić masonów/żydów władzy na terytorium POLSKI, musi wykazać, że masony/żydy sprawują tą władzę nielegalnie, gdyż pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą).

 NARÓD POLSKI, aby móc skutecznie pozbawić masonów/żydów władzy na terytorium POLSKI, musi wykazać, że masony/żydy sprawują tą władzę nielegalnie, gdyż pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą).

Nielegalna władza okupanta masońsko/żydowskiego, działającego na terytorium POLSKI pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), nie może wydać ani jednego aktu prawnego: 1) będącego dowodem z dokumentu, 2) mającego moc władczą, 3) podlegającego wykonaniu, 4) zaskarżeniu.

Co znaczy że działalność masonów/żydów na terytorium POLSKI jest bezskuteczna ex-tunc (wstecz) od daty ogłoszenia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych ..- do nadal.  W zał. 1 podana jest metryka poruszanego  rozporządzenia.  Art. 26 (zał. 2) precyzuje dokładnie datę bezskuteczności  rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 1)

zał. 1 i zał. 9

zał. 2 

Rozporządzeniem sprecyzowanym  w zał. 1, miała być uchylona ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. (zał. 3)

zał. 3

W art. 1 (zał. 4) ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. wskazany jest jej tymczasowy charakter.

zał. 4

W art. 1 ust. 1 (zał. 5) sprecyzowany został herb Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wzorem No. 1

zał. 5

ustawa godło 1919 zał1razy4

W art. 1 ust. 2 (zał. 6) sprecyzowana została pieczęć Rzeczypospolitej Polskiej

zał. 6

ustawa godło 1919 zał234

ustawa godło 1919 zał2razy4

ustawa godło 1919 zał3razy6

W art. 1 ust. 3 (zał. 7) sprecyzowane zostały barwy narodowe Rzeczypospolitej Polskiej.

zał. 7

ustawa godło 1919 zał5

Ustawę z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godle podpisały następujące osoby (zał. 8).

zał. 8

Zapisy dotyczące pieczęci w ustawie z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach ... uznaję na chwilę obecną za prawidłowe.

Ustawa z dnia 1 sierpnia o godłach ..., z innych powodów jest bezskuteczna niż rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1927 r. Dlatego w tym poście nie rozwijam bezskuteczności ustawy o godle z dnia 1 sierpnia 1919 r.

W załączniku 9 powołana jest podstawa prawna  rzekomo uprawniająca Prezydenta Rzeczypospolitej do zmiany ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. - rozporządzeniem z mocą ustawy. Na tą chwilę, do tego punktu tez nie odnoszę się. Zmierzam prosto do celu, aby wykazać, że od 1927 r.na terytorium POLSKI każda masońsko/żydowska władza, posługuje się fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), co stanowi o tym, że masońsko/żydowska władza na terytorium POLSKI od 1927 r. do nadal, nie wydała ani jednego ważnego aktu prawnego, podlegającego - wykonaniu!!

zał. 9 i zał. 1

Ponieważ rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) nie jest jednoznaczne w treści z heraldycznymi wzorami (co wykażę poniżej), to nie mogło wejść skutecznie w życie, jak by  art. 26  na to wskazywał (zał. 10)

zał. 10

O bezskuteczności rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. stanowi treść: Tytuł IV  Pieczęcie (zał. 11), który należy dokładnie przeanalizować, aby móc wykazać że używane pieczęcie na terytorium POLSKI przez masonów/żydów, którzy przejęli nielegalnie władze w POLSCE, pozbawiają ich  legitymacji do sprawowania władzy, gdyż nie mogą wydać ani jednego ważnego aktu prawnego, a tym samym oznacza, ze nie mogą sprawować władzy!

zał. 11

Na podstawie Art. 4 (zał. 12) rozporządzenia (zał. 9) zamierzano ustanowić oznaki dla wszystkich władz i urzędów samorządowych złożone z herbu państwowego, z herbu województwa do którego należą i z napisu odpowiadającego ich nazwie.

zał. 12

Masoni/żydzi 13 grudnia 1927 r. zmieniając ustawę o godle (podstępnie, nielegalnie) zmienili wyobrażenie orła państwowego Art. 15 (zał. 13), podmieniając go bez upoważnienia na tą okoliczność w treści rozporządzenia (zał. 9), co jest - niedopuszczalne!! Heraldyczny wzór jest rysunkiem, nie ma mocy dowodowej, nie ma mocy władczej! Wzór heraldyczny może powstać tylko na podstawie przepisu ustawy, który ściśle go określi lub upoważni właściwy organ do ustalenia szczegółowego rysunku orła państwowego i określi na czyj wniosek to może nastąpić! Nie dopuszczalne jest rysunkiem heraldycznym, nie wiadomo przez kogo ustalonym i na czyj wniosek sporządzonym i faktycznie przez kogo, zmienić symboli POLSKI: korony orła, kształtu orła państwowego, kolorystyki. Nie dopuszczalne też jest arbitralne (bez podstawy prawnej) wprowadzenie masońskich symboli do heraldycznego wyobrażenia orła białego!!

Jeżeli wyobrażenie orła nie jest ustalone w rozporządzeniu o godle (zał. 9) tzn. że obowiązuje wyobrażenie orła z ustawy o godle z dnia 1 sierpnia 1919, gdyż rysunkiem heraldycznym, nie wiadomo przez kogo ustalonym, na czyj wniosek, nie dopuszczalna jest zmiana ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. art. 1 ust. 1 (zał. 5)!!

ustawa godło 1919 zał1razy4

Te same uwagi dotyczące nielegalności/niedopuszczalności wprowadzenia rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 1927 r. zmian do wyobrażenia orła państwowego, w stosunku do ustawy z dnia 1 sierpnia 11919 r, dotyczą również wprowadzonych nielegalnych/niedopuszczalnych  zmian do otoku pieczęci państwowej, arbitralnie (bez podstawy prawnej na tą okoliczność) rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 1027 r. masoni/żydzi, podstępnie wprowadzili niedopuszczalną zmianę do otoku pieczęci urzędowej (okrągłej). patrz  Art. 15 (zał. 13), nielegalny masoński znak w otoku pieczęci zawarłam w zielonym otoku.

zał. 13

45d3fa6fe0d180dcf41b00490bef1cae,0,0

W Art. 16  (zał. 14) rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) zdefiniowana jest pieczęć Prezydenta Rzeczypospolitej, która to definicja nie upoważnia do umieszczania na pieczęci urzędowej (okrągłej)  wyobrażenia orła państwowego z nielegalnymi masońskimi znakami, co wyjaśniłam wyżej w moim opisie do Art. 15 (zał. 13). Zgodnie z Art. 16 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) w otoku pieczęci prezydenta przewidziany jest tylko napis: "Prezydent rzeczypospolitej", a faktycznie na terytorium POLSKI masońscy/żydowscy  prezydenci w otoku pieczęci urzędowej (okrągłej), arbitralnie (bez podstawy prawnej) umieszczali nielegalny masoński znak. patrz zał. 15, zał. 16. (otoczony czerwonym kolorem).

zał. 14

zał. 15

Podpis_Moscicki

zał. 16

dcba7fd230c868efcb7f66eeea721b41,0,0

W Art. 17  (zał. 17) rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) zdefiniowana jest pieczęć urzędowa Marszałków Sejmu i Senatu, która to definicja nie upoważnia do umieszczania na pieczęci urzędowej (okrągłej)  wyobrażenia orła państwowego z nielegalnymi masońskimi znakami, co wyjaśniłam wyżej w moim opisie do Art. 15 (zał. 13). Zgodnie z Art. 17 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) w otoku pieczęci Marszałków Sejmu i Senatu przewidziany jest tylko napis: "Marszałek Sejmu" względnie "Marszałek Senatu".  A faktycznie na terytorium POLSKI: SEJM i SENAT  w otoku pieczęci urzędowej (okrągłej), arbitralnie (bez podstawy prawnej) umieszcza nielegalny/niedopuszczalny masoński znak.

zał. 17

W Art. 18 (zał. 18) rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) zdefiniowana jest pieczęć urzędowa władz i urzędów oraz zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych, która to definicja nie upoważnia do umieszczania na pieczęci urzędowej (okrągłej)  wyobrażenia orła państwowego z nielegalnymi masońskimi znakami, co wyjaśniłam wyżej w moim opisie do Art. 15 (zał. 13).

Zgodnie z Art. 18 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) w otoku pieczęci władz i urzędów oraz zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych przewidziany jest tylko napis odpowiadający nazwie danej władzy (urzędu, zakładu, instytucji, przedsiębiorstwa).  A faktycznie na terytorium POLSKI  w otoku pieczęci urzędowej (okrągłej) władz i urzędów oraz zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych,  arbitralnie (bez podstawy prawnej) umieszczany jest nielegalny/niedopuszczalny masoński znaklub znaki nie przewidzianych w treści art. 18.

zał. 18

W Art. 19 (zał. 19) rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) zdefiniowana jest pieczęć urzędowa władz i urzędów samorządowych, która to definicja nie upoważnia do umieszczania na pieczęci urzędowej (okrągłej)  wyobrażenia orła państwowego z nielegalnymi masońskimi znakami, co wyjaśniłam wyżej w moim opisie do Art. 15 (zał. 13).

Zgodnie z Art. 19 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9), w otoku pieczęci władz i urzędów samorządowych przewidziany jest tylko napis odpowiadający nazwie danej władzy (urzędu, zakładu, instytucji).  A faktycznie na terytorium POLSKI  w otoku pieczęci urzędowej (okrągłej) władz i urzędów samorządowych arbitralnie (bez podstawy prawnej) umieszczany jest nielegalny/niedopuszczalny masońskich symboli nie przewidzianych w treści art. 19.

zał. 19

Powstaje pytanie: jak mogło dojść na terytorium POLSKI do podstępnego wprowadzania do pieczęci urzędowych (okrągłych) w powołaniu na nielegalne rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1927 r. niedopuszczalnych masońskich symboli, skoro wyrób pieczęci z orłem państwowym zastrzeżony był wyłącznie mennicy państwowej? Zapis w Art. 20 stworzył możliwość, wyjątków od zasady, na rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej, którymi zawsze byli masoni/żydzi

zał. 20

Poniżej w zał. 21 widzimy wykaz osób którzy podpisali się niedopuszczalnym w treści rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 1927 r , którzy sprzeniewierzyli się POLSKIEJ RACJI STANU.

zał. 21

Rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1927 r. - o godłach ... (zał. 9),  jako że jest formalnie wadliwe (bezskuteczne), tym samym nie może zmienić ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r, co znaczy że ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. - o godłach ... nie została uchylona, a to znaczy że jest ważna do nadal!A to znaczy że godłem państwowym na terytorium POLSKI jest godło wg. wzoru heraldycznego określonego ustawą o godle z 1919 r.  Pieczecie urzędowe (okrągłe) są ważne tylko te, określone ustawa o godłach ... z 1 sierpnia 1919 r.

A to znaczy, ze POLSKA nie przystąpiła do Unii Europejskiej, że POLSKA nie podpisała Traktatu Lizbońskiego itd. Z pretensjami do masonów/żydów, którzy nie byli legitymizowani przez NARÓD POLSKI do składania podpisów, nie mając upoważnienia na tą okoliczność w ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej).

Autor: Krystyna Trzcinska

KOMENTARZE

 • Bardzo interesujący post...
  Tylko , kto wyegzekwuje wnioski z niego wynikające ???
  Jeżeli Polacy zorganizują się w wystarczającyc sposób, to argumentów za niepodległością pojawi się jeszcze więcej...

  Nie w legaliźmie jest główny problem, a w serwiliźmie naszych Rodaków...

  Dęby rosna powoli, ale codziennie...

  Pozdrawiam


  ZAPRASZAM http://zbigniewjacniacki-zyciemojeinasze.blogspot.com/
 • @Zbigniew Jacniacki 15:11:17
  Specsłużby powinny zdjąć z urzędów masonów/żydów, ponieważ nie mają ważnych powołań na zajmowane stanowiska, bo wszystkie pieczęcie urzędowe (okrągłe), którymi posługują się masoni/żydzi są wadliwe, a tym samym i wszystkie powołania na stanowiska służby/pracy masonów/żydów są bezskuteczne! POLACY nie mają innego wyjścia, muszą pilnować POLSKI!! W Hiszpanii próbka tego co masoni/żydzi mają zrobić wszystkim narodom, skoro 95 % populacji mają zlikwidować! Hiszpania krajem eksperymentalnym dla prawa knebla http://www.monitor-polski.pl/hiszpania-krajem-eksperymentalnym-dla-prawa-knebla/
  ONZ wobec USA, już wydał nakaz likwidacji prywatnie posiadanej broni, za moment w USA zrobią tak, jak obecnie jest już w Hiszpanii. Za niedługo będą powoływać młodzież do wojska, aby walczyli w masonów/żydów interesie.
 • @Krystyna Trzcińska 16:15:50"""Specsłużby powinny zdjąć z urzędów masonów/żydów,...""'
  A powołania do specsłużb są w świetle treści postu legalne ???
  Kto i wokół jakiego prawa stanowionego będzie organizował Polaków ???

  Wiemy , nie wszyscy, że coś jest nie tak ... Trudno natomiast usłyszeć , co jest "tak"... Szczególnie , że dla innych nasze DOBRO będzie jawiło się jako zło...

  Tak na wszelki wypadek, czy nie wrto przygladać się tym, którzy finansują syjonistów/masonów i dostarczają im najemników do wykonywania wojen, zamachów, "false flag" ? W ilu przypadkach są to nasi krewni, sasiedzi, dobrzy biali chrześcijanie ? Nie usprawiedliwiam syjonistów/masonów , ale też nie zawężam pola poszukiwań..http://zbigniewjacniacki-zyciemojeinasze.blogspot.com/2014/12/sowianie-vs-szlachetni-sowianie-cz2-kto.html
 • @Krystyna Trzcińska 16:15:50
  Ale niby jakie specsłużby?


  Może te? :

  http://werwolfcompl.blogspot.com/


  Pierwsze i podstawowe pytanie dla każdego Polaka brzmi:

  skoro mamy specsłużby, to dlaczego Polska się rozpada?
 • bzdety nie zmienią rzeczywistości
  Bzdet do kwadratu - jak ten - tym bardziej.
  Proszę powiedzieć gdzie i kiedy Pani pisma wywołały skutek.

  W tym przypadku bez wzięcia konkretnie za wszarz i kopnięcia w d... się nie obejdzie, tylko że Polacy nie są w stanie - jak dotychczas - działać wspólnie, wspólnie osiągać wyznaczone cele, więc nie tylko kopnąć nie jesteśmy w stanie, ale sami jesteśmy kopani biernie i z popłakiwaniem przyjmujemy kolejne razy.
 • @Maciej Piotr Synak 19:04:34
  O ile się nie mylę, to nasze specsłużby zlikwidował Maciarewicz?
 • @Jan Paweł 22:08:08
  ALE JAKIE NASZE ???
 • @Maciej Piotr Synak 22:30:42
  A skąd możemy wiedziec, co ten Maciarewicz polikwidował? Jak można przypuszczac, polikwidował to co jemu i jego kolegom nie pasowało
 • @night rat 02:27:26
  Dzięki służbom się nie rozpadła??

  A czyż oni nie są od tego, by się konsolidowała, potężniała, wzrastała i dyktowała warunki otoczeniu swemu?

  Czyż nie od tego są służby?

  A nie od jakoby zapobiegania rozpadowi...
 • @Jan Paweł 08:23:50
  Jedna sitewka wycina inną sitewkę, a władca tego świata ledwo to zauważa...
 • Co za "piorunujące'' tempo i obraz "polskiego" zażydzonego sądownictwa!
  Usłyszał wyrok za zabójstwo, (SIC! PO 16 LATACH!) wyszedł z sądu i "rozpłynął się". Zniknęli też inni skazani(SIC!!!!!)
  Nie ma Piotra G., skazanego za zlecenie zabójstwa, nie ma Henryka L. ps. Lewatywa, jego wspólnika, który dostał wyrok za zorganizowanie morderstwa, nieuchwytny jest też Adam S., ps. Smoła, który podczas zbrodni strzelał, ani Krzysztofa B., który pomagał wspólnikom w ucieczce. Tydzień temu zapadł wyrok w sprawie zabójstwa dyrektora bydgoskiego PZU, za kraty z pięciu skazanych trafił tylko jeden. Co teraz? - Szukamy - mówią policjanci.

  Tydzień temu zapadł wyrok w głośnej sprawie zabójstwa dyrektora Centrum Likwidacji Szkód PZU Piotra Karpowicz. Za zbrodnię sprzed szesnastu lat został skazany Piotr G., bydgoski dealer mercedesa. Za zlecenie zabójstwa dostał 25 lat więzienia, tyle samo ile Henryk L., ps. Lewatywa, który miał Piotrowi pomagać w zorganizowaniu morderstwa, oraz ile Adam S., ps. Smoła, który strzelił do Piotra Karpowicza. Za pomoc w zatarciu śladów zbrodni wyroki usłyszeli też Tomasz Z. (12 lat) i Krzysztof B. (9 lat). Problem w tym, że mimo wyroków, tylko jeden z mężczyzn trafił za kraty.

  Zniknął Tomasz G.
  - Tomasz G. uciekł - potwierdzają policjanci. - To był główny oskarżony. Rozpłynął się we mgle - mówi Monika Chlebicz, rzecznik prasowy policji w Bydgoszczy.

  Mężczyzna po usłyszeniu wyroku miał zwyczajnie wyjść z sądu. Na wolności ma własną, dobrze prosperującą firmę. W zamknięciu mógłby trafić do celi dla niebezpiecznych przestępców, bo właśnie w takim miejscu przez trzy lata czekał na wyrok.

  Nakaz doprowadzenia do aresztu dla mężczyzny trafił do najbliższego komisariatu. Funkcjonariusze sprawdzili miejsce zameldowania Tomasza G., hotel w którym zwykle mieszkał. Nigdzie jednak go nie zastali.

  Wiadomo że w nocy, przed przyjściem policjantów, do hotelu po rusztowaniu wspięli się nieznani sprawcy i wynieśli z pokoju sejf Tomasza G.

  Henryka L. też nie ma
  Nie wiadomo też gdzie przebywa Henryk L. Mężczyzna nie pojawił się na ogłoszeniu wyroku, na decyzję sądu czekał na wolności, ponieważ został zwolniony z aresztu ze względu na stan zdrowia.

  Policjanci, którzy sprawdzali miejsce zamieszkania mężczyzny, nie zastali go.

  Adam S. zniknął
  Skazany za oddanie strzału do dyrektora bydgoskiego PZU również nie pojawił się na ogłoszeniu wyroku ani nawet w miejscu zameldowania. Z informacji, do których dotarli policjanci wynika, że mężczyzna może przebywać w Berlinie.

  Krzysztofa B. również nie zastali Policjanci nie zastali również Krzysztofa B., który "Smole" pomógł po morderstwie w ucieczce z miejsca zbrodni i w tuszowaniu śladów.
  Tyko Tomasz Z.
  Jedyny skazany w sprawie mężczyzna, który został zatrzymany, to Tomasz Z. Policjanci zastali go w pracy i stamtąd doprowadzili do aresztu.

  Policjanci informują, że teraz zaginionych mężczyzn szukają u ich rodzin i przyjaciół. Kiedy nie uda im się znaleźć skazanych w ten sposób, wtedy muszą zawiadomić o sprawie sąd. Ten może podjąć decyzję o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania lub listu gończego.

  Morderstwo sprzed szesnastu lat
  Dyrektor Centrum Likwidacji Szkód PZU Piotr Karpowicz zginął wieczorem 19 stycznia 1999 r. na parkingu przed siedzibą firmy przy ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Według lubelskiej prokuratury, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, zabójstwo zlecił Tomasz G., były dealer mercedesa. Strzelić z bliska w twarz dyrektora miał Adam S., ps. Smoła, a całe przestępstwo miał zorganizować Henryk L., szef bydgoskiego gangu ps. Lewatywa, do którego w tej sprawie zwrócił się Tomasz G.

  Prokuratura dowodziła, że Karpowicz zginął, bo nie chciał współpracować z mafią i pomagać jej w wyłudzaniu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za samochody, które miały rzekomo uczestniczyć w wypadkach drogowych. Karpowicz odrzucał wnioski o wypłaty fałszywych odszkodowań. http://www.tvn24.pl/uslyszal-wyrok-za-zabojstwo-wyszedl-z-sadu-i-rozplynal-sie-znikneli-tez-inni-skazani,502176,s.html Pod linkiem bardzo ciekawe komentarze o sędziach, sądach i policji/policjantach/polecam.

  Skazani za zabójstwo dyrektora PZU. Wyrok po prawie 16 latach od zbrodni(SIC!!!!!) http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wyrok-ws-zabojstwa-dyrektora-pzu,500691.html Co za "piorunujące'' tempo i obraz "polskiego" zażydzonego sądownictwa!
 • @Krystyna Trzcińska 16:15:50
  6 tys. żydów wyemigruje z Ukrainy(zapewne do POlin!)
  Rząd w Tel Awiwie przeprowadził za zamkniętymi drzwiami posiedzenie, w trakcie którego rozmawiano na temat przyjęcia na terytorium państwa Izrael 6 tys. ukraińskich żydów, zagrożonych w wyniku wojny na terytorium Ukrainy. Polskie MSZ Polaków pozostawiło na pastwę losu.  Jak poinformowała gazeta „Maariv” Premier Benjamin Netanyahu miał przedstawić na nim tajny plan stworzenia „obozów dla uchodźców” dla żydowskiej ludności Ukrainy. Nadzór nad operacją miałby należeć do izraelskiego Ministerstwa Gospodarki. Dziennik nie podał jednak, w której części państwa izraelskiego owe obozy miałyby powstać i czy miejscem docelowym rzeczywiście będzie Izrael.  Główną przyczyną sprowadzenia ukraińskiej diaspory żydowskiej jest gwałtowny rozwój ultranacjonalizmu na Ukrainie, który – w przeciwieństwie do władz w Warszawie – władze w Tel Awiwie nie tylko że dostrzegają, ale starają się przewidzieć konsekwencjom „przejęcia władzy przez „wspierane przez Zachód protesty „Euromajdanu” w Kijowie, które skutkowały pogromami żydów i groźbami kierowanymi pod ich adresem na całej Ukrainie, w szczególności zaś na terytorium Donbasu”. Zdaniem strony izraelskiej owe pogromy są kontrolowane przez władze regionalne państwa ukraińskiego.  Izraelska prasa wyraziła ubolewanie, iż w zamachu stanu, z jakim ewidentnie mieliśmy do czynienia na Ukrainie, „w wyniku którego odnotowano wzrost władzy w rękach neonazistowskich ideologów, zagrażający bezpośrednio społecznościom żydowskim, brali udział także izraelscy żołnierze”.  Agencja JTA (Żydowska Agencja Informacyjna) wielokrotnie wspominała o obecności na Ukrainie Izraelskich Sił Obronnych (IDF) podczas zbrojnego obalania dotychczasowego rządu. W tej sytuacji rodzi się pytanie, które jako jedyny publicznie postawił dr Christof Lehmann z Kanadyjskiego Instytutu Badań nad Globalizacją, a mianowicie: „jaki był udział rządu w Tel Awiwie w stworzeniu zagrożenia dla ludności żydowskiej i czy było to działanie zamierzone w celu zasilenia uchodźcami diaspory niemieckiej czy amerykańskiej”? To myślenie można rozwinąć zapytaniem, czy ludność Ukrainy, która trafia obecnie do Polski nie jest przypadkiem żydowskiej proweniencji?  Pytanie jest o tyle zasadne, że nie byłby to pierwszy w dziejach przykład tego rodzaju polityki. Wystarczy bowiem przypomnieć tzw. pogrom kielecki w Polsce Ludowej, który wywołując stan zagrożenia, umożliwił zasilenie diaspory żydowskiej w Szwecji.  Julia Nowicka

  Fot. konwentnarodowypolski.wordpress.com
 • @PAPuga TASSmańska 19:22:51
  Szczęśliwego Nowego Roku, życzę wszystkim z Neon24.pl: publikującym, czytającym, komentującym, w Naszej POLAKÓW - POLSCE! https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t34.0-12/10904212_486133241524575_146485530_n.jpg?oh=2d25a47937abfe2e41ff1195a3d49978&oe=54A84F23&__gda__=1420251388_c96b707f09c4d3995f0082550d2ba233

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY