Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2719 komentarzy

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

TALMUDYCZNE WROGIE NAKAZY/ZAKAZY

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Z faktu rozmyślnego, politycznego naruszania art. 3 Konstytucji RP przez żydów zamieszkałych w POLSCE, jako zadeklarowanych na podstawie (Talmudu, Tory) wrogów POLSKI i POLAKÓW, wynika: konieczność wypędzenia żydów z POLSKI!!

 

Na podstawie Talmudu, Tory - żydzi obowiązani są stosować się wobec chrześcijan do wykazanych ponizej nakazów/zakazów, co zagraża życiu i bezpieczeństwu POLAKÓW, będących w większości zadeklarowanymi chrześcijanami.

Z upoważnienia żydowskich tzw świętych ksiąg, wrogich wobec Polski i POLAKÓW, żydzi rozmyślnie nie stosują się do art. 3 Konstytucji RP, co pozbawia ich prawa przebywania, mieszkania, pracowania, na terytorium POLSKI. 

Postanowiłam wykazać wrogie wobec POLSKI i POLAKÓW nakazy/zakazy obowiązujące żydów wobec chrześcijan  posługując się dokumentem, jakim jest książka ks. Justyn B. Pranajtis Chrześcijanin w Talmudzie . 

CZĘŚĆ II: NAUKA TALMUDU O CHRZEŚCIJANACH.

Rozdział I. Chrześcijan należy unikać.
Artykuł I. Chrześcijan należy unikać ponieważ nie są godni obcowania z żydami.
I. Żyd nie może składać życzeń chrześcijaninowi.
II. Nie odpowiadać chrześcijaninowi na jego pozdrowienie.
III. Żyd nie może stawać na sądach chrześcijan.
IV. Chrześcijanin nie może być też użyty jako świadek.
V. I w niczem nie godzi się być podobnym do chrześcijan.
Artykuł II. Chrześcijan należy unikać, ponieważ są nieczyści.
Artykuł III. Chrześcijan należy unikać, ponieważ są bałwochwalcami.
I. Zabronione są stosunki z chrześcijanami przed ich świętami.
II. Nie wolno żydowi używać rzeczy, które się odnoszą do boskiego kulty chrześcijan.
III. Zabrania się sprzedawać chrześcijanom czegokolwiek, co może służyć ich kultowi.
IV. Ateistom [bezbożnikom, bezwyznaniowcom] wszystko sprzedawać wolno.
Artykuł IV. Chrześcijan należy unikać, ponieważ są szkodliwi.
Rozdział II. Chrześcijan należy zniszczyć.
Artykuł I. Zniszczyć pośrednio: Należy chrześcijanom szkodzić.
I. Nie należy robić nic dobrego.
1. Nie wolno chwalić chrześcijan.
2. Obowiązki nazywać obelżywie.
3. Nie wolno dawać chrześcijanom podarków.
4. Nie sprzedawać posiadłości chrześcijanom
5. Nie uczyć chrześcijan sztuki.
II. Należy szkodzić na mieniu.
1. Nie wolno ostrzegać mylących się w interesach
2. Nie oddawać rzeczy znalezionej.
3. Wolno oszukiwać chrześcijan
4. Wolno żydowi udawać chrześcijanina.
5. Wolno żydowi uprawiać lichwę.
III. Należy szkodzić w sądach.
1. Wolno żydowi kłamać i oszukiwać.
2. Wolno żydowi krzywoprzysięgać.
IV. Należy szkodzić na dobrach życiowych.
1. Żyd obowiązany jest knuć zasadzki na chrześcijan.
2. Nie wolno nieść pomocy choremu chrześcijaninowi
3. Nie należy pomagać chrześcijance przy porodzie.
4. Nie należy uwalniać z niebezpieczeństwa życia.
Artykuł II. Zniszczyć bezpośrednio.
I. Należy mordować zdrajców.
II. Odszczepieńców.
III. Ciemiężców trzymających Izraela w niewoli.
1. Należy zabijać sprawujących rządy.
2. Przede wszystkim należy zniszczyć władzę rzymską.
V. Należy zabijać wszystkich chrześcijan.
VI. Wytępienie chrześcijan jest przyjemną Bogu ofiarą.
VII. Jest teraz jedyną ofiarą.
VIII. Mordercom chrześcijan obiecuje się raj.
IX. Nie wolno nigdy zaprzestać tępienia chrześcijan.
X. Należy prześladować wspólnymi siłami.
XI. Nawet w czasie najuroczystrzych świat wolno zabić chrześcijanina.
XII. Oczekiwany jest mesjasz mściciel.
XIII. Modlitwy żydów o zagładę chrześcijan.
Modlitwa chrześcijan za żydów.

Konkluzja:

Fakt rozmyślnego, na polecenie ogólnie (polityczne) żydów i masonów, naruszania przez żydów, zamieszkałych w POLSCE art. 3 Konstytucji RP, jako zadeklarowanych na podstawie (Talmudu, Tory) wrogów POLSKI i POLAKÓW, wymusza na POLAKACH obowiązek zastosowania obrony koniecznej, polegającej na konieczności, obowiazku, wypędzenia żydów z POLSKI, gdyż innych mozliwości - brak!!

Według art. 3. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym”.

Wobec czego powstaje pytanie: czy faktycznie Rzeczpospolita Polska, zgodnie z Konstytucją RP, jest państwem jednolitym??

Do konkluzji wymuszającej na POLAKACH obowiazek wypędzenie żydów z terytorium POLSKI, doszłam po przeczytaniu:

I) Komentarza do art. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

II Spisu treści ksiażkiChrześcijanin w Talmudzieks. Justyn B. Pranajtis

 I. Komentarz do art. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

"Polska jest państwem jednolitym, czyli unitarnym, traktowanym jako jedność, czyli nie składającym się z oddzielnych tworów razem tworzących federację. Nie ma więc w jego ramach autonomicznych jednostek terytorialnych czy narodowościowoterytorialnych. W konsekwencji polska jest na płaszczyźnie Międzynarodowej jednym podmiotem. Unitarna forma państwa stanowi konsekwencję faktu, że społeczeństwo polskie jest pod wieloma względami jednolite. Tak można go określać w sensie Narodowym, gdyż ogromna większość obywateli polski to osoby narodowości polskiej, inne grupy narodowościowe stanowią znikomą mniejszość. Podobnie można mówić o sytuacji w dziedzinie wyznaniowej, gdzie katolicy stanowią zdecydowaną większość. Podobnie także można charakteryzować stan w zakresie kultury i jej tradycji itp. Za jednolitością państwa przemawiają także doświadczenia historii wielu dziesiątków lat. Wszystkie te czynniki przemawiają na rzecz państwa jednolitego, stanowiącego jeden podmiot prawa międzynarodowego".

II. Spisu treści książki: Chrześcijanin w Talmudzieks. Justyn B. Pranajtis

KSIĄDZ PRANAJTIS I WALKA O TALMUD.

Los chrześcijanina badacza Talmudu.
I. Ks. Pranajtis i jego praca.
II. Sprawa Bajlisa.
Ekspertyza ks. Pranajtisa.
III. Kontrakcja żydowska.
1. Opinia publiczna.
A. Żydowska kampania prasowa.
B. Odpowiedź oszczercom
C. Dalszy ciąg żydowskiej akcji prasowej
2. Akcja zakulisowa.
A. Zabiegi u władz rosyjskich.
B. Zabiegi w Watykanie.
List ministra Nelikowa.
III. List ks. Pranajtisa.
IV. Zgon ks. Pranajtisa.

CHRZEŚCIJANIN W TALMUDZIE ŻYDOWSKIM.

Słowo wstępne.
Wstęp.
O piśmie świętym
O Talmudzie
Omówienie innych ksiąg talmudycznych.
Źródła.

CZĘŚĆ I: NAUKA TALMUDA O CHRZEŚCIJANINACH

Rozdział I. Jezus Chrystus w Talmudzie.
Artykuł I. Nazwy Chrystusa.
Artykuł II. Życie Chrystusa.
Artykuł III. Nauka o Chrystusie.
Rozdział II. Chrześcijanie.
Artykuł I. Nazwy Chrześcijan w Talmudzie.
Artykuł II. Czem są chrześcijanie według Talmudu.
Artykuł III. Boski kult chrześcijan.

CZĘŚĆ II: NAUKA TALMUDU O CHRZEŚCIJANACH.

Rozdział I. Chrześcijan należy unikać.
Artykuł I. Chrześcijan należy unikać ponieważ nie są godni obcowania z żydami.
I. Żyd nie może składać życzeń chrześcijaninowi.
II. Nie odpowiadać chrześcijaninowi na jego pozdrowienie.
III. Żyd nie może stawać na sądach chrześcijan.
IV. Chrześcijanin nie może być też użyty jako świadek.
V. I w niczem nie godzi się być podobnym do chrześcijan.
Artykuł II. Chrześcijan należy unikać, ponieważ są nieczyści.
Artykuł III. Chrześcijan należy unikać, ponieważ są bałwochwalcami.
I. Zabronione są stosunki z chrześcijanami przed ich świętami.
II. Nie wolno żydowi używać rzeczy, które się odnoszą do boskiego kulty chrześcijan.
III. Zabrania się sprzedawać chrześcijanom czegokolwiek, co może służyć ich kultowi.
IV. Ateistom [bezbożnikom, bezwyznaniowcom] wszystko sprzedawać wolno.
Artykuł IV. Chrześcijan należy unikać, ponieważ są szkodliwi.
Rozdział II. Chrześcijan należy zniszczyć.
Artykuł I. Zniszczyć pośrednio: Należy chrześcijanom szkodzić.
I. Nie należy robić nic dobrego.
1. Nie wolno chwalić chrześcijan.
2. Obowiązki nazywać obelżywie.
3. Nie wolno dawać chrześcijanom podarków.
4. Nie sprzedawać posiadłości chrześcijanom
5. Nie uczyć chrześcijan sztuki.
II. Należy szkodzić na mieniu.
1. Nie wolno ostrzegać mylących się w interesach
2. Nie oddawać rzeczy znalezionej.
3. Wolno oszukiwać chrześcijan
4. Wolno żydowi udawać chrześcijanina.
5. Wolno żydowi uprawiać lichwę.
III. Należy szkodzić w sądach.
1. Wolno żydowi kłamać i oszukiwać.
2. Wolno żydowi krzywoprzysięgać.
IV. Należy szkodzić na dobrach życiowych.
1. Żyd obowiązany jest knuć zasadzki na chrześcijan.
2. Nie wolno nieść pomocy choremu chrześcijaninowi
3. Nie należy pomagać chrześcijance przy porodzie.
4. Nie należy uwalniać z niebezpieczeństwa życia.
Artykuł II. Zniszczyć bezpośrednio.
I. Należy mordować zdrajców.
II. Odszczepieńców.
III. Ciemiężców trzymających Izraela w niewoli.
1. Należy zabijać sprawujących rządy.
2. Przede wszystkim należy zniszczyć władzę rzymską.
V. Należy zabijać wszystkich chrześcijan.
VI. Wytępienie chrześcijan jest przyjemną Bogu ofiarą.
VII. Jest teraz jedyną ofiarą.
VIII. Mordercom chrześcijan obiecuje się raj.
IX. Nie wolno nigdy zaprzestać tępienia chrześcijan.
X. Należy prześladować wspólnymi siłami.
XI. Nawet w czasie najuroczystrzych świat wolno zabić chrześcijanina.
XII. Oczekiwany jest mesjasz mściciel.
XIII. Modlitwy żydów o zagładę chrześcijan.
Modlitwa chrześcijan za żydów.

Krystyna Trzcinska

KOMENTARZE

 • Coś...
  nieprawdopodobnego. Ręce i nogi opadają...
 • @
  Byłbym ciekaw komentarza jakiegoś rabina, albo przynajmniej zadeklarowanego Żyda.
  Są na NEONie jacyś?
 • ---------- jak odróżnić chrześcijanina GOJA-- od chrześcijanina ŻYDA ?
  ------ Autorka ma przecież świadomość -że najważniejsi katolicy polscy -to żydzi
 • rozpowszechnianie książki CHRZEŚCIJANIN W TALMUDZIE ŻYDOWSKIM w ZSRR ery stalinowskiej groziło rozstrzelanie bez wyroku.
  CHRZEŚCIJANIN W TALMUDZIE ŻYDOWSKIM czyli TAJEMNICE NAUKI RABINÓW O CHRZEŚCIJANACH, KTÓRE UJAWNIŁ KSIĄDZ PRANAJTIS.
  Za posiadanie tej książki i rozpowszechnianie jej groziło w ZSRR ery stalinowskiej rozstrzelanie bez wyroku. W komunistycznej zaś Polsce groziły poważne represje.
 • Chrześcijanin w Talmudzie
  Dzieło to, napisane po łacinie, zostało w 1937 r. przetłumaczone na język polski. Książka jest opatrzonym nową okładką reprintem wydania z 1937 r. W wydaniu tym oprócz polskiego tłumaczenia Chrześcijanina w Talmudzie zamieszczono obszerne wprowadzenie oraz łaciński oryginał dzieła. Niniejszy reprint obejmuje jedynie polskojęzyczną część powyższego wydania.

  Nota o autorze:
  Ks. Justyn Bonawentura Pranajtis urodził się 27 lipca 1861 r. we wsi Ponienupie w powiecie Władysławowskim, ówczesnej guberni Suwalskiej. Nauki elementarne pobierał w Łukszach a następnie w Gryszkabudzie. Kształcił się w mariampolskim gimnazjum, w roku 1878 wstąpił do seminarium w Sejnach a od 1883 r. pobierał nauki w Akademii duchownej w Petersburgu. W trzy lata później został wyświęcony na kapłana. Po ukończeniu studiów otrzymał na macierzystej uczelni katedrę języka hebrajskiego. Był uważany za znakomitego hebraistę i najlepszego podówczas znawcę Talmudu. Ponadto był profesorem liturgiki i śpiewu kościelnego piastując jednocześnie godność prefekta tejże Akademii. W 1895 r. został w związku z działalnością patriotyczną wywieziony jako przestępca polityczny na wygnanie do Tweru. Po powrocie ponownie objął katedrę języka hebrajskiego. Obok pracy naukowej ks. profesor położył znaczne zasługi na polu filantropijnym m.in. zakładając w Petersburgu własną ochronkę dla sierot. W 1902 r. opuścił Akademię duchowną i objął stanowisko proboszcza Taszkientu a zarazem całego Turkiestanu. Zmarł w szpitalu w Petersburgu 28 stycznia 1917 r. prawdopodobnie na skutek otrucia. Na życzenie parafian jego doczesne szczątki pochowano w Taszkiencie.


  http://s23.postimg.org/zfx4lf3aj/400.jpg
 • Wytępienie Chrześcijan jest...
  miłą Bogu ofiarą? To jest chyba jakies bluźnierstwo. Jeżeli to wszystko jest prawdą a chyba powinna się odbyc jakaś rzeczowa dyskusja nad tą książką, to Talmud z mocy prawa powinien byc ścigany za mowę nienawiści
 • @Jan Paweł 10:21:47
  Trzeba tą ustawę najpierw uchylić, w związku z naukami Talmudu, Tory, jako umożliwiającą żydom zlikwidowanie chrześcijan w POLSCE, a tym samym mającą w założeniu doprowadzić do eksterminacji POLAKÓW w Naszej Ojczyźnie - POLSCE.
  Ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce https://drive.google.com/file/d/0BwhdqglsNN-2V2w2amM4b1F2X0k/edit?usp=sharing
 • @Jan Paweł 10:21:47
  Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim. (fragmenty książki są pod załączonym linkiem. https://drive.google.com/file/d/0BwhdqglsNN-2dlNpRWM1M21CS2s/edit?usp=sharing
 • @Krystyna Trzcińska 12:43:12
  CZĘŚĆ II

  NAKAZY TALMUDU O CHRZEŚCIJANACH

  Na podstawie poprzednich wywodów wiemy już dobrze, że chrześcijanie, według Talmudu, są bałwochwalcami i to dla żydów najszkodliwszymi. Dlatego każdy Izraelita, jeżeli chce być "bogobojnym", musi koniecznie przestrzegać wszystkich nakazów, które zostały dane ich Ojcom, zamieszkującym Ziemię świętą, o bałwochwalczych tubylczych i sąsiednich narodach. Jest przeto obowiązany: I. unikać chrześcijan, II. starać się ich zniszczyć.

  ROZDZIAŁ I

  CHRZEŚCIJAN NALEŻY UNIKAĆ

  Z czworakiej przyczyny ma żyd unikać wszelkich stosunków z chrześcijanami: l - ponieważ oni nie są godni obcowania z żydami; 2 - ponieważ są nieczyści; 3 - ponieważ są bałwochwalcami; 4 - ponieważ są zabójcami.

  ARTYKUŁ I

  CHRZEŚCIJAN NALEŻY UNIKAĆ PONIEWAŻ NIE SĄ GODNI OBCOWANIA Z ŻYDAMI

  Żyd, jak uczy Talmud, tem samem, że jest z narodu wybranego i obrzezany, jest obdarzony tak wielką godnością, że się z nim nikt, nawet anioł, [76--77] równać nie może. Owszem, jest, jak sądzą, niemal równy Bogu. "Kto uderzy w twarz Izraelitę, mówi r. C h a n i n a, jakby wymierzył policzek Majestatowi Boskiemu". Żyd jest zawsze dobry, bez-względu na jakiekolwiek grzechy, które go skalać nie mogą, jak błoto nie plami jądra orzecha, lecz tylko jego łupinę. Jedynie Izraelita jest człowiekiem; jego jest świat cały i jemu wszystko powinno służyć, szczególnie zaś "zwierzęta mające postać ludzką".

  W takim stanie rzeczy okazuje się już jasno, że wszelkie stosunki z chrześcijanami plamią żydów i zbytnio uwłaczają ich godności. Powinni przeto na każdy sposób trzymać się z dala od wszystkiego, co w czemkolwiek zdradza zwyczaje i postępowanie chrześcijan. A więc:

  I. ŻYD NIE MOŻE SKŁADAĆ ŻYCZEŃ, CHRZEŚCIJANINOWI

  Talmud, traktat Gittin 62a :

  "Nie wejdzie człowiek do domu nochri w dniu jego święta dla złożenia życzeń. Jeżeli zaś spotka go na ulicy, może oddać pozdrowienie, jednak z miną przybitą i głową opuszczoną." [77-78]

  II. NIE MOŻE ODPOWIADAĆ CHRZEŚCIJANINOWI

  Szulchan aruch, część Jore dea § 148, art. 10 :

  "Niech (żyd) nigdy nie odpowiada bałwochwalcy, na jego pozdrowienie (przez skłonienie się); dlatego dobrze jest uprzedzić go w pozdrowieniu; aby, jeżeli akum pierwszy pozdrowi, nie był obowiązany pozdrowić wzajemnie."

  To samo jest w Talmudzie, w traktacie Gittin 62a, gdzie, po słowach: "Nie należy odpowiadać na pozdrowienie nochri", pozdrowił go rzekomo r. K o h a n a (mówiąc): szeloma lemar - ,,pokój Panu", któremi to słowami zamierzał pozdrowić swego rabina - wyjaśniają Tosefty : "Serce zaś jego było przy rabbim"

  III. ŻYD NIE MOŻE STAWAĆ NA SĄDACH CHRZEŚCIJAN

  Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 26, art. l:

  "Nie wolno wszczynać sprawy wobec sędziów akum w ich sądach, nawet w tych, w których się sądzi sprawy na wzór sądów Izraela; i choćby się jedna i druga strona zgadzała występować wobec nich (sędziów), jest to wzbronione. I każdy, kto na nich staje, jest bezbożnikiem i podobnym temu, kto lży, kto bluźni, kto podnosi rękę przeciw prawu, [78 - 79] danemu przez Mojżesza, naszego nauczyciela, który niech będzie w spokoju. Hagah: I "Bet-din" ma władzę, takiego (prawującego się) wykląć, póki nie usunie ręki poganina od bliźniego swego (żyda)."

  IV. CHRZEŚCIJANIN NIE MOŻE BYĆ TEŻ UŻYTY JAKO ŚWIADEK

  Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 34, art. 19:

  " Goj i niewolnik nie są zdolni świadczyć."

  (...)

  ROZDZIAŁ II

  CHRZEŚCIJAN NALEŻY ZNISZCZYĆ

  Wyznawcom "tego męża", którego samo imię brzmi u żydów - "niech zginie imię jego i pamięć o nim", nic innego nie mogą życzyć jak żeby zginęli wszyscy - Rzymianie, tyrani, ciemiężcy synów Izraela, i żeby się żydzi tak uwolnili z tej czwartej niewoli. Każdy Izraelita jest przeto obowiązany wedle sił, zwalczać to bezbożne królestwo Edomitów, rozprzestrzenione na cały świat. Ponieważ jednak nie zawsze, wszędzie i dla wszystkich jest możliwe tego rodzaju tępienie chrześcijan, nakazuje Talmud przynajmniej pośrednio ich zwalczać; mianowicie przez szkodzenie im wszelkiemi sposobami - i tak zmniejszać ich władzę i przygotowywać upadek. Gdzie zaś jest możliwe, żyd może i powinien także mordować chrześcijan bez żadnej litości.

  ARTYKUŁ I

  NALEŻY CHRZEŚCIJANOM SZKODZIĆ

  Żyd ma nakaz szkodzić chrześcijanom wszędzie tak p o ś r e d n i o, nie robiąc dla nich nic dobrego, jak też bezpośrednio, w majątkach i sądach; nie może też przyjść chrześcijaninowi z pomocą, w razie niebezpieczeństwa życia. [89--90]

  I. NIE NALEŻY ROBIĆ NIC DOBREGO

  Księga Zohar, część I, 25b:

  "Ci, którzy starają się dobrze czynić akumowi, ... po śmierci nie zmartwychwstaną."

  Wolno niekiedy dobrze czynić chrześcijanom, lecz w tym celu, aby dobrze było samemu Izraelowi: mianowicie dla spokoju i ukrycia nieprzyjaźni.

  Majmonides w Hilchot akum, rozdz. X, § 6:

  "Będą się wspierali nędzarze pogan z nędzarzami Izraela dla spokoju; nie należy przeszkadzać, aby nędzarze gojów zbierali resztki po kątach, i to także dla spokoju."

  (...)

  II. NALEŻY SZKODZIĆ NA IMIENIU

  Goim, jako niewolnicy, bydlęta służące synom Izraela, należą do żyda życiem swojem i majątkiem. "Życie jego (goja) jest pozostawione (t zn. w ręku żyda), o wiele bardziej jego mienie." Jest to zasadniczy pewnik rabinów. Zupełnie bezkarnie może więc żyd zabierać chrześcijanom rzeczy do nich należące, w każdy sposób: oszustwem i podstępem; i nie należy mówić, że kradnie, czyniąc w ten sposób, lecz że odzyskuje, co jest jego.

  Talmud, traktat Baba batra 54b:

  "Wszystkie majętności gojów są jakby opuszczone; kto je pierwszy zabiera, ten jest ich panem."

  l. Przeto nie wolno ostrzegać mylących się w interesach.

  Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 183, art 7:

  "Posłał ktoś swego człowieka dla odebrania pieniędzy od akuma; jeżeli akum się pomyli i da więcej, niż się należy, cała nadwyżka należy do posłańca. Hagah. Lecz tylko wtedy (należy dać nadwyżkę posłańcowi), gdyby on sam wiedział o omyłce, zanim oddał panu (który go posłał); w przeciwnym razie i jeżeli oddał (pieniądze omyłkowo otrzymane) panu, wszystkie należy przyznać posyłającemu [posłańca]. [96--97]

  2. Nie wolno oddawać rzeczy znalezionej, jeżeli jej właścicielem jest chrześcijanin.

  Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 266, art l:

  "Rzecz zgubioną akuma, może (żyd) zatrzymać; powiedziane jest bowiem: "rzecz zgubioną brata twego" (oddasz). Kto zaś ją oddaje, przekracza prawo; powiększa bowiem znaczenie przekraczających prawo. Lecz jeżeli ktoś odda ją dla uczczenia Imienia (Boga), aby mianowicie chwalono Izraelitów i stąd wiedziano, że oni są ludźmi bardzo uczciwymi, wtedy jest godzien pochwały."

  3. Wolno oszukiwać chrześcijan.

  Talmud, traktat Baba kamma 113b:

  "Oszukanie jego (goja) jest dozwolone."

  Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 156, art 5, Bagah:

  "Gdy ktoś (żyd) ma akuma w dobrym interesie, nie wolno innym, według zwyczaju niektórych okolic, współzawodniczyć i prowadzić interesy z tym samym akumem. W innych jednak miejscach nie tak się sądzi: dozwala się bowiem innemu żydowi przyjść do tego samego akuma, jemu pożyczać, z nim handlować, zniszczyć go [97--98] (oszukać), odebrać od niego pieniądze, ponieważ mienie akuma należy uważać za wspólne i jest tego, kto pierwej zabiera. Są jednak tacy, którzy zabraniają (żydowi współzawodniczyć)."

  (...)

  III. NALEŻY SZKODZIĆ W SĄDACH

  l. Dla skazania sądem chrześcijanina, godzi się żydowi użyć wszelkiego rodzaju oszustwa, kłamstwa, a nawet krzywoprzysięstwa. [100-101]

  Talmud, traktat Baba kamma 113a:

  "Nauka mówi: Gdy Izraelita i goj przyjdą na sąd, jeśli możesz uwolnić go (żyda) według praw Izraela, uwolnij; skarżącemu zaś gojowi powiedz, że tak nakazują nasze prawa. Jeżeli zaś (można uwolnić żyda) według praw narodów ziemi, uwolnij i powiedz: takie są wasze prawa. Jeżeli ani jedno, ani drugie nie jest możliwe, niech działa przeciw niemu (gojowi) podstępnie, jak chce r. I s z m a e l Rabbi A k i b a zaś utrzymuje, że nie należy działać podstępnie, aby przypadkiem nie znieważyć Imienia (Boga Błogosławionego, gdyby żyd został przyłapany na podstępie)."

  Że tak rzeczywiście należy rozumieć to sprostowanie r. Akiby, poucza wyjaśnienie na marginesie do tego miejsca:

  "Nie ma wcale znieważenia Imienia (Najwyższego), kiedy (goj) nie zauważy, że on (żyd) kłamie."

  A nieco dalej, Talmud, traktat Baba kamma 113b, Tosefta

  "Nie ma profanacji Imienia (Boga), gdy np. (żyd) kłamliwie mówi spadkobiercy (gojowi): "dałem (jakąś rzecz) twemu ojcu; on zaś umarł" (ty przeto mi ją oddaj); byleby tylko goj nie wiedział, że (żyd) wyraźnie kłamie."

  2. Żyd może także krzywoprzysięgać ze spokojnem sumieniem. [101--102]

  Talmud, traktat mały Kalla 1b (str. 18):

  "Powiedziała jemu: przysięgnij mi. Przysiągł rabbi Akiba swojemi wargami, lecz w sercu swojem natychmiast tę przysięgę unieważnił."

  Potem tamże nazwany został rabbi Akiba wielkim, jako ten, któremu sam Bóg wyjawił swoją tajemnicę! Podobne miejsce znajduje się w Szebuot hagahot 6d, r. Aszera:

  "Jeżeli prefekt miasta wezwie ich (żydów) do przysięgi, że nie uciekną ani nie wyprowadzą kogoś z miasta, mogą postępować chytrze (krzywo przysięgać), myśląc w sobie, że nie wyjdą dzisiaj, albo że nie uprowadzą kogoś z miasta tylko dzisiaj."

  III. NALEŻY SZKODZIĆ NA DOBRACH ŻYCIOWYCH

  Żadnym środkiem nie powinni gardzić żydzi w zwalczaniu tyranji czwartej niewoli (chrześcijańskiej), aby się od niej w jakikolwiek sposób uwolnić. Należy więc walczyć z całą chytrością i nie robić nic, coby mogło ich zgubę odwrócić: chorych nie leczyć, rodzącym chrześcijankom nie pomagać, ani uwalniać z największego niebezpieczeństwa życia.

  (...)

  Majmonides w Hilchot akum, rozdz. X, § 1

  "Nie wolno się nad nimi litować; ponieważ powiedziane jest: "Nie będziesz się nad nimi litował". Dlatego, gdyby ktoś zobaczył akuma ginącego lub tonącego w wodzie, niech nie udziela pomocy. Gdyby go zobaczył bliskiego śmierci, niech śmierci nie wyrywa. Ale gubić go własnoręcznie, rzucać głową do studni lub coś temu podobnego, nie godzi się, ponieważ wojny z nami nie prowadzi."  ARTYKUŁ II

  CHRZEŚCIJAN NALEŻY MORDOWAĆ

  Wreszcie Talmud nakazuje zabijać chrześcijan bez żadnej litości.

  Talmud, traktat Aboda zora 26b:

  "Heretyków, zdrajców i odstępców należy strącać (do studni), ale nie wyciągać."

  Po dodaniu do nich jeszcze ciemięzców, trzymających teraz Izraela w niewoli, będziemy mieli cztery rodzaje tych, których żydzi mają zabijać, a to: zdrajcy, odstępcy, ciemięzcy, wreszcie wszyscy heretycy-chrześcijanie, nie wyłączając nikogo, nawet najlepszego.

  (...)

  I. NALEŻY MORDOWAĆ ZDRAJCÓW

  Jak podaje Talmud, traktat Sanhedrin 59a:

  "Rabbi Jochanan mówi: Goj badający prawo winien jest śmierci"

  (...)

  VIII. MORDERCOM CHRZEŚCIJAN OBIECUJE SIĘ NAJWYŻSZE MIEJSCE W RAJU

  Księga Zohar, część I, 38b i 39a:

  "W czwartym pałacu raju znajdują się wszyscy, którzy opłakiwali Syjon i Jeruzalem i wszyscy zabójcy pozostałych narodów bałwochwalczych ...I jak purpura [jest] szatą (chlubną i wyróżniającą Boga), tak wyróżnia się i odznacza tych wszystkich, którzy zabijali pozostałe narody czczące bożków."

  W takim stanie rzeczy Izraelita nie może nigdy według prawa swego zaniechać tępienia gojów, nie wolno im dać wcale spokoju, nie wolno zostawić żadnego miejsca.

  Majmonides w Hilchot akum, rozdz. X, §1:

  "Niech nie wchodzą w układy z bałwochwalcami, tak aby im zostawić możność czczenia bożków, ponieważ mówi się : Nie będziesz z nimi zawierał przymierza itd. Lecz albo niech do odstępstwa od kultu nakłonią albo niech zabiją.".

  Tamże, rozdział X, §7:

  "Gdzie Izraelici górują siłami, niegodziwością jest pozostawiać między nimi jakiegokolwiek bałwochwalcę; jeśliby nawet tylko przypadkowo wśród nas bawił albo z jednego miejsca przyjeżdżał na drugie dla handlu ... ani przejść nie pozwólmy przez ziemię ..."

  Wszyscy Żydzi są obowiązani działać wspólnymi siłami , aby zniszczyć wrogich sobie zdrajców; jeśli nie czynnie to przynajmniej finansowo.

  Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat §388, art. 16:

  "Wydatki zrobione na zgładzenie zdrajcy obowiązani są zwrócić wszyscy mieszkańcy miasta; także ci , którzy uiszczają daninę gdzie indziej."

  Żadna uroczystość choćby bardzo wielka nie może przeszkodzić w zabijaniu chrześcijan.

  Talmud, traktat Pesachim 49b:

  "Powiedział r.Eliezer: naród ziemi dozwala się zabijać w święto pokuty, przypadające na dzień sabatu. Rzekli mu jego uczniowie: Rabbi, powiedz raczej ofiarować. Na to im odpowiedział: Bynajmniej przy ofiarowaniu trzeba odmawiać odpowiednie modlitwy, przy zabijaniu zaś nie ma potrzeby modlitw."

  Że w ogóle należy prostaków zabijać jak zwierzęta, ujawnia księga Zohar, część II, 119a:

  "I śmierć ich niech będzie z zamknięciem gęby jak bydlęcia, które zdycha, bez głosu i bez słowa."

  (...)

  XII. MODLITWY ŻYDÓW O ZAGŁADĘ CHRZEŚCIJAN

  O tego mściciela Mesjasza wzdychają bezustannie w swoich modlitwach, zwłaszcza które zanoszą w wilję Paschy.

  "Wylej gniew twój na narody, które cię nie poznały i na królestwa, które twego imienia nie wzywały; [117-118] wylej na nich gniew twój i szał gniewu twego niech ich ogarnie;prześladuj ich w uniesieniu twojem, i zetrzyj ich pod niebiosami Panie."

  "Dokąd-że wreszcie siła twoja będzie w niewoli, a piękność twoja będzie spoczywała w ręku gnębiciela? O Boże! pobudź siłę twoją i gorliwość twoją przeciw nieprzyjaciołom naszym; niech zginie siła ich i niech się przerażą"

  "Zgubionym niech będzie odjęta wszelka nadzieja; wszyscy heretycy niech zginą, jakby w jednej chwili; wszyscy nieprzyjaciele narodu twego niech szybko zostaną wycięci; królestwo pychy wyrwij, złam i zniszcz, niech zostaną ujarzmieni wszyscy, prędko, w dniach naszych." [118--119]  W tym samym czasie Książę owego pysznego Imperjum, tak się modli i nakazuje się modlić wszystkim swoim, po całym świecie rozsianym, "zgubionym" i "heretykom":

  Módlmy się też i za wiarołomnych żydów: niech Pan i Bóg nasz zedrze zasłonę z serc ich, aby z nami poznali Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wszechmogący, wieczny Boże, który w miłosierdziu swojem nikomu, nawet wiarołomnym żydom, przebaczenia nie odmawiasz, wysłuchaj modlitw naszych za lud ten zaślepiony, aby wreszcie poznał światło prawdy, którem jest Chrystus i z ciemności został wybawion. Przez tegoż Pana...
 • @Krystyna Trzcińska 13:20:46
  Jak się to wszystko czyta, to wydaje się wprost nieprawdopodobne...
  Nasz Papież Św Jan Paweł II podkreślał za każdym razem, że ŻYCIE każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci jest DAREM BOŻYM, należy je chronic i NIE WOLNO NIKOMU TEGO ŻYCIA ODBIERAC.
  Módlmy się zatem za wiarołomnych Żydów. Zachęcam wszystkich do obejrzenia tego filmu:
  https://www.youtube.com/watch?v=0WQ-77Xw8C8
  przedstawiającego wywiad z Uczniem Rabina Kaduri. Dałączajmy się do ich modliwty.
 • @Jan Paweł 15:24:26
  Zydzi szykuja sobie samozagade. Prosze przeczytac calosc:

  Mroczny plan globalistow "Synagogi szatana". https://drive.google.com/file/d/0BwhdqglsNN-2c1dnc2RnaDRTczA/edit?usp=sharing

  Kiedy juz zlo zydkow siegnie nieba, panstawa zwroca sie same do globalistow (NWO), o przejecia wladzy, byle by tylko uciec przed przestepstwami zydkow. W Nowym Swiecie przygotowywanym przez globalistow nie ma miejsca dla zla. Zydki wiec zostana zlikwidowani w znaczeniu wypedzeni na Sybir, albo cos innego (mrozy). Dla zydkow nie ma ratunku. Zydzi juz sa tak przesiaknieci zlem, ze nie maja odwrotu. Obecnie zydzi sluza globalistom. Musza wykonywac zadanie glogalistow, a potem zostana wypedzeni (bez mozliwosci kontaktu z ludzmi). To by sie zgadzalo z Biblia, gdzie jest mowa o zwiazaniu szatana na 1000 lat (nie wiadomo jak liczyc te 1000 lat). A po "zwiazaniu szatana na 1000 lat) nastapi raj na Ziemi. Po 1000 latach szatan znowu zostanie uwolniony. Czy zydki sie uspokoja? Moim zdaniem, raczej nie. Ale zydki, kazdy z osobna, po uplywie 1000 lat, beda kontrolowani. Juz nie beda czynic zla, jak moga to czynic obecnie. Co znaczy, ze obecnie zydki, sa tylko pionkami w rekach globalistow. Wszystkie falszywe religie, podlegaja zlikwidowaniu, jako ze sa przesiakniete odstepstwem, zlem, Taka jest prawda. Falszywe religie zostana zniszczone i moim zdaniem z tego powodu, nie nalezy plakac. Falszywych religii nie da sie zarowno naprawic jak i wyplenic. Jedeyne rozwiazanie - wyplenic calkowicie. Prawdziwa moze byc tylko jedna religia. Pozostale religie sa falszywe.
 • MODLITWA
  Boże wszechmocny usłysz to wołanie
  Od plagi żydowskiej wybaw nas o Panie
  Boże ty co tworzysz światy
  Dla ludzkości zniszcz pejsatych
  Boże zrób coś dla swych wiernych
  By ich nie zjadł gad koszerny
  Boże broń nas od zagłady
  Spuść na Żydów wszelkie plagi
  Boże lud cię oto błaga
  By Żydów zniszczyła plaga
  Boże jeśli jesteś w niebie
  Zamknij wszystkich Żydów w chlewie
  Boże jeśliś miłosierny
  Skasuj Pejsatych niewiernych
  Boże broń resztek ludzkości
  Żyd zostawi tylko kości
  Boże ratuj wszystkich wiernych
  Przed gadem,Żydem koszernym
  Boże twój kościół upada
  Przez żydowskiego gada
  Boże za co ta kara?
  By nas zniszczyła żydowska poczwara
  Boże w twoim wielkim dziele
  Żyd panoszy się w kościele Boże ratuj swoje dzieci
  Zniszcz wszystkie żydowskie śmieci
  Boże ludzka rasa ginie
  Gdy rządzą żydowskie świnie
  Boże my Ciebie błagamy
  Niech padną żydowskie chamy
  Boże jeśliś wszechmogący
  Pomożesz wszystkim wierzącym
  Boże Słońce niech dla wszystkiej świeci
  Gdy znikną żydowskie śmieci
  A zwłaszcza niech świeci dla tych
  Którzy niszczą wciąż parchatych
  Boże będziesz święcon przez wszystkie czasy
  Gdy skasujesz ród Pejsatych
  Boże miej litość nad nami
  Broń nas przed żydogadami
  Boże czym się człowiek splamił
  Żeś go pokarał Żydami
  Boże ratuj człowieczeństwo
  Nim je zniszczy żydoszaleństwo
  Boże co Ci człowiek zrobił?
  Ześ go pejsatymi dobił
  Boże czym Ci Świat zawinił
  Żeś go Żydami zaświnił
  Boś spraw by Żydów dzieło
  Na zawsze już zaginęło
  Boże miej w opiece dzieci
  Wyrwij je z żydowskiej sieci
  Boże ty co rządzisz Ziemią
  Niech Żydzi się w proch zamienią
  Boże lud Cię będzie chwalił
  Żeś plagę Żydów oddalił
  Boa co ludzkiego bronisz Świata
  Żydowskiego skasuj kata
  Boże gdy nie zareagujesz
  Żydobydło Świat zrujnuje

  Boże , Boże miłosierny! ,
  Oczyść Ziemię z gadów koszernych!!!
  !!!!!!!
 • Okruchy Prawdy!
  Szkoda, że prawda o żydach, jest tak mała wśród Polaków.
  Brak wiedzy jest powodem, że polacy są nazbyt tolerancyjni
  w stosunku do żydów.
  Więcej takich artykółów i to w różnych mediach potrzeba.
  Pozdrawiam.
 • @wiatr 12:06:54
  Polecam kliknąć w aktywny na facebooku i twitterze hashtag: #wonżydkizPolski Serdecznie pozdrawiam. https://twitter.com/hashtag/won%C5%BCydkizPolski?src=hash
 • TALMUDYCZNE WROGIE NAKAZY/ZAKAZY
  Do zwalczania chrześcijaństwa powstał judaizm rabiniczny.Z czasem okazało się,że od ateizmu jest gorsze chrześcijaństwo.Stąd Żydzi do zwalczania chrześcijaństwa mają sojuszników w postaci bezbożnych wojowników.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY