Żydowski rząd w POLSCE, z premedytacją i w złej wierze, narusza ustawę o godle Rzeczypospolitej Polskiej: (art. 4 ust. 1 ustawy o godle), (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o godle), co jest karalne na podstawie Kodeksu Karnego!!

 

Zał. 1

Na podstawie (art. 4 ust. 1 ustawy o godle "Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.

Na podstawie (art. 6 ust. 1 o godle) "Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie.

Na podstawie (art. 6 ust. 2 o godle) "Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest także flaga określona w ust. 1, z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej".


zał. 2

zał. 3

Jednym z dowodów na okoliczność, że obecny rząd znajdujący się na TERYTORIUM POLSKI, nie jest rządem POLSKIM, a jest podstępnie rządem żydowskim, są zdjęcia nr. 2 i 3 zaprezentowane przeze mnie powyżej, a opublikowane dzisiaj przez dwa różne, moim zdaniem żydowskie pisma: TVN24bis.pl (PO) i niezależna.pl (PiS) !? 

POLACY, proszę zwróćcie uwagę, że godło POLSKI, jednomyślnie, z naruszeniem ustawy o godle, zostało umieszczone w obu przypadkach na niebieskim tle! 
Fakt umieszczenia godła POLSKI na niebieskim tle w dacie 18.02.2014 r, jednocześnie przez dwa różne, rzekomo opozycyjne, żydowskie pisma: jedno reprezentujące PO (TVN24bis.pl) a drugie reprezentujące PiS (niezależna.pl), może świadczyć o tym, że godło POLSKI wbrew ustawie o godle, za plecami POLAKÓW jest przejmowane, przez: rząd żydowski, który już podstępnie przejął rządy w POLSCE, przez swoich żydowskich reprezentantów!? 

Cała treść ustawy o godle POLSKI znajduje się pod wskazanym linkiem: 
Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. http://bit.ly/1gfCDsB

Artykuły z ustawy o godle, pomocne do przeanalizowania naruszenia prawa (kto jest winny?) wykazałam poniżej: 

Na podstawie (art. 4 ust. 1 ustawy o godle "Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.

Na podstawie (art. 5 ust. 1 ustawy o godle) "Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej".

Na podstawie (art. 5 ust. 2 o godle) "Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2".

Na podstawie (art. 6 ust. 1 o godle) "Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie.

Na podstawie (art. 6 ust. 2 o godle) "Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest także flaga określona w ust. 1, z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej".

W związku z niepodważalnym naruszeniem ustawy o godle, przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej - Donalda Tuska, istnieje obywatelski obowiązek zawiadomienia prokuratury, w celu sporządzenia aktu oskarżenia, osądzenia i ukarania Premiera Rzeczypospolitej Polskiej - Donalda Tuska, na podstawie Kodeksu Karnego. Gdyż naruszanie ustawy o godle jest karalne na podstawie Kodeksu Karnego w związku z (art. 1 ust. 1, 2 i 3 ustawy o godle), 

Na podstawie (art. 1 ust. 1 ustawy o godle) "Orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej".

Na podstawie (art. 1 ust. 2 o godle) "Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji".

Na podstawie (art. 1 ust. 3 o godle) "Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach".

Powstaje pytanie: dlaczego tak bezprawnie, a jednocześnie rozmyślnie i jednomyślnie, godło POLSKI zostało umieszczone na niebieskim tle?

Moim zdaniem dlatego, godło POLSKI zostało umieszczone na niebieskim tle, gdyż symbol narodu żydowskiego - menora (zał. 4), jest umieszczany na niebieskim tle. 

Na niebieskim tle umieszczana też jest flaga (zał. 5) Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), z czego można domniemywać, że ONZ jest pod przemożnym wpływem (w całości przejęta) przez żydów!?

Poniżej dołączam krótkie info o menorze.

MENORA

Od przeszło 3.000 lat menora stanowi symbol narodu żydowskiego. Światło tego złotego świecznika oświetlało wnętrze Świątyni już w tułaczce dzieci Izraela po Pustyni Synaj. Jej światło rozświetlało I i II Świątynię w Jerozolimie. Od tamtych czasów menora służy jako symbol spuścizny żydowskiej w niezliczonych miejscach i w różnych formach.

Menora została wybrana jako oficjalny emblemat Państwa Izrael. Symbol ten można dzisiaj zobaczyć na wielu budynkach rządu izraelskiego, na gmachach ambasad Izraela na całym świecie, sądach izraelskich, oficjalnych materiałach piśmiennych oraz na sztandarze prezydenta Państwa Izrael.

Pięciometrowa rzeźba przedstawiająca menorę, wykonana przez B. Elkana, stoi naprzeciwko wejścia do Knessetu. Wykonana jest z litego brązu, jej ramiona ozdobione są płaskorzeźbami przedstawiającymi historię i odrodzenie narodu żydowskiego.

Poniżej umieściłam linki do artykułów, w których umieszczono zdjęcia naruszające ustawę o godle: 

Donald Tusk o rzezi cywilów w Kijowie: "odpowiedzialność ponoszą obie strony" bit.ly/1cX8ADL


Tusk o pomorze świń: Będą poważne działania bit.ly/1dJCGid