Uiszczając, niezasądzoną „kaucję”, na podstawie nieistniejącego (pozornego) tzw. „orzeczenia” (nie podlegającego wykonaniu), w sprawie wypuszczenia z więzienia, nielegalnie przetrzymywanego Mateusza Piskorskiego,